Професия “Селскостопански инженер”

-

За работата
Селскостопанските инженери планират, проектират, развиват и инсталират машини и оборудване в селското стопанство, градинарството и лесовъдството. Също така, те дават съвети, планират и прилагат земеделски проекти, като: напоителни системи или широкомащабно парниково производство.
Много компании наемат селскостопански инженери, като задълженията им варират от технически до бизнес и управленски. Те работят за:
• производители на съоръжения, оборудване и агрохимически продукти, в областта на проучването, проектирането, развитието, продажбите и маркетинга;
• правителствени служби и партньорски групи, като осигуряват ръководство и съвет в областта на селското развитие, продукцията и диверсификацията;
• чуждестранни агенции по икономическо развитие, при заимстване на опит и обмен на умения и техники с местните фермери.
Също както при дългосрочните проекти, инженерите може да имат възможността да извършват възстановителни работи при бедствия, отзовавайки се на внезапни хуманитарни кризи.
Специфичните задължения на инженерите зависят от тяхната работа, но могат да включват:
• проектиране, тестване, инсталиране и поддръжка на ново оборудване, като: комбайни, пръскачки, транспортьори; доене, хранене, системи за обработка и съхраняване на реколтата, както и оборудване за сечене и извозване на дървесни трупи; модификация на старото оборудване с цел то да стане по-ефикасно; както и извършването на ремонтни и проектни услуги;
• разследване и проучване на проблемите, свързани с количеството на реколтата и механизираното оборудване, като например, “терамеханика” – как селскостопанското оборудване се движи по различните терени и при какви природни условия;
• управление или координация на регионалните, националните или международните продажби, маркетинг или групи по техническа поддръжка, за производители на оборудване или на компании по ремонтни и специализирани услуги;
• правене на оценки върху околната среда, за да се предвидят последствията от интензивната обработка на некултивирани или полу-натурални площи; както и правене на проучвания или препоръки за продължителна обработка на земята, като например, съхраняване на почвата и водите;
• ръководство на селскостопанки конструктивни проекти, като: сондиране, култивиране, прочистване и напояване;
• предлагане на консултантски услуги на фермери и бизнес-организации, с цел да им се помогне да увеличат продукцията си, например, чрез използване на прецизни земеделски понятия и компютърни модели (използват се за идентификация на промените в добивите в рамките на региона, както и стимулиране на добивите чрез регулиране на променливите величини, като: позициониране на културата, количество и вид на използваните торове).
Селскостопанските инженери работят и в колежи и университети, където водят селскостопански курсове и правят проучвания. Други могат да се присъединят към неправителствени организации, където работят по земеделски проекти в развиващите се страни. Инженерите, които работят в правителствените служби, участват в проектирането и анализирането на селскостопанските данни с цел съставянето на политика за фермерските и земеделски площи.
Професионалните инженери обикновено притежават общ или експертен статут:
Експерт-инженерите обикновено се занимават със стратегическо планиране, като проучват и развиват нови проекти, иновации и по-ефективни методи. Обикновено, те са лидерите на проектите и отговарят за екипите от общи инженери и техници.
Общите инженери специализират в управлението на ежедневния процес по намирането на най-рентабилните решения. Обикновено, техните управленчески роли са ключови.

Работно време
Селскостопанските инженери имат различно работно време, в зависимост от работната позиция, която заемат. Тези, които са в областта на проучването и проектирането, обикновено работят от 9am до 5pm, от понеделник до петък. Инженерите, които са на полето, може да работят повече и извънредно.
Работните условия варират от лабораторни задължения, задължения в работни цехове и офиси, до работа във ферми и конструирането на проекти.
Понякога се налага инженерите да пътуват във Великобритания и чужбина. Така че, в повечето случаи е необходима шофьорска книжка.

Умения и интереси
Като селскостопанки инженер, вие ще се нуждаете от:
• добре развити аналитични умения и иновационен подход при разрешаването на проблеми;
• отлични технически, научни, математически и IT умения;
• способност да подреждате по приоритети и да планирате ефективно;
• способност да работите в рамките на бюджетни ограничения;
• способност да поемате отговорност и да ръководите екип;
• умение за спазване на сроковете;
• отлични комуникативни и презентативни умения;
• да сте винаги в крак с нововъведенията, производствените методи и екологичните изисквания;
• желание за гъвкава работа и пътуване.
Склонността към чужди езици ще бъде от полза, особено ако работите в чужбина или се занимавате с чуждестранни клиенти.

Назначаване
Обикновено, кандидатите имат основна степен, BTEC HND, или степен по съответната дисциплина, като:
• земеделие;
• земеделско инженерство;
• екологично инженерство;
• електро- или машинно инженерство.
За информация относно основните степени, погледнете www.fdf.ac.uk.
За да потърсите колежи и университети, които предлагат основни степени, HND или други степени, погледнете www.ucas.ac.uk (UCAS).
При записването на курсове за придобиване на степен обикновено се изискват пет GCSE (A-C)/S grade (1-3) с две или три A level/четири H grade или някакъв еквивалент, включително и математика и/или инженерна наука. Квалификацията Access to Higher Education също може да бъде одобрена при записването на определени курсове. Проверете с точност изискванията за записване на отделните колежи и университети. За да получите информация за професията селскостопански инженер като кариера и обучение, свържете се с Institution of Agricultural Engineers. За подробна информация относно работата в чужбина по развитието и подпомагането на проектите, погледнете уебсайтът за Engeneers for Disaster Relief. Отделът по набиране на персонал в уебсайтът на Department for International Development също съдържа линкове за голям брой организации в областта на развитието и подпомагането. Всички връзки могат да бъдат намерени в Further Information.
За повече информация относно инженерните кариери, погледнете уебсайтовете за SEMTA и Women into Science and Engineering. Нещо повече, Engineering Training Council (Северна Ирландия) има информация за кариери и база данни за курсовете в местните колежи. Погледнете Further Information в техните уебсайтове.

Обучение
Обикновено, обучението се прави по време на работата. За тези, които притежават първа степен могат да се осигурят Квалификационни програми за чиракуване (Graduate apprenticeship scheme).
В областта на инженерството, строго се препоръчва придобиването на професионален статут като средство за увеличаване перспективите на кариерата. Това се постига чрез регистрация при съответната професионална институция и подаване на молба за придобиване на статут за общ или експерт-инженер пред Engineering Council. За повече информация, погледнете уебсайтовете на Engineering Council.
За да се квалифицирате като общ селскостопански инженер, вие трябва да:
• имате акредитирана инженерна степен или еквивалентна квалификация, или BTEC HNC/HND и последващо еквивалентно обучение в продължение на една година – това включва обучение по време на работа;
• завършите Initial Professional Development, включително и практическо обучение и професионален опит в инженерството;
• преминете през професионална рецензия;
• членувате в определена професионална организация.
За да се квалифицирате като експерт-селскостопански инженер, вие трябва да:
• имате акредитирана MЕng степен или еквивалентна квалификация в съответната инженерна област;
• завършите Initial Professional Development, което включва формално и неформално обучение и професионален опит в инженерството;
• преминете през професионална рецензия;
• членувате в определена професионална организация.
Инженерите, които търсят общ или експертен статут се оценяват чрез UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence), който на 01.03.2004г. замести SARTOR (Standards And Routes TO Registration). Тези нови стандарти се развиха от професионалните организации, работодатели и от Engineering Council (Великобритания), които по този начин не само засилиха необходимостта от доказване на професионалната компетентност в рамките на професията, но и започнаха да обръщат по-голямо внимание на съвременните квалификационни открития, като: основни степени и обучение по време на работа, за да задоволят академичните изисквания за регистрация.
За повече информация относно UK-SPEC, разгледайте Further Information в техния уебсайт.
И Agricultural Engineers са създали система за Continuing Professional Development за своите членове, която помага на инженерите да документират и плануват професионалното си развитие. Това включва възможности за по-нататъшно обучение, посещения на конференции, изготвяне на статии и документи. Свържете се с Agricultural Engineers за повече информация.
Опитните инженери, чиято работа обхваща екологични или поддържащи развитието проекти, могат да подадат молба за Chartered Environmentalist. За повече инфорамаци се свържете с Society for the Environment.

Възможности
Възможностите за инженерите съществуват в редица организации, включително и:
• производители на оборудване;
• дилъри;
• правителствени служби;
• организации за опазване на горските площи;
• агенции по чуждестранно развитие;
• образователни институции.
Перспективите при повишаване на квалификацията включват заемането на общоуправленски проектни постове, специализирано техническо развитие и проучване, бизнес развитие и преподаване. Ако са опитни, инженерите могат да бъдат консултанти в селскостопанските организации, правителствените служби и неправителствените агенции, които се занимават със земеделско развитие. Също така, техническите умения на това ниво позволяват преминаването в други инженерни сектори, като: производство, електро- или машинно инженерство.

Годишен доход
Такива специалисти се предвиждат само за ръководните постове. Заплатите коренно се различават в зависимост от отговорностите и работодателя. Някои чуждестранни работни места за развитие и подпомагане могат да бъдат предложени на доброволни начала.
Заплатите започват от £20,000 и £25,000 годишно. Опитните инженери могат да печелят между £26,000 and £35,000. Старши инженерите с експертен статут могат да печелят над £40,000 годишно.

Допълнителна информация:
K Standard for Professional Engineering Competence (UK-SPEC)
http://www.uk-spec.org.uk

Engineering Training Council (Northern Ireland)
Interpoint
20-24 York Street
Belfast
BT15 1AQ
Tel: 028 9032 9878
http://www.etcni.org.uk

Engineering Council
10 Maltravers Street
London
WC2R 3ER
Tel: 020 7240 7891
www.engtech.co.uk
http://www.engc.org.uk

Women into Science and Engineering
22 Old Queen Street
London
SW1H 9HP
Tel: 020 7227 8421
http://www.wisecampaign.org.uk

SEMTA (Science Engineering and Manufacturing Technologies Alliance)
14 Upton Road
Watford
Hertfordshire
WD18 0JT
Tel: 0808 100 3682
http://www.semta.org.uk

Society for the Environment
Hunters Walk
Atherstone
Warwickshire
CV9 3SU
Tel: 0845 226 3625
http://www.socenv.org.uk

Department for International Development (DFID)
http://www.dfid.gov.uk

RedR London
1 Great George Street
London
SW1P 3AA
Tel: 020 7233 3116
http://www.redr.org

Institution of Agricultural Engineers (IAgrE)
Barton Road
Silsoe
Bedfordshire
MK45 4FH
Tel: 01525 861096
http://www.iagre.org

Категория: