Професия „Пътнически агент”

-

За работата:
Пътническите агенти съветват клиентите относно техните бизнес пътувания или почивки и продават пакети за почивка. Те може да работят в пътническа агенция или call centre. Работата им включва:
• помощ на клиентите с намирането на подходящия за тях пакет за почивка или планиране на самостоятелно пътуване, маршрут или настаняване;
• проверка на наличността на избраната почивка по телефона или чрез компютър;
• правене на резервации чрез компютърна система;
• събиране на депозити и попълване на формуляри за резервации;
• свързване с клиентите при пристигане на билетите им и събиране на окончателния вариант на таксите;
• информиране на клиентите за някакви евентуални промени, като отмяна на полети и уреждане на алтернативни приготовления.
Пътническите агенти консултират клиентите си и относно техните паспорти, пътнически застраховки, визи, ваксинации и допълнителни екскурзии. Те може и да уредят връщането на определена сума или да се занимават с подадени жалби, като сериозните въпроси се препращат да мениджъра или тур оператора.

Работно време:
Като пътнически агент ще работите 35 до 40 часа, пет дни в седмицата, обикновено между понеделник и събота. Може да работите и почасово. Голяма част от работата си ще прекарвате зад бюро, като разговаряте или директно с клиентите, или по телефона. От вас ще се очаква да имате приличен вид и по всяка вероятност ще трябва да носите униформа. Работодателят ви може да уреди кратки посещения в чужбина, за да подобри познанията ви върху курортите, за които продавате почивки.

Умения и интереси:
За да бъдете пътнически агент, ще ви е необходимо:
• способност да работите под напрежение по време на натоварените периоди;
• добри организационни способности;
• добро отношение по телефона и силни комуникационни способности;
• умения за извършване на продажби, както директно, така и по телефона;
• IT умения;
• интерес в транспорта и познания по география;
• способност да работите добре в екип.

Назначаване:
Най-вероятно няма да ви е необходима някаква специална квалификация, въпреки че ще ви е от полза ако имате GCSE (A-C) по предмети, като математика, английски език и география. Най-важното нещо е да покажете на работодателите, че сте ентусиазиран(а) и притежавате съответните лични качества и умения за професията. Може да ви е от полза ако имате опит в областта на работата с клиенти или продажбите. Освен това, може да ви е от полза ако владеете чужди езици. Един често срещан подход за намиране на работа в областта на този вид кариера е да си намерите работа в пътническа агенция и да се обучавате по време на работата. Може и да се запишете на редовен курс на обучение преди да започнете работа. Това не е съществено важно, но може да ви даде известно предимство. Към курсовете спадат:
• BTEC First Diploma в областта Travel and Tourism;
• BTEC National Diploma в областта Travel and Tourism;
• BTEC HNC/HND в областта Travel and Tourism Management;
• образователно квалификационни степени в областта на транспорта и туризма.
Може да имате възможност да навлезете в професията и чрез програма за чиракуване (apprenticeship). Видовете apprenticeship, които се предлагат във вашия район ще зависят от местната трудова борса и видовете умения, които работодателите изискват от служителите си. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

Обучение:
По всяка вероятност ще започнете като стажант и ще получавате обучение по време на работа. Има вероятност това да започне с кратък встъпителен курс. В последствие може да ви изпратят на допълнителни специализирани курсове и образователни визити. Може да придобиете и следните квалификации:
• City and Guilds Certificate в областта Travel (Travel Agent) level 2 и 3 (одобрен от Association of British Travel Agents);
• level 1 и 2 квалификации за въздушни такси и билети, одобрени от International Air Transport Association (IATA);
• City and Guilds Certificate в областта Business Travel на встъпително, консултантско, надзорно и управленско ниво.
Може да придобиете квалификации като NVQ в областта на потребителските услуги или администрацията. След като натрупате 2 години професионален опит в пътническа агенция, може да получите одобрение за продължителното ви професионално развитие като подадете документи за присъединяване към Accredited Travel Professional Scheme (ATPS). Посетете техния уебсайт за повече информация.

Възможности:
Възможностите са с пътническите агенции във Великобритания. Пътническите агенции са малки, самостоятелни до големи агенции с множество клонове. С придобиването на опит, може да имате възможност да прогресирате до по-висшестоящ пост, като мениджър на клон. Може и да се преместите в други професии, като тур мениджър или представител на курорт.

Годишен доход:
Стартовите заплати могат да бъдат около £10,000 годишно. Опитните консултанти могат да печелят между £12,000 и £18,000 годишно. Заплатите са по-висшестоящите постове могат да бъдат £30,000 или повече. Пътническите агенти често получават комисионни въз основа на спазване на поставените цели. Те може да получават и отстъпки от разходите за почивка.

Повече информация:
Springboard UK Ltd
http://www.springboarduk.org.uk

Accredited Travel Professional Scheme
http://www.a-t-p.org.uk

City and Guilds
Tel: 020 7294 2800
http://www.cityandguilds.com

People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.people1st.co.uk

Категория: