Професия „Работник във ферма”

-

За работата:
Работниците във фермите се наемат от фермери и земевладелци за извършване на практична и ръчна работа. Съществуват три вида ферми:
животновъдни;
растениевъдни;
смесени (животновъдни и растениевъдни).
Работата се различава в зависимост от вида на фермата и сезона, но обикновено включва:
• грижа за животните – хранене, почистване на тор, грижа за болни животни, използване на машина за доене на крави;
• оран, засаждане, полагане на грижи и събиране на реколтата, наторяване и пръскане на културите;
• шофиране и поддържане на трактори, комбайни и други превозни средства;
• поддръжка на сградния фонд, засаждане и подрязване на живи плетове, копаене и поддържане на изкопи, поставяне и поправяне на огради.

Работно време:
Работниците във фермите обикновено работят 40 часа седмично, включително и през почивните дни. Понякога работното време се удължава в периоди като раждане на агнета или събиране на реколтата. Обикновено се започва работа рано сутрин.
Повечето видове дейности се извършват на открито при всякакви условия, а работата включва много навеждане, вдигане и носене. Най-вероятно ще се наложи да живеете в, или около, фермата.

Умения и интереси:
За да бъдете работник във ферма, вие трябва:
• да сте здрав и силен и да умеете да извършвате тежка физическа работа;
• да имате практични умения и да умеете да работите върху редица различни дейности;
• да се пазите, тъй като фермерската работа може да бъде опасна;
• да умеете да се справяте с прости изчисления за претегляне на материалите;
• да умеете да водите опростени писмени досиета;
• да нямате проблем с работата на открито при всякакви условия.

Назначаване:
Не са ви необходими някакви определени квалификации, за да сте работник във ферма. Ще ви е от полза ако притежавате някакъв земеделски или градинарски професионален опит (платен или доброволен).
Курсовете, на които можете да се запишете, за да се подготвите за фермерска работа, могат да бъдат:
• BTEC First Diploma в областта Agriculture;
• BTEC National Diploma в областта Agriculture;
• Scottish Group Award (SGA) в областта Agriculture на ниво Intermediate 2 и Higher.
Трябва да попитате колежите за кандидатските изисквания.
В тази професия можете да навлезете и чрез програма за чиракуване (apprenticeship). Субсидирането на apprenticeship се извършва за 16-24 годишни, а понякога и за над 25 годишни лица. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship в други части на Великобритания, посетете Scotland, Wales и Northern Ireland.

Обучение:
Като работник във ферма, можете да учите за придобиване на квалификации, като:
• City and Guilds (C & G) National Certificate в областта Agriculture;
• C&G Advanced National Certificate в областта Agriculture;
• NVQ Level 1 в областта Agriculture;
• NVQ level 2 и 3 в областта Agricultural Crop Production;
• NVQ level 2 и 3 в областта Mixed Farming;
• NVQ level 2 и 3 в областта Livestock Production.

Възможности:
Съществуват много възможности за работници във ферми във Великобритания. Работодателите могат да бъдат собственици на ферми, търговски организации, университети или изследователски институти.
Опитните работници е по-вероятно да си намерят работа.
С квалификации и опит, съществува възможност за професионално повишение до супервайзор или мениджър на голяма ферма. Често се среща местенето от една в друга ферма с цел придобиването на опит и професионално повишение.

Годишен доход:
Някои видове работа може да започнат на Националната минимална заплата.
Доходите обикновено са между £10,300 и £13,000 годишно.
Опитните работници могат да печелят до £19,000 годишно.
Може да бъде осигурено жилищно настаняване и плащане на извънреден труд.

Повече информация:
Lantra
Lantra House
Stoneleigh Park
Nr Coventry
Warwickshire
CV8 2LG
Tel: 0845 707 8007
http://www.lantra.co.uk

Категория: