Професия „IT Project manager”

-

За работата:
IT Project manager надзирават развитието на компютърните системи, за да удовлетворят специфичните бизнес потребности на клиентите и се уверяват, че работата е свършена на време, и в рамките на бюджета. Те може да работят за компания, която специализира в IT или за някаква организация, която разчита основно на IT системите. Към най-често срещаните работодатели спадат IT и телекомуникационните компании, банки, местни органи на властта и организации от публичния сектор. Примерите за проектите, върху които може да работите, започват от управление инсталацията на нова система за запис на здравни досието в здравната система до обновяване на телефонната мрежа в телефонен център. Проектите може да са в затворени помещения или външни клиенти. Към някои от ежедневните ви задачи може да спадат:
• откриване на това, което желаят клиентите за своята IT система;
• планиране етапите на проекта и оценка на бизнес заключенията за всеки един от тях;
• свързване и координиране работата на екипа по проекта, например, аналитици и предприемачи;
• наблюдение на прогреса и уверяване, че цените, сроковете и стандартите за качество отговарят на поставените цели;
• съставяне на планове за непредвидени ситуации;
• навременно информиране на мениджърите и клиентите за новостите по проекта;
• приключване и оценка на завършените задачи.
Ще използвате различни проекто мениджърски методи и компютърен софтуер, за да координирате различните планове. По време на постепенното въвеждане на нова система, вие ще отговаряте за наблюдението върху плавното преминаване от старата към новата система. Ако сте висшестоящ project manager, ще работите с мениджърски екипи, ще формирате стратегията на проекта, ще управлявате широкомащабни и високо рискови проекти, ще контролирате цялостните разходи и ще управлявате взаимоотношенията с партньорите по проекта.

Работно време:
Тази работя включва нормалните работни часове от понеделник до петък, но може да се наложи извънреден труд в зависимост от поставените срокове. Работата ви ще бъде основно в офис помещение, въпреки че може да се наложи да посещавате клиенти.

Умения и интереси:
Ще са ви необходими:
• отлични организационни и лидерски способности;
• отлични умения за разрешаване на проблеми;
• способност за разбирате сложна информация и да оценявате изискванията;
• методически и структуриран подход към проектите;
• отлични комуникационни способности, както говорими, така и писмени;
• отлични IT умения;
• гъвкав подход към работата;
• добро разбиране за бизнес потребностите;
• способност за ефективна работа с други професионалисти;
• способност да работите в рамките на бюджетните ограничения;
• отлични мениджърски способности за спазване на срокове.

Назначаване:
По всяка вероятност ще са ви необходими няколко години съответен опит, за предпочитате придружен от официални квалификации, като foundation degree, образователно квалификационна степен или следдипломна квалификация в областта на компютърните технологии или проектовия мениджмънт. Квалификациите в областта на информационните системи или близки области могат да бъдат приемливи, както би била една образователно квалификационна степен в областта на бизнеса с технически възможности. Може да имате възможност да се преместите в областта на проектовия мениджмънт ако вече сте работил(а) като IT професионалист и сте поемали известна отговорност за развитието на даден проект. Ако имате извести технически познания и проекто мениджърски умения от друга индустрия, може да работите в областта на IT.
Тази професия може да включва употребата на множество методи и инструменти, като PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) или проекто мениджърски софтуер. Подобни познания могат да бъдат използвани, но те не винаги са съществено важни. Опита в мениджмънта на различни проекти винаги се счита за по-важен от работодателите, тъй като те могат да ви осигурят специфичната за областта подготовка след като вече работите за тях. За повече информация относно PRINCE2 и обучението в областта на софтуера, проверете уебсайтовете на Association for Project Management (APM) и PRINCE2.

Обучение:
Вида на обучението, което ще ви се проведе, ще зависи от това дали вече сте IT професионалист или идвате от бизнес обкръжение с проекто мениджърски опит. Ако сте новопостъпил или опитен project manager, може да се подготвяте за професионални квалификации от различни нива от някоя от следните организации:
• Association for Project Management (APM);
• Chartered Management Institute (CMI);
• Information Systems Examination Board (ISEB);
• Project Management Institute (PMI).
Проверете в уебсайтовете на всяка организация за повече информация относно техните квалификации и обучение.
PMI е US основана организация, която работи с малко по-различни методологии от UK професионалните тела. Ако работите за US компания във Великобритания или ЕС, от вас може да се очаква да придобиете техните квалификации. Това също важи и ако възнамерявате да работите в Америка.
Може да решите да се обучавате задочно за проекто мениджърска степен или следдипломна квалификация, докато работите, или пък може да се подготвите за NVQ level 4 и 5 в областта Project Management или Business Improvement Techniques. Повече информация за вариантите на професионално развитие ще откриете в уебсайта на Skills Framework for the Information Age (SFIA). Той е развит от индустриални организации и работодатели, и позволява на IT професионалистите да идентифицират уменията за развитие на кариера и вариантите за професионален прогрес.

Възможности:
Възможностите за IT Project manager непрекъснато се разрастват, тъй като все повече компании използват компютъризирани информационни системи, за да управляват и развиват дейностите си. Може да намерите и работа в чужбина, особено ако работите за интернационална компания. Ако предприемете продължителни програми за професионално развитие, като тези, предлагани от професионалните организации, може да имате възможност да се преместите във ведомствени мениджърски задължения или да прогресирате до по-стратегически постове, като операционен мениджмънт.

Годишен доход:
Заплатите за новопостъпилите специалисти са в рамките между £24,000 и £29,000. За опитните мениджъри тези цифри се покачват между £31,500 и £40,00. Висшестоящите IT Project manager могат да печелят £45,000 годишно. Заплатите зависят от вида на позицията и големината на проекта. Възможни са и допълнителни бонуси при успешно завършване и спазване на сроковете.

Повече информация:
Information Systems Examinations Board
http://www.iseb.org.uk

e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

Skills Framework for the Information Age (SFIA)
http://www.sfia.org.uk

Project Management Institute
http://www.pmi.org

Association for Project Management (APM)
150 West Wycombe Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP12 3AE
Tel: 0845 458 1944
http://www.apm.org.uk

Chartered Management Institute (CMI)
Management House
Cottingham Road
Corby
Northants
NN17 1TT
Tel: 01536 204222
http://www.managers.org.uk

British Computer Society
1 Sanford Street
Swindon
Wiltshire
SN1 1HJ
http://www.bcs.org.uk

PRINCE2
http://www.prince2.org.uk

Office of Government Commerce – PRINCE2
http://www.ogc.gov.uk/methods_prince_2.asp

Категория: