Професия „Монтажник на метални конструкции”

-

Какво представлява работата:
Монтажниците на метални конструкции използват стоманени прътове и мрежи, които се използват за подсилване на бетона в конструкции и инженерни дейности. Те участват в много видове дейности, включително търговско и индустриално развитие, жилищно строителство и граждански инженерни проекти, като строителство на пътна мрежа, тунели и мостове. Към основните ви задължения ще спадат:
• настройка на работната площадка в съответствие с инженерните планове;
• използване на ръчни и силови инструменти за рязане и извиване на прътите или мрежата;
• свързване на усилените пръти с жици, скоби или спойка за изграждане на клетки или секции;
• поставяне на подпори;
• фиксиране, формиране и затваряне на бетона на определеното за целта място;
• сглобяване на клетки и секции;
• фиксиране на стоманата в бетона;
• инсталиране на лъчи за бетонната основа.
Може да използвате и хидравлични крикове и обтягащо оборудване, за да усилите стоманата преди и след фиксиране. При всички видове дейност, ще работите рамо до рамо с инженерни дизайнери, строители и други търговци в областта на конструкцията.

Какво е работното време и условията на труд:
Обикновено ще работите 40 часа седмично, от понеделник до петък. Може да се наложи извънреден труд по време на почивните дни, за да се спазят сроковете. По-голяма част от работата ви ще бъде навън и от височини, и работата изисква добро физическо здраве. Работодателят ще ви осигури лично безопасно оборудване.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
За да бъдете монтажник на метални конструкции, ще ви е необходимо:
• способност да следвате инженерните инструкции и прецизност при ползване на диаграмите;
• добри практични умения;
• да умеете да работите на високо и желание да работите под земята, когато е необходимо;
• добри умения за работа в екип;
• добри нива на фитнес;
• разбиране на правилата за здраве и безопасност.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Не ви е необходима някаква точно определена квалификация за този вид работа, но може да ви е от полза ако имате някои GCSE (A-E) в областта на математиката, английския език, науката и технологията, или еквивалентна професионална квалификация в областта на конструкцията или инженерната дейност. В тази професия може да навлезете и чрез програма за чиракуване (Apprenticeship). Видовете Apprenticeship, които се предлагат във вашия район, ще зависят от местния пазар на труда и видовете умения, които работодателите изискват от служителите си. За да откриете повече информация за Apprenticeship, посетете http://www.apprenticeships.org.uk/.
В природата на самата дейност е заложено пътуването от един на друг обект, така че шофьорската книжка може да ви е от полза.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
По-голяма част от обучението ви ще е по време на работа и може да направите избор между множество професионални NVQ, включително:
• NVQ в областта Steelfixing Occupations Level 2;
• NVQ в областта Constructing Capital Plant Steel Structures (Erecting) Level 3;
• NVQ в областта Constructional Steelwork Site Operations Level 2 (има варианти в областта Erecting Structural Steelwork и Installing Metal Floor Decking).
Тук се включват дейности, като:
• рязане и оформяне на стомана;
• монтиране на нова и/ или преработена стомана;
• използване на силови инструменти;
• работа със електрическо оборудване;
• практики за безопасна дейност.
Може да ви е от полза да притежавате Powered Access Licence (PAL) за този вид дейност. Предприемачите го приемат като доказателство на това, че може да работите с мобилни издигащи се платформи на обекти. За повече информация относно PAL и доставчици на курсове за обучение, посетете уебсайта на International Powered Access Federation. Повечето фирми в областта на конструкцията и инженерството в наши дни изискват Construction Skills Certification Scheme (CSCS) карта или да бъдете част от съответна програма, за да работите на обектите им. Картата е доказателство на уменията и компетентността ви. За да се сдобиете с картата си, трябва:
• да преминете през оценка на здравето и безопасността;
• да имате NVQ или еквивалентна квалификация.
Ако работите без квалификации, може да използвате http://www.cskills.org/traininglearn…smenttraining/ или http://www.cskills.org/traininglearn…ment/index.asp, за да се сдобиете с вашето NVQ и карта. Свържете се с CSCS и ECITB за повече информация.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати са между £12,000 и £16,000 годишно. Опитните монтажници могат да печелят между £17,000 и £22,000 годишно. Монтажниците с допълнителни отговорности, като супервайзори, могат да печелят до £27,000 на година.

Възможности:
Възможностите за наемане на работа следват насоката на развитие на конструктивната индустрия и в момента са добри във Великобритания. По-голяма част от дейностите ще бъдат във фирми за монтиране и премахване на стомана. С придобиването на опит, може да преминете към супервайзорски постове.

Повече информация:
Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)
Blue Court
Church Lane
Kings Langley
Hertfordshire
WD4 8JP
Tel: 01923 260000
NASEC Administration: 01923 402155

Home Page

https://www.ecitb.org.uk/embed/#?secret=LG94lcYGA0

International Powered Access Federation (IPAF)
Head Office
Bridge End Business Park
Milnthorpe
LA7 7RH
http://www.ipaf.org

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)
Tel: 0870 417 8777
http://www.cscs.uk.com

ConstructionSkills
Bircham Newton
King’s Lynn
Norfolk
PE31 6RH
Tel: 01485 577577
http://www.cskills.org

Категория: