Пътната маркировка във Великобритания

-

Въпреки че шофьорите, придобили шофьорска книжка в друга страна на Европейския съюз, засега могат да шофират във Великобритания законно, е добре да се знае, че при шофирането в Европа и Обединеното кралство има някои разлики – пътната маркировка е една от тях.

Голяма част от теоретичния тест на кандидат-шофьорите в Обединеното кралство е точно върху пътната маркировка. Като цяло, тук тя носи повече информация, отколкото в България, където повечето информация се съобщава чрез пътни знаци.

В тази статия ще се спрем на най-често срещаните пътни маркировки и ще обясним какво означават те. Статията може да бъде полезна както на кандидат-шофьорите, така и на водачите със шофьорски книжки от други страни, шофиращи във Великобритания.

Единична централна прекъсната бяла линия (Center broken white line)

Поставена в средата на пътя, тази маркировка се използва за видима граница между двете платна за движение в противоположни посоки. Повечето пътища я имат, но на някои малки улички или селски пътища тя може и да липсва.

Линия за отделяне на платната (Lane line)

Тази линия поставя видима граница между две или повече платна за движение в една посока. Белите черти, съставящи линията, са по-къси, отколкото при централната прекъсната линия и разстоянието между тях е по-дълго.

Линия за изчакване (Give way)

Напречна линия с една или две прекъснати линии. Преди тях може да има  обърнат триъгълник, който показва, че се приближава кръстовище, на което трябва да се даде  път на автомобилите по пътя с предимство. Тази маркировка не се поставя на пътища с по-слаб трафик.

Стоп-линия (Stop line)

Тази непрекъсната напречна линия на кръстовище предупреждава визуално шофьорите, че трябва да спрат и да изчакат преминаващите по пътя с предимство превозни средства.  Обикновено се поставя там, където има лоша видимост или пресичащият път е с по-високо скоростно ограничение. Най-често е изписана думата STOP и пред линията трябва задължително да се спре. Може да се продължи, едва след като водачът се е уверил, че няма наближаващи движещи се превозни средства и преминаването е безопасно.

Стоп-линия на светофар (Stop line at traffic light)

Бяла непрекъсната напречна линия, поставена пред светофара на кръстовище, малко по-тънка от другата стоп-линия. Указва, че трябва да се спре зад нея и да се изчака зелен сигнал от светофара, който разрешава преминаването.

Предупредителна линия за опасност (Hazard warning line)

Тънка прекъсната надлъжна линия, която предупреждава шофьорите за опасност на пътя пред тях, например остър завой или най-често, за кръстовище без видимост. Чертите на линията са по-дълги, а пространството между тях намалява. Предупредителната линия замества централната линия или линията за отделяне на платната. Може да се използват и знаци, които да показват каква е точно потенциалната опасност.

Защрихована настилка (Hatched markings)

Защрихованата пътна настилка или косите успоредни линии, оградени от двете страни с непрекъсната бяла или прекъсната бяла линия се използват за разделяне на двете платна за движение в различни посоки.

V-образна разделяща маркировка (Dividing chevron marking)

Поставя се на път или улица, по които трафикът се движи само в една посока и в двете платна, които маркировката разделя. Превозните средства не трябва да настъпват маркировката, ако не е безопасно. Тази маркировка обикновено се среща по еднопосочните улици с острови в средата или където едно платно излиза настрани от кръстовище.

V-образна маркировка с непрекъсната линия (Chevron marking with solid line)

Маркировката указва място, където автомобилите не бива да се движат. Използва се по двулентови пътища както и на пътища, вливащи се в магистрала или излизащи от нея. Може да се види и  по лентите за ляв завой на кръгови кръстовища.

Защрихована маркировка за стесняване на платното (Lane reduction hatched marking)

Използват се за стесняване на платното. Белите непрекъснати линии и защрихованата част не трябва да се настъпват от превозните средства, освен при спешен случай.

Стрелка за посока (Directional arrow marking)

Бяла стрелка, указваща в коя посока трябва да премине превозното средство, за да не настъпи защрихована настилка или двойна непресечена линия. Може да указва посоката, в която ще трябва да продължат превозните средства в дадена лента. Може да сочи в двете посоки.

Двойни бели линии (Double white lines)

Намира се по средата на пътя, представлява строга забрана – не бива да се пресича от нито едно превозно средство, независимо в кое платно за движение се намира. Изключение може да се направи,  когато се влиза или излиза от страничен път или дом, когато трябва да се избегне неподвижен автомобил или обект на пътя, да се изпревари велосипедист, кон или бавно движещо (с не повече от 10 мили в час) превозно средство.

Крайна единична бяла линия (Single white line roadside)

В края на пътното платно непрекъсната бяла линия маркира края на пътя. Освен на кръстовища, тя показва излизане към частни пътища или уширение на платното за паркиране.

Пътеки и правоъгълници за велосипедисти (Cycle lanes and boxes)

Оцветени специални по-тесни “пътеки” отстрани на пътя, както и правоъгълници на кръстовищата с нарисуван велосипед – указват на шофьорите спазване на безопасна дистанция от велосипедистите.

Двойна жълта линия (Double yellow line)

Тази двойна жълта линия в края пътя или улицата означава, че спирането и престоят са напълно забранени. Обикновено наоколо има поставени знаци, които информират водачите, дали кратковременният престой е разрешен и в какви случаи.

Единична жълта линия (Single yellow line)

Информира водачите, че на мястото важи забрана за паркиране за определени часове. Забраната може да се отнася за определен път или за контролирана зона за паркиране. Знаците на единичната жълта линия обясняват кой може да паркира, при какви обстоятелства и кога.

Червени линии (Red routes)

Могат да бъдат единични или двойни непрекъснати линии. Забраняват спиране, паркиране и престой по всяко време. Спазването на забраната се следи строго от полицията, общинските служители по паркинги и системата за видеонаблюдение и на нарушителител се налагат солидни глоби.Обикновено маркировката се поставя на пътища с тежък трафик и основни пътни артерии на градовете.

Жълта зигзагообразна линия (Yellow zig zag line)

Може да се види пред входовете или изходите на училища, болници, пожарни или полицейски участъци, до тротоара. Указва забрана за спиране, престой и паркиране, но в някои случаи  може да се паркира законно. Жълтите и белите зигзаговидни линии показват райони от пътя, които трябва да бъдат свободни от автомобили, за да осигуряват добра видимост на шофьори, велосипедисти или деца, които искат да пресекат пътя.

Паркиране на жълти зигзагообразни линии

Паркирането на тях е възможно в някои случаи:

  • линиите, придружени със знаци – на тях е описано кога е забранено да се паркира в зоната. Такава маркировка и знаци се поставя от местните съвети и за неспазването им те имат право да налагат глоби.
  • линии,  не са придружени със знаци – това означава, че няма заповед за регулиране на трафика, даваща на съветите право да налагат глоби. Следователно, технически е законно да се паркира върху зоната по всяко време. Въпреки това обаче, такава маркировката се поставя, за да напомня на шофьорите да не престояват или паркират заради безопасността на децата и въпреки че съветите нямат право да налагат глоби, те често биват налагани от полицията в такива случаи.
  • жълти зигзагообразни линии с единична жълта линия указват две неща, които трябва да бъдат спазвани – зигзагообразните линии имат знак, който указва кога да не се паркира, а също така единичната жълта линия налага забрана за паркиране през определени часове на деня през определени дни от седмицата. Те са уточнени или със знак, или са част от контролираната паркинг зона. На всички входове на такава контролирана зона има знаци, съобщаващи на водачите, че влизат в такава зона и какви ограничения има тя.
  • жълти зигзагообразни линии с двойна жълта линия  – те указват забраните от зигзагообразните линии и забраната за паркиране от двойната жълта линия. Забраната на последната е ограничена. Инвалиди със синя значка могат да паркират на тези места до 3 часа, където няма ограничения за товарене. На зоната може да се спира за кратко, например за товарене или разтоварване извън определените забранени за целта зони. Може да се спира, за да се свалят или качат пътници, стига да няма забрана за спиране.  По подразбиране двойната жълта линия има забрана за престой, която важи 24 часа от денонощието, освен ако друго не е уточнено чрез знак.

Надлъжна зигзагообразна линия (Zig zag road line)

И жълтите и белите надлъжни зигзагообразни линии на платното обикновено инструктират водачите, че престой или паркиране върху зоната е забранено. Белите зигзагообразни линии се класифицират като двойна забрана, което значи, че общината може да издаде глоба за паркиране, както и полицията. Единствената разлика е, че глобата от полицията носи и наказателни точки върху шофьорската книжка на нарушителите на забраната. Не може да се паркира на тази маркировка по което и да е време.

Маркировка “Пази свободно“ (Keep clear marking)

Обикновено това представлява очертана площ на кръстовище, в която има надпис „Пази свободно“, указваща на водачите да не стъпват на нея с автомобилите си, за да не възпрепятстват трафика в другите посоки и да се намали рискът от задръствания.

Маркировка за посока на движение (Road traffic lane marking)

Тази маркировка е от две части – стрелка и надпис, които указват задължителната в това платно посока на движение.

Автобусна лента (Bus lane marking)

Пътните маркировки за автобусна лента се използват, за да информират водачите кога те могат да завият в автобусната лента или кога трябва да ги избягват. Много водачи биват глобени всяка година за навлизане в автобусна лента, когато това е забранено.

Ако няма допълнителни указания, тази лента може да се ползва само от превозните средства от градския транспорт. Понякога в началото на лентата има допълнителни знаци, указващи през кои периоди от деня или седмицата тази лента е забранена за останалите участници в движението. Често има камери, които снимат нарушителите и след това водачът получава глобата си по пощата.

Жълти кръстосани линии на кръстовище (Box junction)

Маркировката указва, че това е центърът на кръстовището и там не може да се спира за изчакване, за да не се пречи на водачите, които преминават в други посоки. На водачите е забранено да влизат в кръстовището, ако пътят за излизане не е свободен.