Професия „Училищен касиер”

-

За работата:
Училищните касиери, известни още като училищни бизнес мениджъри, са висшестоящи финансови и административни мениджъри в учебните заведения. Те трябва да са сигурни, че бюджета и ресурсите на учебното заведение се използват по най-ефективния начин. Като училищен касиер, основна част от задълженията ви ще бъде финансов мениджмънт и счетоводство, например:
• водене на баланс и докладване за финансовото състояние на учебното заведение;
• съветване на училищния директор и управители относно финансовата политика;
• планиране разпределението на бюджета и търсене на начини за намаление на разходите;
• организиране на стоки и услуги и плащане на доставчици и предприемачи;
• разпределение на заплатите.
Към ежедневните ви задължения може да спадат:
• набиране, обучение и управление на поддържащ персонал;
• управление поддръжката на сградния фонд;
• организиране на договори и служители за услуги, като почистване, кетъринг и IT поддръжка;
• отговорност за сигурността, здравето и безопасността в учебното заведение;
• управление административната система на учебното заведение;
• подготовка на информация и доклади.
В определени случаи, може да извършвате и маркетинг или търсене на финансиране.

Работно време:
Обикновено ще работите 37 часа седмично, от понеделник до петък. Понякога може да се наложи да работите и извънредно, например, ако трябва да се явите на управителния съвет, или на училищни събития вечер или през почивните дни. Възможно е и почасова, сезонна и полу щатна работа. Отпуските си трябва да взимате през периоди, удобни за учебното заведение.

Умения и интереси:
Ще са ви необходими:
• опит в мениджмънта, счетоводството и финансите;
• отлични говорими и писмени комуникативни способности;
• способност за ръководене на екип или персонал;
• умения за взимане на решения;
• умение за ръководене на голям бюджет;
• организационни умения и умения за спазване на срокове;
• способност да работите под напрежение и да отдавате приоритетно значение на работата;
• компютърна грамотност.

Назначаване:
За да бъдете училищен касиер, ще ви е необходим сериозен опит в областта на финансите, мениджмънта или подобна област. Много училищни касиери са квалифицирани счетоводители. Може да имате предимство с BTEC HND, степен или професионална квалификация в областта на счетоводството, бизнес мениджмънт, публична администрация или човешки ресурси. Може да започнете и като училищен администратор(секрет ар) и с придобиването на опит да ви повишат в училищен бизнес мениджър. Можете да увеличите шансовете си за повишение ако поискате от учебното заведение да ви подготви за National College of School Leadership (NCSL) Certificate of School Business Management (CSBM). Освен това, може да ви е от полза да се подготвите и за други квалификации в областта на счетоводството или мениджмънта.

Обучение:
Когато за почнете работа като училищен бизнес мениджър, от вас ще се очаква да притежавате мениджърски и финансови умения. Може да развиете уменията си чрез National College for School Leadership (NCSL) Bursar Development Programme, която е съставена от две квалификации:
• Certificate of School Business Management (CSBM) – насочена към висшестоящи училищни администратори и новопостъпили училищни бизнес мениджъри;
• Diploma of School Business Management (DSBM) – насочена към опитни училищни касиери.
Всяка квалификация отнема до 12 месеца и ще се обучавате посредством смесица от дистанционно обучение и кратки курсове. Чрез CSBM и DSBM могат да се придобият квалификации и членство в Institute of Administrative Management. Посетете уебсайта на (NCSL) Bursar Development Programme за повече информация. Като опитен училищен касиер с CSBM или DSBM, може да се присъедините към едногодишната National Bursars’ Association (NBA) Senior Bursar Development Programme. NBA предлага и поредица от кратки курсове за членовете си. Посетете техния уебсайт за повече информация. Може да спрете избора си и върху NVQ level 4 и 5 в областта на мениджмънта, други професионални мениджърски квалификации или следдипломна квалификация в областта на образователния бизнес мениджмънт.

Възможности:
Могат да ви наемат на работа в държавно училище или местен образователен орган на властта, или училищна управа. В едно самостоятелно училище, ще ви наеме управата или образователното тяло, управляващо учебното заведение. Работните позиции могат да бъдат обявени в местната или национална преса, www.LGjobs.com, уебсайтовете на местните органи на властта, в бюлетините за работа и в уебсайтовете на NBA и Bursar Jobs. Може да прогресирате в кариерата си чрез преместване в по-голямо училище с по-голям бюджет. Може да се преместите и във финансовия и образователен мениджмънт на местен орган на властта.

Годишен доход:
Заплатите могат да бъдат между £16,000 и £50,000 годишно, в зависимост от придобития опит и размера на училището. Заплащането в държавните училища обикновено се определя от местното правителство, докато заплатите в самостоятелните училища могат да са по-високи и може да включват бонуси, като жилищно настаняване, служебен автомобил или лична здравна застраховка.

Повече информация:
LGcareers
http://www.lgcareers.com

Bursar Jobs
http://www.bursarjobs.co.uk

National Bursars Association (NBA)
140 Wood Street
Rugby
Warwickshire
CV21 2SP
Tel: 01788 573300
http://www.nba.org.uk

Bursar Development Programme
National College for School Leadership
Triumph Road
Nottingham
NG8 1DH
Tel: 0870 001 1155
http://www.ncsl.org.uk/bursar

Категория: