Професия “Таксиметров шофьор”

-

За работата:
Таксиметровите шофьори карат или традиционните наемни автомобили, известни като „black cabs“, или частно наетите превозни средства, известни като „minicabs“. Те качват пътниците и ги карат до желаната от тях дестинация, като определят таксата и прибират парите. Таксиметровите шофьори разучават и шофират по най-бързите и ефективни маршрути. Те могат и да помагат при товаренето и разтоварването на багажа на пътниците.
Шофьорите на частно наети автомобили са свързани към оперативна централа чрез радио връзка, чрез която им се предоставя подробна информация за местоположението на всеки следващ клиент.
Шофьорите на наемните автомобили също могат да бъдат свързани към оперативна централа чрез радио връзка. Освен това, на тях им е позволено или да чакат на стоянка за таксита, или да обикалят около жп гари, летища, търговски центрове, хотели, кръчми и клубове, или в други зони, където пешеходците може да пожелаят да си хванат такси.
Таксиметровите шофьори трябва да поддържат превозните си средства чисти и в добро състояние. Тези, които са самонаети трябва да си водят финансови отчети и да се занимават с данъчните постъпления.

Работно време:
Няма ограничение върху работните часове на таксиметровия шофьор, въпреки че това може скоро да бъде променено от Европейското законодателство. Най-много работа има в петък и събота вечер. Някои частни оператори са въвели посменна система, за да са сигурни, че шофьорите получават справедлив дял от работата.
Някои оператори са въвели и неофициални униформи.

Умения и интереси:
За да бъдете таксиметров шофьор, вие трябва:
• да бъдете опитен и безопасен шофьор;
• да имате добра памет, за да можете да опознаете областта, включително и всяка улица, основните сгради, еднопосочните движения и най-бързите маршрути от една до друга точка;
• да умеете да управлявате и планирате времето, с което разполагате;
• да бъдете добър събеседник с всички хора;
• да сте готов да помагате на клиентите с физически увреждания;
• да сте достатъчно спокоен(спокойна), за да шофирате безопасно, дори и когато клиента бърза и трафика е натоварен;
• да умеете да се държите спокойно, но твърдо с често срещаните ядосани, недружелюбни и пияни пътници;
• да умеете да работите с цифри, за да си водите парите и да ги обменяте, а ако сте самонает – да водите и финансови отчети;
• да умеете да разбирате законите и правилата, по силата на които имате шофьорска книжка, както и застрахователните изисквания.

Назначаване:
Не са необходими официални квалификации, за да станете таксиметров шофьор. Обаче, трябва да се сдобиете с лиценз за извършване на дейността от местните власти (Public Carriage Office в Лондон и DVLNI в Северна Ирландия).
Всеки местен орган на властта има свои собствени изисквания за издаването на лиценз, които могат да бъдат:
• издаването на свидетелство за съдимост;
• да сте над 21 години (18 години в Северна Ирландия);
• да преминете през географски тест, в някои райони;
• да притежавате медицинско свидетелство;
• да притежавате шофьорска книжка минимум от 12 месеца (3 години в Лондон).
В Лондон географския тест се нарича The Knowledge и отнема средно около 34 месеца за подготовка. Повече информация можете да намерите в уебсайта на Public Carriage Office (PCO).
Местните власти могат да съставят свои собствени шофьорски тестове за потенциалните таксиметрови шофьори. Driving Standards Agency (DSA) наскоро състави Hackney Carriage Private Hire Test Assessment, което някои местни органи на властта използват като изискване.
Трябва да се свържете с вашия местен орган на властта за подробна информация относно точните изисквания.
Ако сте под 25 години, може да ви е трудно да се сдобиете с необходимата застраховка. Не съществува горна възрастова граница за назначение в тази професия и много често тя се среща като втора професия.
National Private Hire Association разпространява информационни брошури за хората, които се интересуват от частно наемане.

Обучение:
В някои региони, местните органи на властта организират програми за обучение, за да помогнат на бъдещите шофьори да се сдобият с лиценз. Обикновено, програмите ви обучават как да подадете молба за лиценз, радио процедури, грижа за клиента, грижа за клиентите с физическо увреждане, основни познания по механиката на автомобила, законите и местната география.
Можете да се постараете да се сдобиете с NVQ/SVQ Level 2 в областта Road Passenger Transport, като специализирате или в Taxi, или в Private Hire.
Edexcel BTEC Level 2 Certificate в областта Transporting Passengers и тясна специализация в Taxi и Private Hire е кратка програма, съставена за поддържане и подобряване на познанията на сегашните и бъдещи шофьори. Подходяща е за новите кандидати, за шофьорите, които желаят да се развият професионално, или за шофьори, които желаят да обновят квалификациите си след дълго отсъствие от шофьорската професия. Подробна информация може да бъде намерена в уебсайта на Edexcel.
Понастоящем, изискванията и възможностите за обучение се преразглеждат от Go Skills, Sector Skills Council за пътнически транспорт.

Възможности:
Възможности се предлагат във всички части на страната, но повече работа може да се намери в по-големите градове. В много области има списъци на чакащите за издаването на лицензи за наемни автомобили, тъй като има ограничения, но няма ограничения върху броя на лицензите за частно наети автомобили.
Повечето шофьори са самонаети и притежават собствени автомобили. Иначе, те могат да бъдат наети от дадена компания, която притежава превозни средства, и да се издигнат професионално като си купят и шофират свое собствено превозно средство. Самонаетите шофьори могат да се издигнат като станат оператори и могат да увеличат печалбите си като оглавят фирма за отдаване под наем, в която са наети на работа други шофьори. В Англия и Уелс за тази цел се изисква лиценз за оператори, който се издава от местните власти.
Тук става въпрос за непрекъснато нарастващ бизнес, в който опитните шофьори винаги се търсят. Обаче, в отделни области може да съществува конкуренция. Първоначалните разходи могат доста да се повишат, тъй като в тях често се включва покупката на превозно средство и брояч; заплащане за лиценз и обучение; и сключване на подходящата застраховка. Така че е важно да направите маркетингово проучване, за да се уверите, че има търсене във вашия район.

Годишен доход:
Не може да се изчисли среден доход за таксиметровите шофьори, тъй като печалбата зависи от тарифите, броя на курсовете и работните часове.
Някои таксиметрови шофьори печелят по-малко от £10,000 годишно.
Успелите таксиметрови шофьори в големите градове, които работят средно по 40 часа седмично, могат да печелят от £12,000 до £16,000 годишно.
Малко са таксиметровите шофьори, които печелят до £30,000 годишно.

Повече информация:
National Private Hire Association
8 Silver Street
Bury
Lancashire
BL9 0EX
Tel: 0161 280 2800

Private Hire, Hackney Carriage and Chauffeur Industry Training Organisation
14 Widdrington Terrace
North Shields
NE29 0BZ
Tel: 0191 258 1955

Public Carriage Office (PCO)
15 Penton Street
London
N1 9PU
Tel: 0845 602 7000
http://www.tfl.gov.uk/pco

DVLNI
County Hall
Castlerock Road
Coleraine
BT51 3TB
Tel: 0845 402 4000
http://www.dvlni.gov.uk

GoSkills
Concorde House
Trinity Park
Solihull
Birmingham
B37 7UQ
Tel: 0121 635 5520
http://www.goskills.org

Edexcel
Customer Service Team
One 90 High Holborn
London
WC1V 7BH
Tel: 0870 240 9800
http://www.edexcel.org.uk

Driving Standards Agency (DSA)
Stanley House
56 Talbot Street
Nottingham
NG1 5GU
Tel: 0115 901 2500
http://www.dsa.gov.uk

Категория: