Професия „Преводач”

-

Какво представлява работата:
Като преводач ще обръщате написаните думи от един на друг език. Може да работите в множество предмети и проекти или да специализирате в определени области, като:
• Научни, технически или търговски материали, като доклади, наръчници и брошури;
• Законови документи, като договори;
• Литературни разработки, включително новели, игри и поезия;
• Медийни разработки, като уеб сайтове, сценарии и субтитри за филми;
• Образователни източници, като учебници и пътни карти.
Работата ви може да включва:
• Ясно и прецизно възпроизводство на текста в стила, който е имал предвид автора;
• Използване на специализирани познания, като техническа терминология;
• Проучване на законови, технически и научни термини, и консултиране с експерти, за да се уверите, че превода е точен.
В някои големи компании, може да преглеждате и редактирате груб „машинен” превод, който е създаден с помощта на компютърна програма.

Какво е работното време и условията на труд:
Като преводач, нает от компания, ще работите от 9am до 5pm, от понеделник до петък. Като нещатен преводач, ще избирате удобното за вас работно време, но може да се наложи да работите вечер и през почивните дни, за да спазите сроковете. Работата ви обикновено ще бъде зад бюро, с помощта на word processor. Може да се наложи да посещавате клиенти, експерти или специализирани организации, но по-голяма част от контактите ви ще бъдат с помощта на e-mail, телефон или поща, така че през по-голямата част от времето ще работите сами. Работните места при United Nations (UN) и European Union (EU) са със седалище в чужбина.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Владеене на един или повече чужди езици;
• Способност за точен превод в стила за съответния предмет;
• Мотивация;
• Способност да спазвате срокове;
• Желание за проучване;
• Специализирани познания в областта на бизнеса, технологията или науката;
• Дискретност и уважение на поверителността;
• Способност да заемате неутрална позиция и да не сте предубедени;
• Добри IT умения, особено в областта на word processing.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да станете преводач, трябва да сте образовани до образователно квалификационна степен, обикновено последвана от след дипломна квалификация за преводач. Трябва да владеете един или повече езици, както и английски език, и да имате цялостно познание върху културата на съответната държава, обикновено придобито чрез пребиваване и работа на нейна територия. Към предметите се включват:
• Модерни езици (специализация в лингвистика и/ или превод);
• Комбинирана образователно квалификационна степен, която включва предмети, като закон или наука при езиците.
Ако вече владеете даден език, може да ви е от полза да придобиете квалификации по предмети, които биха ви позволили да предприемете специализиран превод. Може да покажете професионалната си компетентност чрез придобиване на Chartered Institute of Linguists (CIoL) Diploma в областта Translation. За нея ще ви е необходимо level поне еквивалентно на honours degree. За повече информация, списък с институциите, предлагащи подготвителни курсове за дипломата и примерни изпити, посетете Examinations секцията на http://www.iol.org.uk/. Езиците, които се търсят в сферата на бизнеса, са:
• Японски;
• Китайски;
• Езиците на ЕС, особено тези на новите страни членки.
За работа в UN, EU институции и правителствени департаменти, ще трябва да издържите изпит и интервю. За да работите за EU, трябва един от европейските езици да ви е майчин и да владеете още три други. Повечето международни организации изискват два други езици освен английския. За UN трябва да се включат арабски, китайски, френски, руски или испански.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете
Като квалифициран и опитен преводач, може да ви е от полза да се присъедините към една от професионалните организации, Chartered Institute of Linguists (CIoL) или Institute of Translation and Interpreting (ITI). Това ще ви донесе професионално признание, възможности за връзки в мрежата, подкрепа и напътствие, както и възможности за развитие, като курсове, симпозиуми и семинари. Като член на CIol ще получите съвет и за хонорарите на преводаческата дейност. Traineeship се организират от известна част от институциите на EU. Те ви дават възможността да придобиете до три годишен опит в EU организациите. За да се класирате за Traineeship, ще ви е необходимо:
• Образователно квалификационна степен;
• Способност за превод на основния ви език от други два EU езика;
• Успешно издържане на EU изпита за набиране на персонал.
За повече информация, посетете http://ec.europa.eu/stages/.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат около 18,000 на година. С придобиването на опит, тази цифра може да се покачи до около £30,000. Нещатните преводачи обикновено се заплащат на всеки хиляда преведени думи. Хонорара се различава от около £75 до £180, в зависимост от езика.

Възможности:
Повечето преводачи работят на нещатна база и ако е възможно изкарват прехраната си по този начин. Обаче, много нещатни преводачи допълват доходите си с други вид работа, като преподаване. Конкуренцията за работните места на пълен работен ден е голяма. Международните организации, като UN и EU имат известен брой свободни работни места за стажанти, но за много от тях ще ви е необходим две години професионален опит. Към останалите потенциални работодатели спадат правителствени департаменти, големи преводачески агенции, компании за маркетингово проучване и UK компании с редовна чуждестранна търговия. С придобиването на опит, може да стартирате своя собствена агенция за преводи.

Повече информация:
Chartered Institute of Linguists (CIoL)
Saxon House
48 Southwark Street
London
SE1 1UN
Tel: 020 7940 3100
http://www.iol.org.uk

European Commission Traineeships Office
http://www.ec.europa.eu/stages

National Centre for Languages (CILT)
3rd Floor
111 Westminster Bridge Road
London
SE1 7HR
Tel: 020 7379 5101

Home

https://www.cilt.org.uk/embed#?secret=Fd7gONZy1J

Institute of Translation and Interpreting (ITI)
Fortuna House
South Fifth Street
Milton Keynes
MK9 2EU
Tel: 01908 325250
http://www.iti.org.uk

Категория: