Професия “Station assistant”

-

За работата:
Station assistant съблюдава гладкото и безопасно протичане на работния процес в една железопътна станция.
Към задълженията спадат:
• сигнализиране на жп кондуктора или шофьора за отпътуване;
• наблюдаване за безопасното качване и слизане на пътниците;
• промяна по индикаторното табло, за да показва актуалната информация;
• отправяне на съобщения към пътниците;
• проверка на билетите;
• даване на информация за услуги, маршрути, часове на тръгване и закъснения.
В по-малките станции може да се изисква от station assistant да почиства работното си място. По-големите станции може да разделят професията на специализирани позиции, като platform assistant и gateline assistant.
Част от работата може да се извършва в билетния и информационен център. На въпросите на пътниците се отговаря лично или по телефона.

Работно време:
Една нормална работна седмица е обикновено от 37 до 39 часа. Тя се извършва на смени, извършвани през деня, вечерта, почивните дни и официалните празници. Смените могат да продължат до 12 часа. Може да се наложи да работите извънредно.
Работата на платформите се извършва при всякакви условия. Работата може да включва вдигане и носене.
Компанията ще ви осигури работно облекло.

Умения и интереси:
За да бъдете station assistant вие трябва:
• да имате силни комуникативни способности;
• да умеете да преодолявате стреса в натоварените периоди;
• да имате услужлива памет относно разписания, такси и укази;
• да умеете да работите с числа;
• да имате интелигентно излъчване;
• да умеете да работите самостоятелно или в екип;
• да умеете да запазвате спокойствие и да вземате решения при спешни ситуации.

Назначаване:
Въпреки че няма официални приемни изисквания, някои компании може да изискат от вас да имате до четири GCSE (A-C)/S grade (1-3) или еквивалент. Освен това, те може да поискат от вас да покриете тест за способността ви да работите с числа и комуникативните ви способности.
За да бъдете station assistant обикновено трябва да сте на 18 години. Опит в работата с обществеността, в областта на търговията на дребно или потребителските услуги може да бъде счетено за предимство.
Новите кандидати обикновено преминават през медицински преглед. Той изпитва нивото им на физическа сила, зрение, наличие на далтонизъм и ниво на слуха. Безопасността на жп пътниците е от изключителна важност и има стриктна политика относно злоупотребата с наркотици и алкохол. Могат по всяко време да бъдат провеждани тестове за алкохол и наркотици. Някои компании може да не наемат служители с видими татуировки или пиерсинг.
Младежите може да успеят да навлязат в бранша чрез програма за чиракуване (apprenticeship scheme).

Обучение:
Обучението започва с кратък встъпителен курс относно:
• как работи системата на компанията;
• правила на компанията;
• предпазни мерки;
• разписания и такси.
В последствие, вие можете да развиете способностите си чрез съвместна работа с опитния персонал. Това може да включва работа:
• на платформа;
• в билетен център;
• в информационен център.
Възможно е да придобиете NVQ/SVQ Level 2 в областта Rail Transport Operations или level 2 и 3 в областта Customer Service.
За младежите под 24 години има програми за чиракуване (Apprenticeship). В Англия има currently Apprenticeships (level 2) и Advanced Apprenticeships (level 3). За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. Apprenticeship може да се различават в отделните региони. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Възможности:
Напоследък все повече жп компании набират персонал.
Молбите могат да бъдат подадени в дадена Train Operating Company (TOC). Компаниите, които притежават лекотоварни железници и метро системи, са друга възможност, особено в по-големите компании, като London Underground.
Съпътствано с допълнително обучение, професионалното повишение може да достигне до висш station assistant, супеввайзор или началник на екип, station assistant мениджър и дори мениджър.
В някои компании, може да получите възможност да станете жп кондуктор, контрольор или шофьор, или да получите работа в службите.

Годишен доход:
Новите кандидати започват от около £10,000 до £12,500 годишно.
Опитния персонал на станцията печели от £12,000 до £16,000 годишно.
Някои station assistant печелят над £18,000 годишно.
Понякога, като допълнителна полза, се предлага безплатно пътуване или намалена цена на пътните билети.

Повече информация:
Northern Ireland Railways
Human Resources Department
Central Station
East Bridge Street
Belfast
BT1 3PB
Tel: 028 9089 9400

Професия “Station assistant” Edit | | Trash | View

http://www.nirailways.co.uk

GoSkills
Concorde House
Trinity Park
Solihull
Birmingham
B37 7UQ
Tel: 0121 635 5520
http://www.goskills.org

Категория: