Професия „Транспортен плановик“

-

Какво представлява работата:
Като транспортен плановик ще играете важна роля в управление растежа на пътищата, железопътните линии и въздушен транспорт на местно и национално ниво. Голяма част от работата ви ще включва наблюдение влиянието на транспорта върху обществото. Тук може да се отнасят широко мащабни проекти, например, оценка въздействието на предложенията за селски байпаси, или малки дейности, като построяване на пътни предпазни мерки извън училищата. Към задълженията ви може да се отнасят:
• симулиране на транспортните проблеми с помощта на компютърни модели и разработка на решения;
• анализиране и интерпретиране на данни, събрани от транспортни изследвания;
• планиране влиянието на новите развития, например, shopping център;
• преглеждане на програми за управление на трафик, като пътни задръствания и паркинг контрол;
• изучаване на инцидентните „черни петна“ за дизайн на пътна безопасност;
• писане на доклади за спонсорски оферти;
• влизане в ролята на експертен свидетел по време на обществени запитвания.
Ключова цел в работата ви ще бъде да балансирате социалните, икономически и екологични потребности на цялото общество. Ще се опитвате да оказвате и влияние върху моделите за алтернативни методи на транспорт, например, чрез окуражаване хората да не използват частни превозни средства.

Какво е работното време и условията на труд:
По всяка вероятност ще работите 40 часа седмично, от понеделник до петък. Може да се наложи да работите вечер или през почивните дни, например, ако посещавате обществени срещи. По голяма част от работата е в офис, въпреки че ще прекарвате известна част от времето си в посещението на обекти и срещи.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• способност да обмисляте проблемите;
• добри проекто мениджърски умения;
• отлични комуникационни умения и увереност в работата с хора;
• писмени и презентационни умения за водене на доклади;
• добри умения за водене на преговори;
• познания за компютърен софтуер за моделиране;
• разбиране на транспортните въпроси;
• желание за продължаване на професионалното развитие.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
По всяка вероятност ще ви е необходима образователно квалификационна степен в областта на предмет, като планиране на транспорта, гражданско инженерство, география, математика или екология. Предмети, като бизнес учения или социални науки също могат да се окажат полезни. За да потърсите колежи и университети, предлагащи foundation degree, HND и образователно квалификационни степени, посетете уебсайта на http://www.ucas.ac.uk/ (UCAS). Може да започнете като асистент транспортен плановик или техник ако имате BTEC HNC/HND в подобни предмети или доказан професионален опит в тази област. Множество възможности в областта на транспортното планиране се предлагат от Transport Planning Society, с цел да се привлекат нови хора в тази професия.

Какво допълнително обучение и развитие можете да предприемете:
Може да предприемете кратки курсове при Transport Planning Society (TPS), за да поддържате актуални знания в последните индустриални развития, законодателството и най-добрите практики. Може да изберете да се обучавате за множество следдипломни курсове, покриващи области, като моделиране на транспорта, опазване на околната среда, графични информационни системи, безопасност на транспорта и чуждестранни транспортни системи. Може да се обучавате за тези квалификации или редовно, или задочно, докато работите в служба за планиране на транспорта. Посетете http://www.tps.org.uk/, за да прегледате списъка с образователните доставчици. Може да решите да се обучавате за Masters degree в областта на транспорта чрез програмата Transport Partnership (UTP). Те предлагат и кратки курсове в областта на Continuing Professional Development (CPD). Посетете http://www.utp.org.uk/ за повече информация.
TPS, заедно с GoSkills и няколко други транспортни и инженерни организации, организираха http://www.tps.org.uk/main/Transport…ualifications/. Там се включва новата квалификация IHT/TPS Transport Planning Professional (TPP), която предлага възможност за incorporated или chartered статус.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Ново квалифицираните транспортни плановици могат да печелят около J20,000 годишно. Следдипломните кандидати могат да очакват до J23,000. Опитните плановици могат да печелят между J25,000 и J50,000. Главните консултанти могат да печелят повече в зависимост от договора.

Възможности:
Около 10,000 транспортни плановици са наети в UK. Предвижда се и допълнителен брой от 900 плановици да се наемат годишно. Възможностите ви са добри при нарастващото търсене, продиктувано от представянето на Local Transport Plan, който цели да координира употребата и развитието на местния транспорт. Transport Planning Society също лансират кариерата и се опитват да привлекат нови хора в тази област. По-голяма част от възможностите за работа ще откриете в централните и местни правителства, стратегически организации за развитие, компании за транспорт и логистика, летища и специализирани консултантски агенции. С придобиването на опит, може да станете главен транспортен плановик, трафик инженер или да се преместите в планиране разположението на населените места. Допълнителни опции могат да бъдат политическо развитие и консултантка дейност. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.transportationopportunities.org.uk/
http://www.jiht.co.uk/
http://www.jobs-in-transport.com/

Повече информация:
Universities Transport Partnership

‘Home’

https://www.utp.org.uk/embed/#?secret=u4GUnAXYgw

GoSkills
Concorde House
Trinity Park
Solihull
Birmingham
B37 7UQ
Tel: 0121 635 5520
http://www.goskills.org

Transport Planning Society
1 Great George Street
London
SW1P 3AA
http://www.tps.org.uk

Категория: