Професия „Софтуерен специалист”

-

За работата:
Софтуерните специалисти, известни още като системни програмисти или софтуерни инженери, отговарят за дизайна и развитието на компютърните програми, за да може процедурите в организациите да са по-ефективни, надеждни и достатъчно гъвкави, за да посрещнат бъдещите изисквания на бизнеса. Примери за тяхната работа са:
• програмиране на компютърни контролни средства, използвани в индустриалните и производствени машини;
• изграждане на административни и финансови база данни и системи за обратна връзка;
• развитие на софтуер, който се използва във вътрешното домашно оборудване за развлечение (известно като внедрени контролни средства).
Определени професии може да включват замяна на цялостна система, но общо взето програмистите интегрират готови програми в съществуващите системи чрез прибавяне на модификации към програмния код. В зависимост от професията, софтуерните специалисти използват различни методи в работата си, но най-често срещания „waterfall process” включва следните стъпки:
• анализ на съществуващите процедури в организацията и поглед върху нейните бизнес потребности;
• съставяне на подробни пробни планове;
• съставяне на работеща версия с програмен код;
• проверка на инсталацията и нейната съвместимост;
• оценка на резултатите и фиксиране на технически проблеми (известни като бъгове);
• инсталиране на окончателна версия и проверка преди пускането й в експлоатация;
• поддръжка на системите след влизането им в експлоатация.
Програмистите работят с други IT професионалисти, като технически автори, за да създадат документи, като упътвания и образователни напътствия.

Работно време:
Като софтуерен специалист, вие ще работите между 37 и 40 часа седмично. Може да е необходима извънредна работа и работа през почивните дни, за да се съобразите с крайните срокове и да минимизирате нестабилността в бизнеса на клиентите. Обикновено работата ви ще включва прекарването на много време в сградата на клиента. Това означава, че понякога може да се наложи да работите далеч от дома, в зависимост от местонахождението на клиента.

Умения и интереси:
Като софтуерен специалист, ще ви е необходимо:
• експертни познания върху актуалния хардуер, софтуер и програмни езици;
• отлични умения за разрешаване на проблеми;
• разбиране на Computer Aided Software Engineering (CASE) инструменти;
• отлични комуникативни умения;
• способност да работите с хора на всички нива, включително и извън техническия персонал;
• добри мениджърски умения;
• способност да работите под напрежение и да спазвате срокове;
• добри умения за работа в екип;
• умения за грижа към клиента и оценяване на неговите бизнес изисквания;
• разбиране за поверителните въпроси в дейността на клиента.

Назначаване:
Най-вероятно ще ви е необходима степен или BTEC HNC/HND, за да станете софтуерен специалист. Можете да изберете множество предмети, включително:
• компютърни науки;
• информационна технология;
• софтуерно развитие;
• софтуерно инженерство;
• бизнес информационни системи.
Ако имате не IT образователно квалификационна степен, може да имате възможност да кандидатствате за висши стажантски програми в организациите, или да посещавате следдипломен IT курс. В момента няколко университета предлагат Information Technology Management for Business (ITMB) degree, осъществен чрез e-skills и работодатели, за да се посрещнат специфични индустриални потребности, например, проектов мениджмънт, междуличностни отношения и бизнес усет.
Освен квалификации, може да ви е необходимо разбиране на някои от основните програмни езици и операционни системи за тази професия. Често срещани примери са:
• Java, C++, Smalltalk и Visual Basic;
• Oracle, UML (Unified Modelling Language), Linux и Delphi;
• NET приложения (като C# (C-sharp), ASP и VB).

Обучение:
По-голяма част от образованието ви като софтуерен специалист ще бъде извършено по време на работа от работодателя, придружено от вътрешни курсове. Може да продължите да развивате уменията си чрез посещение на професионални курсове към индустриални организации. Към тях спадат:
• e-skills UK Graduate Professional Development Award, осъществена от висши институции и работодатели, покриващи ключови умения, които се изискват от IT индустрията;
• British Computer Society Certificate, Diploma и Professional Graduate Diploma с варианти са софтуерно развитие и инженерство;
• Institute for the Management of Information;
• Системни програмисти, включително и варианти за Contemporary IS Development;
• Institution of Analysts and Programmers (IAP) предлага на членовете си квалификационни степени и курсове за професионално развитие.
Можете да се сдобиете и със сертификати, които се предлагат от организации за софтуерно развитие. Примери са:
• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) и Certified Applications Developer (MCAD);
• Sun Microsystems Java Certified Programmer (SCJP) и Developer (SCJD);
• Oracle PL/SQL Developer (база данни);
• Certified Internet Webmaster (CIW) Master Enterprise Specialist, Web Developer и Applications Developer.
Повече информация за вариантите на професионално развитие можете да намерите в Skills Framework за уебсайта на Information Age (SFIA). Това е проектирано от професионални организации и работодатели и позволява на IT професионалистите да идентифицират професионалните си умения и варианти за развитие.

Възможности:
Работа като софтуерен специалист можете да намерите в областта на търговията, индустрията, услугите, отбраната и науката. Перспективите са много добри, тъй като тази професия спада към IT област, която се отнася за почети 1/3 от всички професионални възможности в сектора. E-skills предвиждат, че тази професия ще се развива в периода до 2014г. База данни, мултимедия и изкуствен интелект са особено търсени. С придобиването на опит, може да станете главен специалист, с поемане на отговорност за надзор на екип, наблюдение и рецензия на работата на колегите ви, проектов мениджмънт, стратегическо планиране и проучване. Може да се преместите и в близки професионални области, като системен дизайн и IT архитектура. Самонаемането може да бъде друг вариант, работа на договор или консултантски отношения.

Годишен доход:
Стартовите заплати за дипломираните софтуерни специалисти са между £19,500 и £24,000 годишно. Опитните специалисти могат да печелят между £25,000 и £38,000. Софтуерните специалисти с мениджърски отговорности могат да печелят до £45,000.

Повече информация:
Microsoft UK
http://www.microsoft.com/uk

Oracle
http://www.oracle.com

Sun Microsystems
http://www.uk.sun.com

Institution of Analysts and Programmers
Charles House
36 Culmington Road
London
W13 9NH
Tel: 020 8567 2118
http://www.iap.org.uk

Institute for the Management of Information Systems
5 Kingfisher House
New Mill Road
Orpington
Kent
BR5 3QG
Tel: 0700 002 3456
http://www.imis.org.uk

Developer.com
http://www.developer.com

Skills Framework for the Information Age (SFIA)
http://www.sfia.org.uk

British Computer Society
1 Sanford Street
Swindon
Wiltshire
SN1 1HJ
http://www.bcs.org.uk

e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

Категория: