Професия „Технолог хранителни продукти”

-

Технолозите на хранителни продукти работят в областта на развитието на храните и напитките, и проверяват безопасността на множество продукти за крайните потребители. Като хранителен технолог, ще използвате научни техники, за да:
• разследвате начините за поддържане свежестта, безопасността и атрактивността на храните;
• откриете начини за бързо и евтино производство на храни;
• изследвате безопасността и качеството на храните.
Като технолог на хранителни продукти, ще планирате производството на храни и напитки. Към задълженията ви ще спадат:
• работа върху ново открити съставки с цел да се изобретят нови рецепти и идеи;
• модифициране на храни, като създаване на продукти без мазнини;
• контролиране на експерименти и производство на мостри;
• съставяне на процеси и машини за производство на продукти в големи количества.
Технолозите на хранителни продукти имат познания и по химико инженерство, планиране на продукцията, пазарно и потребителско проучване, финансов мениджмънт.

Какво е работното време и условията на труд:
Като хранителен технолог, може да работите в лаборатории, изследователски департаменти, или в областта на качествената инспекция и контрол на продуктопотоците. Като хранителен технолог, често ще прекарвате времето си във фабрики, наблюдавайки продуктовите процеси и работата на машините. За определена фабрична и лабораторна дейност, ще трябва да носите защитно облекло. Работата в областта на проучването за верига от супермаркети, например, може да включва контрол на качеството, както и развитие на продукцията. Това може да включва пътуване до складове, дистрибуционни центрове и фабрики на доставчици. Обикновено ще работите 35 до 40 часа седмично. Това може да бъде от 9am до 5pm, но работата на смени е често срещана, за да може да се обхващат периодите за производство.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
Ще са ви необходими:
• влечение към науката и математиката;
• интерес в областта на храните и готварството;
• изключително внимание на подробностите;
• способност да работите в условията на стриктна хигиена;
• добри комуникативни способности, да умеете да обяснявате идеите си на други учени и служители;
• уверен подход към насърчаване спазването на правилата и докладване на проблеми;
• способност да работите в екип.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да работите като технолог хранителни продукти, ще ви е необходим сериозен опит в областта на науката. Това обикновено включва BTEC HNC/HND или образователно квалификационна степен по предмети, като хранителни науки, хранителни проучвания или хранителна технология. Кандидатските изисквания за образователно квалификационна степен обикновено ще включват 5 GCSE (A-C), плюс 2 или 3 А level, за предпочитане, по химия или биология. За BTEC HNC/HND, изискванията обикновено са едно или две A level/H grade или еквивалент.
Ако се интересувате от кариера в тази област, но имате образователно квалификационна степен по предмет, извън тази област, може да предприемете следдипломни курсове по предмети, като безопасност на храните и управление на качеството. http://www.foodtechcareers.org/ifst/html/frameset.htm съдържа информация за всички съответни курсове.
Може да започнете работа в този сектор и като лабораторен технолог. За да ви назначат на това ниво, ще трябва да притежавате поне 4 GCSE (A-C)/S grade (1-3), включително английски език, математика и научен предмет.
Друг път към тази професия може да бъде чрез програма за чиракуване (apprenticeship). Видовете apprenticeship във вашия район ще зависят от местния пазар на труда и видовете умения, които работодателите изискват от служителите си. За повече информация, посетете http://www.apprenticeships.org.uk/.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Много работодатели осигуряват първоначално вътрешно обучение на новите технолози, често като част от следдипломна стажантска програма. Нещо повече, някои работодатели може да ви спонсорират за кратки, вътрешни курсове, например, в областта на хранителната хигиена или продажбите и маркетинга. FST осигурява continuing professional development (CPD) програма за членовете си. Някои хранителни технолози предприемат обучение с цел придобиването на квалификации в областта на хранителната инспекция и опазването на околната среда. Съответните квалификации в тази област могат да бъдат:
• IFST Higher Certificate в областта Food Premises Inspection;
• Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) Hazard Analysis Principles and Practice.
Като лабораторен технолог може да се подготвите за квалификации, като:
• NVQ/SVQ level 1 до 3 в областта Food and Drink Manufacturing Operations;
• NVQ level 1 до 4 в областта Laboratory and Associated Technical Activities.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Дипломираните хранителни технолози могат да печелят около £20,000 и £25,000 годишно. С придобиването на опит и поемането на повече отговорности, може да печелите между £30,000 и £40,000.

Възможности:
Хранителните технолози могат да работят за множество организации в областта на проучването и развитието на нови продукти, като:
• производители на храни;
• търговци на дребно и вериги от супермаркети;
• изследователски разработки на правителството;
• университети;
• местни органи на властта.
В рамките на по-големите организации може да има възможности да специализирате или да се прехвърлите към мениджърски пост.

Повече информация:
Institute of Food Science and Technology (IFST)
5 Cambridge Court
210 Shepherd’s Bush Road
London
W6 7NJ
Tel: 020 7603 6316
http://www.ifst.org.uk

IFST Careers
http://www.foodtechcareers.org
Improve Ltd
Providence House
2 Innovation Close
York
YO10 5ZF
Tel: 0845 644 0448
http://www.improveltd.co.uk

Chartered Institute of Environmental Health (CIEH)
Chadwick Court
15 Hatfields
London
SE1 8DJ
Tel: 020 7928 6006
Careers website: http://www.ehcareers.org
http://www.cieh.org

Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) Coursefinder
Tel: 020 7827 5800
http://www.cieh-coursefinder.com

Категория: