Професия „Sales representative (Търговски представител)”

-

За работата:
Sales representative продават на клиентите продуктите и услугите на тяхната организация. Тяхната работа е да намират и печелят нови, както и да запазват съществуващите клиенти. В зависимост от работодателя, техни клиенти могат да бъдат физически лица, организации, производители или търговци на дребно.
Техните фактически задължения зависят от сектора, в който работят, както и от нивото им на професионален опит, но повечето sales representative:
• поддържат контакт със съществуващите клиенти – лично или по телефона;
• насрочват срещи, за да се срещнат с нови и съществуващи клиенти;
• договарят продажби, цени, договори и начин на плащане;
• изпълняват поставените цели в продажбите;
• рекламират нови продукти и някакви определени промоции;
• консултират клиентите относно сроковете на доставка и сервизно обслужване след продажбата;
• водят продажбите и поръчките и изпращат информация до отдел продажби;
• набират информация относно бизнеса и потребностите на клиентите;
• правят обратна връзка към работодателите си за тенденциите на продажбите.
Съществуват няколко вида длъжности, които могат да се поместят под общата заглавие sales representative:
• директен sales representative, които продават директно на хората по домовете им – те може да демонстрират продуктите или да оставят каталози, от които потребителите да направят своя избор;
• технически sales representative или инженер продажби продават високо технологични и специализирани продукти и оборудване на организациите в индустриалния или IT сектора.
Sales representative обикновено работят в точно определен район. Много от тях специализират само в един сектор.

Работно време:
Като sales representative може да работите дълги часове, тъй като по всяка вероятност ще имате конкретни цели за постигане. В по-голяма част от случаите се работи от понеделник до петък, но често ще приключвате късно вечер. Ще покривате обширна географска област, така че може редовно да отсъствате от дома.
Ще прекарвате много време в шофиране, за да посещавате организации и клиенти в домовете им. Когато не сте на пътя, може да ви изпратят в дадена местна или регионална служба по продажбите, или у дома. Ако компанията прави износ, може да се наложи да пътувате в чужбина.

Умения и интереси:
За да бъдете sales representative, вие трябва:
• да имате отлични умения за правене на продажби и водене на преговори;
• да имате добри комуникативни способности и да умеете да се разбирате с различни хора;
• да сте уверен(а), мотивиран(а) и упорит(а);
• да придобиете задълбочени познания за отделните продукти и пазари;
• да работите добре самостоятелно и като част от екип;
• да сте справяте с отказите;
• да сте организиран(а) и да умеете да планирате времето си;
• да обръщате внимание на подробностите;
• да имате нюх към бизнеса;
• да сте находчив(а) и с професионален подход;
• да умеете да шофирате.

Назначаване:
Не са ви необходими някакви определени квалификации, за да станете sales representative. Някои работодатели може да поискат GCSE (A-C)/S grade (1-3), включително математика и английски, други може да предпочетат A level/Higher или образователно квалификационна степен. Все пак, голяма част от работодателите ще се заинтригуват повече от уменията и опита ви в продажбите, отколкото от официалните ви квалификации.
Може да успеете да се преместите в сектора на продажбите, след работа като администратор в служба по продажбите. Може да се окаже полезно да придобиете опит в продажбите на дребно или работата с клиенти.
Може да ви е от полза придобиването на начална квалификация, като Institute of Sales and Marketing Management (ISMM) Level 2 Certificate в областта Продажби и Маркетинг, преди да си потърсите работа в областта на продажбите.
Може да навлезете в професията и чрез apprenticeship (програма за чиракуване). В Англия има currently Apprenticeships (level 2) и Advanced Apprenticeships (level 3). За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. Apprenticeship може да се различават в отделните региони. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.
За много технически професии, работодателите обикновено ще предпочитат да имате опит и квалификации в съответната област, например, инженерство, наука или IT.

Обучение:
По всяка вероятност ще се обучавате по време на работа от работодателя си. Повечето работодатели осигуряват вътрешно обучение за техните продукти, умения и административна система на продажбите.
Ако работите в областта на продажбите, можете да се подготвите за NVQ Levels 2 и 3 в областта Sales, и Level 4 в областта Sales Management.
Освен това, може да успеете да придобиете квалификации от професионални организации, като Institute of Sales and Marketing Management (ISMM), Managing and Marketing Sales Association (MAMSA) или Chartered Institute of Marketing (CIM), където се включват:
• ISMM Level 3 Advanced Certificate в областта Sales and Marketing;
• ISMM Level 5 Diploma в областта Strategic Sales;
• MAMSA стандартна диплома;
• CIM Certificate в областта Professional Sales;
• CIM Advanced Certificate в областта Sales Management.
За тези квалификации може да се обучавате чрез дистанционно обучение, както и чрез посещение на определени колежи и образователни центрове.

Възможности:
Sales representative могат да работят за множество компании във Великобритания. Свободните работните места се обявяват в пресата, в Jobcentre Plus и чрез специализирани агенции за набиране на персонал.
Повишението в длъжност обикновено се базира върху придобиването на добър опит в продажбите. Конкуренцията за високите постове в известни или големи компании може да бъде жестока. Сполучилите sales representative могат да се издигнат, за да бъдат отговорни за по-голям район или по-важни сметки. Възможно е и да ръководят екип от други sales representative, като регионални или национални мениджъри.
Самонаемането и самостоятелната работа е възможна.

Годишен доход:
Стартовите заплати са обикновено около £12,000 до £18,000 годишно.
Опитните и технически sales representative обикновено печелят £15,000 до £35,000 годишно.
Националните мениджъри могат да печелят до £50,000 годишно.
Повечето компании предлагат основна заплата плюс комисионна, базирана на изпълнението на целите на личните и групови продажби. Обявите за работа може да включват комисионната, която е вероятно да бъде спечелена, показана като OTE (on-target earnings). Към пакета на заплатата често се включва кола и лимит за зареждане с гориво.

Повече информация:
null
PO Box 11
Sandbach
Cheshire
CW11 3GE
Tel: 01270 526339

Institute of Sales and Marketing Management (ISMM)
Harrier Court
Lower Woodside
LU1 4DQ
Tel: 01582 840001
http://www.ismm.co.uk

Chartered Institute of Marketing (CIM)
Moor Hall
Cookham
Maidenhead
Berkshire
SL6 9QH
Tel: 01628 427500
http://www.cim.co.uk

Категория: