Професия „IT инструктор”

-

За работата:
IT инструкторите проектират и преподават компютърни курсове на клиентите от различни области, и с различно ниво на умения. Те работят за колежи, IT образователни компании, както и в образователните подразделение на големите компании. IT инструкторите преподават курсове, към които спадат най-често срещаните office програми, като wordprocessing и spreadsheets (известни като desktop програми), и технически области, като програмиране и РС поддръжка. Ако те работят за дадена компания, може да предоставят поръчково вътрешно обучение, например, да обучават счетоводния персонал как да използва системата за ведомост на компанията. При всички положения към задълженията ще спадат:
• оценяване образователните потребности на клиента и споразумение относно крайните цели на обучението;
• проектиране на нови програми или реорганизиране на съществуващите курсове, за да могат да се постигнат начертаните цели;
• подготовка и обучение за заобикалящата среда и наличните ресурси;
• доставка на програми до клиентите;
• оценка ефективността на обучението;
• актуализиране на административните досиета.
В момента се предлага добро обучение online, така че IT инструкторите може да обучават дистанционно във виртуалната образователна среда. IT инструкторите може да извършват и допълнителни дейности, например, да набират нови ученици за курсовете, особено ако работят за колеж, образователен център за възрастни или обществена група.

Работно време:
Като IT инструктор, вие обикновено ще работите 37 до 40 часа седмично, от понеделник до петък, но може да ви се наложи да работите вечер или през почивните дни, за да спазите изискванията на клиентите. Почасовата работа също се среща често. Работното ви място може да се различава в зависимост от работодателя. Например, може да покривате няколко колежа в областта или пък да сте на пълен работен ден в образователен център. Ако работите за търговска образователна компания, има вероятност работата ви да включва локални, регионални и по-всяка вероятност – национални пътувания.

Умения и интереси:
За да бъдете IT инструктор, ще се нуждаете от:
• актуални знания върху най-често срещаните IT програми и системи;
• желание да бъдете информиран(а) относно новото развитие в IT;
• отлични говорими и писмени комуникативни способности;
• отлични умения за планиране, обучение и изнасяне на презентации;
• увереност да обучавате индивиди и групи;
• способност да организирате и постепенно да развивате обучението, за да може то да пасне на знанията и способностите на клиентите;
• добри организационни способности и способности за спазване на срокове;
• добри умения за разрешаване на проблеми;
• способност за мотивация на обучаващите се;
• познания върху достижимостта и приложението на IT;
• търпение и разбиране на учениците, които имат малки познания върху компютрите.
Може да ви са необходими познания върху език, в зависимост от групата клиенти.

Назначаване:
Може да станете IT инструктор по множество различни начини. Например, може да работите като IT професионалист и да придобиете преподавателски способности чрез професионалния си опит, така че първоначално може да се квалифицирате като преподавател и след това да специализирате в IT умения. В повечето случаи, ще ви е необходима призната IT квалификация, level 3 или повече. Съществуват няколко IT квалификации, които покриват основните desktop програми:
• OCR Certificate/Diploma за IT Потребители – Level 1 (New CLAiT), Level 2 (CLAiT Plus) и Level 3 (CLAiT Advanced);
• City & Guilds E-Quals IT Users awards (7262) – Level 1 (Certificate), Level 2 (Diploma) и Level 3 (Advanced Diploma);
• Edexcel (BTEC) National Certificate и Diploma за IT Практикуващи специалисти;
• British Computer Society’s European Computer Driving Licence (ECDL) и ECDL Advanced;
• Microsoft Office Specialist програма (бивша MOUS).
Ако желаете да работите във висше учебно заведение, по всяка вероятност ще ви е необходима образователна или преподавателска квалификация Level 4 или повече. Може да ви е от полза да придобиете знания и за компютърните програми за хора, които имат зрителни или слухови проблеми. Skill, the National Bureau for Students with Disabilities, има информационни брошури и линкове към организации, осигуряващи подобен вид информация, както и подробности около hardware адаптация (известни като помощни технологии). Има и City & Guilds Certificate в областта Supporting Users of Assistive Technology (3070), който може да подобри способностите ви в областта.

Обучение:
За IT инструктора е важно да поддържа актуални знания и умения, тъй като програмите, технологията и образователните методи непрекъснато се променят. Institute of IT Training (IITT) е членска организация, която предлага множество курсове за сертификати и дипломи за IT инструктори, към които спадат e-learning преподавателски способности. Освен това, те признават и други квалификации като доказателство за преподавателска компетентност. Joint Examining Board (JEB) предлага множество награди за преподаватели и инструктори, включително Certificate and Advanced Diploma в областта Education Practice (ICT) и Certificate в областта Delivering Learning Using a Virtual Learning Environment. Може да придобиете множество квалификации, покриващи desktop приложения и технически области. Някои са специфични за съответния производител, други обхващат различни продукти. Към тях спадат:
• Computer Technology Industry Association (CompTIA) Certified Technical Trainer (CTT+) акредитира техническа експертиза в множество области, включително PC поддръжка, networking, защита и Linux технологии;
• Програмата Novell’s Certified Instructor (CNI) обхваща networking и Linux системи;
• Microsoft Master Instructor, Microsoft Certified Trainer (MCT) и Cisco Certified Systems Instructor (CCSI) обхваща собствените продукти на тези организации.
Има и множество NVQ/SVQ, които се придобиват по време на работа и обхващат образование, развитие, подготовка, наблюдение и оценка.

Годишен доход:
Стартовите заплати за IT инструкторите са между £15,000 и £18,000. Опитните инструктори печелят между £19,000 и £26,000 годишно. IT инструкторите с мениджърски отговорности могат да печелят до £30,000 годишно.

Възможности:
Работа като IT инструктор може да намерите в множество организации. Към тях спадат по-големите търговски организации, публичните тела, местните правителства, колежи и IT образователни компании. Има няколко правителствени законодателни инициативи, които се стремят да увеличат нивото на IT грамотността във Великобритания, като подпомагат търсенето на квалифицирани инструктори. Много от тях са концентрирани в последващите образователни центрове и образователните центрове за възрастни. Вашето кариерно развитие може да включва повишение до главен инструктор, мениджър на подразделение или координатор на образователна област. Към другите варианти спадат преподаване, техническо писане или работа в други IT области, например, развитие на e-learning. Ако сте опитен инструктор, може да имате възможност за самостоятелна работа.

Повече информация:
Computer Technology Industry Association (CompTIA)
http://www.comptia.org

Novell UK
http://www.novell.com/global/uk/

Cisco Systems (UK and Ireland)
http://www.cisco.com/global/uk

Microsoft UK
http://www.microsoft.com/uk

Skill
http://www.skill.org.uk

Institute of IT Training
Westwood House
Westwood Business Park
Coventry
CV4 8HS
0845 006 8858
http://www.iitt.org.uk

Joint Examining Board (JEB)
International House
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry
CV3 4PE
Tel: 08707 202909
http://www.jeb.co.uk

e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

Категория: