Професия „Техник компютърни системи”

-

Какво представлява работата:
Като техник на компютърни системи ще инсталирате, обслужвате и поправяте компютърни системи и оборудване. Може да работите като част от IT екип в голяма организация; на договор за IT обслужваща компания; или като техник за производител на компютри. Освен това, може да организирате собствен бизнес за поправка и ъпгрейдване на компютри. Към ежедневните ви задължения може да спадат:
• инсталиране на нови IT системи;
• ъпгрейдване на съществуващ хардуер и софтуер;
• посещение на домове за настройка на компютри или поправка на дефектно оборудване;
• тестване на системите, за да се уверите, че работят добре;
• обслужване на принтери, скенери и друго офис оборудване (известни като периферни устройства);
• подготовка на изчисления за нови инсталации;
• провеждане на ежедневна администрация, като организиране смените на персонала.
В по-големите организации може да отговаряте за обучението на персонала за правилната и безопасна употреба на оборудването.

Какво е работното време и условията на труд:
Обикновено ще работите 37 до 40 часа седмично, от понеделник до петък. Може да се наложи да работите на смени, ако работодателят ви осигурява извънредно техническо покритие. Ако работите като районен техник, работата ви ще включва много пътуване, посещение на домове или работни места на клиентите. В IT support department ще работите в офис, но ще прекарвате известна част от времето си с персонала на работните им места.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• цялостно познание върху операционните системи, хардуер и най-често срещания софтуер;
• добри комуникационни и умения за работа с клиенти;
• отлични умения за решение на проблеми;
• търпелив и методически подход;
• способност за спазване на сроковете;
• желание за поддържане на актуални знания за IT развитието;
• познание на електрическата безопасност.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Може да започнете работа като техник компютърни системи без официални квалификации, ако имате достатъчно практични познания върху компютърните системи и софтуера. Все пак, може да подобрите проспектите си като придобиете квалификация за компютърна поддръжка в колеж, като:
• BTEC National Certificate и Diploma for IT Practitioners (ICT Systems Support) Level 3;
• City & Guilds (E-Quals) IT Practitioners Diploma/Advanced Diploma (7266) Level 3;
• OCR (iPRO) Certificate и Diploma for IT Practitioners level 2 и 3;
• EAL Diploma в областта Advanced Personal Computer (PC) Maintenance Level 3;
• CompTIA A+ Certification.
Може да успеете да навлезете в професията чрез apprenticeship в IT фирма или като част от екип по техническа поддръжка в по-голяма компания. Видовете apprenticeship във вашия район ще зависят от местния пазар на труда и видовете умения, които работодателите изискват от служителите си. За повече информация посетете http://www.apprenticeships.org.uk/.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
В бързо развиваща се област като IT, е изключително важно да продължите да развивате познанията и уменията си, за да сте в крак с измененията в технологията. Това може да стане чрез предприемане на допълнителни квалификации, като:
• NVQ за IT Practitioners level 1 и 2;
• NVQ за IT Professionals level 3 и 4;
• City & Guilds Higher Professional Diploma за IT Practitioners (Systems Support) Level 4;
• Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE);
• British Computer Society (BCS) професионални квалификации.
Повече информация за професионалното си развитие може да намерите в уебсайта на Skills Framework for the Information Age (SFIA). Той е създаден от индустриални тела и работодатели, и ви позволява да планирате бъдещото си развитие в кариерата.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати са между £13,500 и £16,500. Опитният персонал печели между £18,000 и £24,000. Висшестоящите служители с мениджърски отговорности могат да печелят до £30,000 на година.

Възможности:
Може да намерите работа при множество работодатели, включително обслужване на гражданите, здравни услуги, училища, колежи, call centre и IT производители. Може да намерите работа и при IT предприемачи. С придобиването на опит, може да станете висшестоящ техник в рамките на даден департамент, или пък да направите собствена компания, която да поддържа малки до средни по размер организации, или пък да работите в рамките на пазара за поправка на домашни компютри. Може да използвате IT уменията си, за да се прехвърлите в кариери, като helpdesk support, network engineering, IT security, database administration, training или technical sales. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.itjobswatch.co.uk/
http://www.computerweekly.com/
http://www.computingcareers.co.uk/

Повече информация:
e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

Microsoft UK
http://www.microsoft.com/uk

British Computer Society
1 Sanford Street
Swindon
Wiltshire
SN1 1HJ
http://www.bcs.org.uk

Skills Framework for the Information Age (SFIA)
http://www.sfia.org.uk

Computer Technology Industry Association (CompTIA)
http://www.comptia.org

Категория: