Професия „Системен аналитик”

-

Какво представлява работата:
Като системен или бизнес аналитик, ще ви наеме организация, за да може да оцените нейните IT системи и процеси, и да препоръчате евентуални подобрения. Вашата работа може да започва от интегриране на телефонни и компютърни мрежи в call centre, да помагате на персонала да се справя по-ефективно със запитванията, до реконструиране на банковите потребителски база данни, с цел да ги направите по-сигурни. Въпреки че съответните системи и софтуер маже да се различават при различните професии, към основните ви задължения може да спадат:
• работа с клиента, за да идентифицирате потребностите на неговата организация;
• съставяне на планове за модифицирани или заменими IT системи;
• провеждане на приложни учения за предложения и отправяне на препоръки;
• тясна работа с програмисти и софтуерни специалисти, за да изградите системата;
• надзираване на инсталацията и проблеми при тестовете („бъгове”), преди да се пусне в експлоатация окончателната версия;
• осигуряване обучение за персонала и наръчници с инструкции за новите или обновени системи.
Важна част от работата ви ще бъде да се уверите, че вашите дизайни са достатъчно гъвкави, за да се адаптират с развитието на организацията или бизнеса. Ще използвате различни computer assisted software engineering (CASE) инструменти и програмни методи в работата си.

Какво е работното време и условията на труд:
Обикновено ще работите 37 до 40 часа седмично. Напрегнатата същност на работата, която включва изпълнение на крайни срокове и решаване на спешни проблеми, означава, че може да работите извънредно и по време на почивните дни. Това не е работа в офис, при която ще работите или в сградата на вашата компания, или при клиентите си. Понякога може да се наложи да пътувате и работите далеч от дома, в зависимост от местоположението на клиента ви.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• широки познания в областта на хардуера, софтуера и програмирането;
• творчески подход към разрешаването на проблеми;
• способност да събирате и интерпретирате информация;
• отлични комуникативни способности;
• способност ясно да обяснявате идеи на технически грамотни и неграмотни колеги и клиенти;
• добри умения за водене на преговори;
• добри способности за работа в екип;
• способност да работите под напрежение и да спазвате срокове;
• способност да планирате и управлявате проекти;
• звукова преценка за големината на бизнес изискванията;
• способност да работите в рамките на бюджет;
• желание да поддържате актуални знания в развитието на технологията.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
По всяка вероятност ще ви е необходимо BTEC HNC/HND или образователно квалификационна степен и индустриален опит, за да работите като системен аналитик. Към съответните предмети спадат:
• компютърни науки;
• информационни мениджърски системи;
• бизнес информационни системи;
• математика и оперативно проучване.
Може да обмислите и варианта за Information Technology Management for Business (ITMB) степен, която се предлага от няколко университета. Тя е изградена от e-skills и работодатели с цел да се удовлетворят специфични индустриални потребности, например, проекто мениджмънт и усещане за бизнес. За повече информация, посетете уебсайта на e-skills. Ако имате образователно квалификационна степен извън областта на IT, може да се подготвите за следдипломен IT conversion course, въпреки че компаниите може да изискват известен професионален опит. Работодателите препоръчват да си потърсите курс, който набляга на бизнес уменията и техническите познания. Като системен аналитик, ще използвате множество програмни умения и аналитични методи, така че професионалните познания върху някои от тях може да са ви от полза. Някои от най-често срещаните са:
• SQL;
• Visual Basic, C++ и Java;
• Unified Modelling Language (UML);
• SAP business software applications.
За повече информация относно кариерите в тази област, посетете уебсайтовете на e-skills UK, British Computer Society (BCS), Institute for the Management of Information Systems (IMIS) и Institution of Analysts and Programmers (IAP).

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
По всяка вероятност работодателят ще ви предостави обучение за съответния софтуер. Този първоначален период на обучение може да бъде много напрегнат, особено ако сте от обкръжение, което не е свързано с IT. Важно е да поддържате актуални знания, а това може да бъде постигнато чрез предприемане на курсове за професионално развитие при индустриални организации, например:
• e-skills UK Graduate Professional Development Award, покриваща ключови способности, изисквани от IT индустрията;
• British Computer Society Certificate, Diploma и Professional Graduate Diploma с варианти в областта на системен дизайн;
• Образователни курсове на Institute for the Management of Information Systems;
• Курсове за професионално развитие на Institution of Analysts and Programmers (IAP);
Повече информация за вариантите на професионално развитие може да откриете в уебсайта на Skills Framework for the Information Age (SFIA). Той е направен от професионални организации и работодатели и ви позволява да идентифицирате актуалните си познания, и да обмислите вариантите за развитие на кариерата ви.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Ново квалифицираните системни аналитици могат да очакват да печелят между £19,000 и £24,000 годишно. Опитните аналитици печелят между £25,000 и £45,000. Висшестоящите аналитици, заети в проекто мениджмънта, могат да печелят над £50,000 годишно.

Възможности:
Като квалифициран аналитик, възможностите ви са много добри, понеже този вид професия се търси много от множество организации в частния и държавен сектор. Има много свободни работни места във Великобритания, като в най-голямата си част са концентрирани в Лондон и на югоизток. Работа може да си намерите и в чужбина при организации със седалище във Великобритания, чуждестранни или мултинационални компании. С придобиването на опит, може да се издигнете до висшестоящи аналитични постове, въпреки че често се среща прехвърлянето от една към друга компании, за да се постигне нещо подобно. Може да имате възможност да станете специализиран аналитик в определена област, например, финанси или сигурност. Други варианти са да се прехвърлите към архитектура на IT системи, проекто мениджмънт и стратегическо бизнес планиране. Може да сте и самонает и да работите на договор или на консултантска основа. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места и обща информация:
http://www.itjobswatch.co.uk/
http://www.computerweekly.com/Home/Default.aspx
http://www.computingcareers.co.uk/

Skills Framework for the Information Age (SFIA)
http://www.sfia.org.uk

Institute for the Management of Information Systems
5 Kingfisher House
New Mill Road
Orpington
Kent
BR5 3QG
Tel: 0700 002 3456
http://www.imis.org.uk

British Computer Society
1 Sanford Street
Swindon
Wiltshire
SN1 1HJ
http://www.bcs.org.uk

Institution of Analysts and Programmers
Charles House
36 Culmington Road
London
W13 9NH
Tel: 020 8567 2118
http://www.iap.org.uk

e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

Категория: