Процеси при купуване на жилище

-

Организиране на проучване

Оценката, която се прави за този, който заема парите не е проучване. Трябва да помислите дали желаете да ви бъде направено самостоятелно проучване заедно с оценката. Проучването не само ще има предвид оценката на имуществото, но и ще проучи структурата на имота и ще идентифицира някакви съществуващи или потенциални проблеми.
Ако инспектора докладва, че има някакви проблеми с имуществото, ще трябва да помислите дали все още желаете да продължите напред с покупката на имота, или желаете да преговаряте с продавача за цената. Обикновено, инспекторът ще ви посъветва как идентифицираните проблеми могат да се решат и евентуално – колко ще струва това. Повече полезна информация относно имуществените проучвания можете да намерите от Royal Institution of Chartered Surveyors (www.rics.org/Property/ResidentialProperty).

Организиране на mortgage (ипотека)

Ако все още не сте започнал/а организирането на mortgage, трябва да го започнете сега. Обикновено отнема около 3 седмици от подаването на молба за mortgage до официалната оферта, направена от кредитора. Обаче, този период може да варира.
Който и да е този, който се е съгласил да заеме парите, той ще иска имуществена оценка. Това се прави, за да може кредитора да се увери, че заемът ще му бъде възвърнат дори и ако, поради някаква причина, вие спрете изплащането на mortgage и имуществото трябва да се препродаде. Оценката ще бъде направена от инспектор, от името на кредитора, но вие ще трябва да платите за тази оценка. Таксата се заплаща предварително, обикновено когато изпратите попълнения ипотечен формуляр на кредитора.
Ако количеството на заетите пари е повече от определен процент от оценката на имуществото (обикновено 75% – 80%), кредиторът ви съставя условие към заема, според което вие се презастраховате за покриване на по-голямата сума. Трябва да платите единична премия на кредитора, която обикновено се прибавя към заема. Това е известно като по-висока заемна такса.

Съвместно купуване с някой друг

Законно право на собственост

Ако двама или трима човека купуват съвместно имот, те ще бъдат и съвместни „законни собственици”. Ако имотът ще се продава е необходимо съгласието на всички законни собственици, въпреки че ако има противоречия, даден собственик може да се обърне към съда, за да се реши как да бъде извършена продажбата на имота.

Наследствено право на собственост (beneficial ownership)

Както законно, има и наследствено право на собственост, което трябва да се вземе под внимание. Има се предвид дяловете от имуществото, на които собствениците имат право.
Има два вида наследствено право на собственост: joint tenancy („сънаемане”) и tenancy in common („общо наемане”). Главната разлика е в това какво се случва, когато някой умре. Всички joint tenant имат право на собственост върху цялото имущество, така че ако някой от тях умре, делът му автоматично се прехвърля на останалите. Всеки tenant in common има дял от имуществото, от който може да се отърве както си пожелае – или докато е жив, или чрез завещанието си.

Съвместно право на собственост shared ownership

Програмите за съвместно право на собственост имат за цел да помогнат на хората, които не могат по друг начин да си позволят купуването на подходящо жилище. Местните власти или дадена жилищна асоциация могат да закупят имущество от ваше име. Вие плащате наем на местните власти или жилищната асоциация за част от имуществото и mortgage (ипотека) – за останалата част. Най-вероятно ще можете за купите дялове от имуществото на по-късен етап.
За да ви одобрят, трябва да купувате имущество за първи път, като предимство имат обитателите в жилища на местните власти или дадена жилищна асоциация. Останалите хора, които се нуждаят от жилище, също могат да бъдат одобрени за тази програма. Трябва да имате възможност за получаване на собствена mortgage и да покривате процентните разноски по имуществото.
В Уелс, програмата за съвместно право на собственост вече не е достъпна за нови купувачи.
Повече информация за съвместното право на собственост можете да получите от Housing Corporation (0845 230 7000; www.housingcorp.gov.uk).

Съставяне на оферта

Когато решите, че искате да купите точно определен имот, не е задължително да платите точната сума, поискана от собственика. Можете да предложите по-малко ако, например, мислите, че трябва да се направят ремонтни дейности, които ще струват пари.
Ако имота се продава чрез държавен агент, трябва да кажете на агента каква сума имате готовност да дадете за имота. В последствие агента ще предложи тази оферта на собствениците.
Ако собствениците не приемат първата им отправена оферта, можете да им предложите по-висока цена. Няма ограничение върху броя на офертите, които могат да се направят за един имот. Ако направите писмена оферта, тя винаги ще се приема като предпоставка за сключване на договор. Това означава, че вие никога няма да преминете към покупка на имота, преди да разберете повече за неговото състояние. Устната оферта не е законно обвързваща.
Когато съставяте оферта за даден имот, трябва да имате предвид следното:
• дали се заплаща holding-депозит;
• организиране на mortgage (ипотека);
• дали е необходимо проучване;
• кой ще се занимава с необходимата правна работа;
• дали искате да купувате съвместно с някой друг.
След като собствениците са приели офертата ви, може да ви бъде поискан малък депозит за държавния агент. Обикновено не е повече от £500. Депозитът има за цел да покаже, че имате сериозни намерения да продължите напред с покупката. Той се възвръща ако покупката не се осъществи.

Категория: