Професия „Техник домакински уреди”

-

Какво представлява работата
Техниците на домакински уреди инсталират, поддържат и поправят домакинска бяла техника, включително готварски печки, сушилни и хладилник фризери. Те се занимават и с предмети, като телевизори и hi-fi оборудване. Към типичните им задължения спадат:
• профилактични посещения на клиентите с цел извършване разграфени прегледи за безопасност;
• инсталиране на нови уреди в домовете на клиентите;
• отзоваване на повиквания за спешни ремонтни дейности;
• предлагане на оферти със застрахователни цели;
• организиране на смени, при които дефектирало оборудване трябва да бъде преместено в сервиза;
• поддръжка на достатъчна наличност от резервни части;
• записване на служебна информация, подготовка на фактури и работа с плащания;
• поддържане на бизнес сметките, ако сте самонает.
Техниците използват множество ръчни и силови инструменти в работата си. Те използват и инструменти за електрическо измерване, включително и компютъризирано оборудване за откриване на дефекти. Все повече, техниците на домакински уреди навлизат в обновяването, рециклирането и безопасното изхвърляне на старите уреди.

Какви са работните часове и условията на труд:
Като техник на домакински уреди, ще работите 40 часа седмично, от понеделник до петък. Може да имате задължения на повикване вечер и през почивните дни, или да предлагате услуги на повикване, ако сте самонает. Вашата работа основно ще протича на място в домовете на клиентите или в сервиз. Самата професия означава, че ще пътувате от една на друга работа.

Какви умения и познания са ви необходими:
За да бъдете техник на домакински уреди, ще имате нужда от:
• влечение към практическата дейност;
• добри комуникационни способности и грижа за клиента;
• добри умения за справяне с проблемни ситуации;
• надежден и прецизен подход към работата;
• способност за самостоятелна работа, без надзор;
• добри умения за писане на доклади;
• някои основни компютърни умения;
• нормално цветно зрение за електрическа и електронна дейност;
• разбиране на здравните и безопасни мерки.

Каква квалификация и опит ще търсят работодателите:
Не ви е необходима някаква точно определена квалификация, за да станете техник на домакински уреди, но на практика, ще ви е необходимо известно официално обучение. Освен това, може да се окаже трудно да се сдобиете с public liability insurance без призната квалификация. Съответните курсове, покриващи известна част от уменията, изисквани в професията, са:
• BTEC National Certificate/Diploma в областта Electrical/Electronic Engineering;
• EAL Diploma в областта Advanced Electrical and Electronic Principles;
• City & Guilds Progression Award в областта Electrical Electronics Servicing (6958): Consumer, Commercial или Domestic Appliance Electronics level 2 и 3 (съдържа варианти в областта на TV, видео, радио и PC ремонтни дейности).
Предишен професионален опит и квалификации в някои от следните области може също да са от полза:
• Електричество и електроника;
• Механично инженерство;
• Пломбиране и газово обслужване;
• Ремонт на хладилни системи.
Може да успеете да навлезете в тази професия чрез програма за чиракуване (Apprenticeship). Видовете Apprenticeship, които се предлагат във вашия район, ще зависят от местния пазара на труда и видовете умения, които работодателите ще изискват от служителите си. За да откриете повече информация за Apprenticeship, посетете www.apprenticeships.org.uk. За повече информация се свържете с Domestic Appliance Service Association.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
След като вече работите като техник на домакински уреди, ще се обучавате по време на работа под надзора на опитен техник. Може да предприемете множество NVQ квалификации, но точната диплома ще зависи от специалността ви, например, обслужване на газови уреди или инсталиране на електро оборудване. Към някои типични NVQ квалификации спадат:
• Electrical and Electronics Servicing level 2 и 3;
• Mechanical Engineering Services: Plumbing level 2 и 3;
• Domestic Natural Gas Installation and Maintenance level 2 и 3.
Ако задълженията ви включват обслужване на електрически уреди, има вероятност да се нуждаете от City & Guilds Inspection, Testing and Certification of Installations (2391) и City & Guilds 16th Edition IEE Wiring Regulations (2381). Предлагат се в местните колежи. От друга страна, ако обслужването на газови уреди е част от работата ви, ще ви е необходима CORGI регистрация. Domestic Appliance Service Association предлага програма за членство на независими техници на домакински уреди, заедно с информация за практическите кодови. За повече информация, посетете техния уебсайт.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Заплатите са между £12,000 и £14,000 годишно. Опитните техници могат да печелят между £15,000 и £21,000 годишно. Техниците със специализирани умения, като газово обслужване, могат да печелят до £25,000. Допълнителни възнаграждения могат да бъдат предложени за услуги на повикване.

Възможности:
За квалифицираните техници възможностите са добри. Производители на уреди, специализирани сервизни компании, местни органи на властта, проекти за рециклиране, обществени компании и търговци наемат техници на домакински уреди. Освен това, има място под слънцето и за самонаети техници. Ако работите за компания, може да имате възможност да прогресирате до мениджърска позиция, регионална сервизна координация, технически продажби или обучение.

Повече информация:
Domestic Appliance Service Association
69 The Maltings
Stanstead Abbotts
Hertfordshire
SG12 8HG

Категория: