Професия „Програмист компютърни игри”

-

Какво представлява работата:
Програмистите на компютърни игри правят игри за компютри, конзоли, интернет и мобилни телефони. Работата им може да включва развитието на нои игри или обновяване на старите. Една игра може да отнеме няколко месеца, дори години, за да бъде направена. Процеса по развитието съдържа много фази, които водят до пускането на играта, от създаването на идеята и героите до програмиране и тестване. Например, много различни личности могат да работят в отделни фази и да имат различни задължения:
• Дизайнерите решават как ще изглежда играта и как ще се играе – като дизайнер, може да прилагате свои собствени оригинални идеи, или да работите от съществуваща концепция;
• Като художник или аниматор, може да създадете визуалните герои на играта, предмети и декори, и да им дадете живот – във фазата на планирането може да правите концепции и истории, или да използвате компютърни модели и анимационен софтуер по време на продукцията;
• Като програмист, ще създадете код, който ще накара играта да заработи – може да специализирате в развитието на графики, изкуствен интелект или софтуер за игри;
• Като quality assurance tester ще проверявате възможността за провеждане на играта и надеждността, и ще докладвате за евентуални проблеми или бъгове на екипа по развитието;
• Като продуцент или проекто мениджър, ще наблюдавате цялостния процес и ще се уверявате дали крайната версия е доставена на издателя или дистрибутора на време.

Какво е работното време и условията на труд:
Работните часове в компютърната индустрия могат да се различават. За много видове работа стандартното ви работно време ще бъде от 9am до 5pm, но също може да се наложи да работите в почивните дни и извънредно, за да спазите сроковете. Работата може да бъде в офис или студио, в зависимост от длъжността ви. По-голяма част от времето си ще прекарвате пред компютър.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Отлични компютърни умения;
• Широко познание и разбиране на компютърните игри;
• Творчество и въображение;
• Логически подход към разрешаването на проблеми;
• Добри комуникационни и умения за работа в екип;
• Гъвкавост и адаптивност;
• Способност да работите под напрежение и да спазвате посочените срокове;
• Търпение и забелязване и на най-малките подробности;
• Желание да сте в крак с развитието на индустрията и да придобивате нови умения.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да работите като дизайнер, художник или програмист на игри, по всяка вероятност ще са ви необходими съответните BTEC HND, foundation degree или образователно квалификационна степен. Няколко университета и колежа предлагат курсове в областта на дизайна и развитието на компютърните игри. В индустрията може да навлезете и чрез други предмети, като:
• computer science или software engineering;
• animation, graphic design, fine art или illustration;
• interactive media;
• математика или физика;
• мултимедиен дизайн.
Най-полезните курсове съдържат практика и назначаване на работа – много хора откриват първото си назначение на работа в индустрията като част от образователно квалификационната им степен. Проверете в университетите и колежите за съдържанието на курсовете и кандидатските изисквания.
Популярен начин да навлезете в индустрията на игрите е като станете quality assurance tester. Не ви е необходима образователно квалификационна степен, за да започнете от това ниво, но трябва да имате голям опит в игрите и дълбоки познания за платформите и стиловете в игрите. Полезно е и да имате известни познания в областта на програмирането.
Когато си търсите работа в областта на компютърните игри, работодателите ще искат да им предоставите доказателство за таланта и изобретателността ви. Ще трябва да покажете примери за работата си, които могат да бъдат завършени проекти за игри, идеи за игри или програми, художествена дейност или “showreеl” CD или DVD на анимационна дейност. Можете да покажете и желанието си да се присъедините към индустрията като посещавате фестивали и събития на игрите и да поддържате актуални знания за компютърните игри чрез списания и уебсайтове.

Какво допълнително обучение и развитие можете да предприемете:
По всяка вероятност ще се обучавате по време на работа от опитен за целта персонал. Ще започнете от начално ниво и ще работите под надзора на главен дизайнер, художник или програмист. По време на кариерата си ще трябва да поддържате актуални знания за индустрията на компютърните игри. Ще ви е от полза да научите повече софтуерни пакети, които съответстват на работата ви, например:
• 3ds Max, Maya or Direct X за художници и аниматори;
• C, C++, Assembler и различни AI инструменти за програмисти;
• Logic Audio или Cool Edit Pro за аудио инженери.
Предлагат се и много други пакети, а някои компании създават собствен софтуер, за да посрещат потребностите си.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати за художници и програмисти обикновено са около £20,000 годишно. Опитните дизайнери, главни програмисти и продуценти обикновено печелят около £35,000 до £45,000. Много компании предлагат и бонуси и акции за успешно направени проекти.

Възможности:
Индустрията на компютърните игри е бързо разрастваща и движеща се, с много възможности за хората с подходящите способности – анимация, снимки, осветление, мобилни технологии и умения за писане на сценарии са особено търсени. Нещатната дейност също се среща често. Около половината от индустрията на компютърните игри е със седалище в Лондон и в югоизточната част на Англия. Други особено забележими райони са Bristol, северозападния район, West Midlands, Sheffield, Leeds, Dundee и Edinburgh.
Свободните работни места може да се обявяват в уебсайтовете на индустрията или чрез специализирани online агенции за набиране на персонал. Обаче, много работни места не се обявяват, така че може да си намерите работа и като се явите лично в компаниите, или като си създадете контакти в областта на индустрията. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.blitzgames.com/gameon/
http://www.workingames.co.uk/ViewPage.aspx?PageID=Home
http://www.gamestester.com/
http://www.gamesrecruit.co.uk/Index.aspx
http://www.gamesindustry.biz/

Home

Home

Повече информация:
Information Systems Examinations Board (ISEB)
http://www.iseb.org.uk

International Games Developers Association
http://www.igda.org/breakingin

e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

Skillset
Focus Point
21 Caledonian Road
London
N1 9GB
http://www.skillset.org

Skillset Careers
Tel: 08080 300 900 (England and Northern Ireland)
Tel: 0808 100 8094 (Scotland)
Tel: 08000 121 815 (Wales)
http://www.skillset.org/careers

Категория: