Професия „Помощник счетоводител”

-

Какво представлява работата:
Помощник счетоводителите водят прецизни финансови досиета и помагат с подготовката на балансите за всички видове бизнес. Като помощник счетоводител, към задълженията ви обикновено ще спадат:
• балансиране на отчети (известно като „двойно счетоводство”);
• обработка на фактури от продажби, квитанции и плащания;
• подготовка на извлечения за приходите и разходите;
• попълване на VAT декларации;
• проверка дали балансите са правилни;
• подготовка на заплатите и обработка на искове за разходи, ако се занимавате с ведомост;
• помощ при подготовката на крайните отчети, като отчет на приходите и разходите;
• използване на компютъризирани счетоводни програми;
• оказване на административна подкрепа на счетоводителите.
В по-големите компании, обикновено ще работите в счетоводен екип и може да специализирате в една област, като главна счетоводна книга за покупки или продажби, ведомост или кредитен контрол. В малките организации може да извършвате всички тези дейности, да извършвате банкиране и да работите с по-малките суми в брой.

Какви са работните часове и условията на труд:
Стандартните ви работни часове при пълно работно време ще бъдат от 9am до 5pm, от понеделник до петък. Ако сте самонает, може да работите в удобни за вас часове. Предлага се гъвкаво, почасово работно време, съвместна и временна работа.

От какви умения и познания ще се нуждаете:
• да се чувствате добре при работа с цифри;
• добри говорими и писмени комуникативни способности;
• интерес в бизнес и финанси;
• добри организационни способности;
• високо ниво на прецизност и обръщане на внимание на детайлите;
• способност за работа в екип;
• способност да се придържате към стриктни крайни срокове;
• искреност и дискретност.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Квалификациите, които са ви необходими, за да станете помощник счетоводител, могат да се различават между отделните работодатели. Най-общо казано, не трябва да се притеснявате от математиката, а работодателите ще предпочетат да имате GCSE (A-C), включително математика или подобно ниво на квалификация. Ще ви е от полза предишната работа в офис. Опитът в работата с компютри също е полезен, особено в употребата на spreadsheet и база данни пакети, като Microsoft Excel и Access. Може да ви е от полза ако имате основна квалификация по счетоводство преди да започнете да си търсите работа. Към квалификациите могат да се отнасят:
• AS или A Level в областта Accounting;
• Association of Accounting Technicians (AAT) ABC Level 2 Certificate в областта Book-keeping;
• International Association of Bookkeepers (IAB) Level 2 и 3 Certificates в областта Bookkeeping;
• Institute of Certified Bookkeepers (ICB) Level 1 Certificate в областта Basic Bookkeeping или Level 2 в областта Manual или Computerised Bookkeeping;
• OCR Level 1 Certificate в областта Bookkeeping и Level 2 и 3 Certificates в областта Accounting;
• City & Guilds (8953) Level 1 и 2 Certificates в областта Bookkeeping and Accounts.
За повечето от тези квалификации може да се обучавате чрез редовно или задочно обучение в колежите или образователните центрове, или чрез дистанционно обучение. В тази професия може да навлезете и чрез програма за чиракуване (Apprenticeship). Видовете Apprenticeship, които се предлагат във вашия район, ще зависят от местния пазар на труда и видовете умения, които работодателите изискват от служителите си. За да откриете повече информация за Apprenticeship, посетете http://www.apprenticeships.org.uk/.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
След като вече работите като помощник счетоводител, по-голямата част от обучението ще бъде по време на работа от опитен за целта персонал. Работодателите може да ви позволят и да се обучавате за квалификации по време на работа, като:
• NVQ level 2, 3 и 4 в областта Accounting;
• AAT Accounting Qualification при Foundation, Intermediate и Technician level;
• IAB Level 3 Diploma в областта Accounting and Advanced Bookkeeping или Small Business Financial Management;
• ICB Level 3 Diploma в областта Bookkeeping (Manual or Computerised).
Може да се обучавате посредством професионално обучение, задочен курс в колеж или образователен център, или чрез дистанционно обучение. Потърсете повече подробности в уебсайтовете на AAT, IAB и ICB. Когато достигнете NVQ Level 4 или AAT Technician level, ще бъдете квалифициран accounting technician, способен да произвежда финансови досиета и да помага на счетоводителите с финансовите одити. В дългосрочен период от време, може да продължите да се обучавате и да се квалифицирате като счетоводител.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат около £12,000 до £14,000 годишно. С придобиването на опит, приходите могат да бъдат около £14,000 до £20,000.

Възможности:
Може да работите за всички видове организации, включително търговски компании, местни и централни правителства, публични услуги и счетоводни фирми. Може да бъдете и самонает счетоводител за голям брой малки фирми. Свободните работни места може да се обявяват в местната преса, Jobcentre Plus, чрез общи и специализирани финансови агенции за набиране на персонал. С придобиването на повече опит и квалификации, може да станете accounting technician и да извършвате по-сложна дейност. Може да решите да продължите с обучението и да се квалифицирате като счетоводител.

Повече информация:
Institute of Certified Bookkeepers (ICB)
12 St James’ Square
London
SW1Y 4RB
Tel: 0845 060 2345
http://www.book-keepers.org

International Association of Book-keepers (IAB)
Burford House
44 London Road
Sevenoaks
Kent
TN13 1AS
Tel: 01732 458080

Home – New Layout

Association of Accounting Technicians (AAT)
140 Aldersgate Street
London
EC1A 4HY
Tel: 0845 863 0800
http://www.aat.org.uk

Категория: