Пътуване на деца до 18 г. извън България

-

Децадо 18 години, които са български граждани, не могат да напускат България, без писмено и нотариално заверено съгласие на двамата родители. За българите, живеещи в чужбина, декларацията или пълномощното може да бъде заверено в Консулската служба или ПосолствотоДете/деца, пътуващи без придружител
Необходимо е при пътуването да притежават декларация или пълномощно, подписани от двамата родители и заверени нотариално или от Консулска служба на Посолството.Дете/деца, придружавани от един родител
Родителят, придружаващ детето/децата, трябва да притежава пълномощно от другия родител;Дете/деца, придружавани от трето лице
Придружителят трябва да притежава пълномощно от двамата родители.В Консулската служба в Лондон се извършва услугата заверяване на тези декларации/пълномощни по следния начин:Подписът на пълномощното или декларацията се поставя лично от упълномощителя /декларатора пред длъжностното лице в Консулската служба. Необходимо е да се представи в Консулската служба също така Акта за раждане на детето/децата.

За архив на заверените в посолството документи се събира такса в размер на 1 англ. лира.

По-долу може да намерите примерен образец на декларациите. Прикрепени файлове

Тип файл: docdeclaracia 2ma roditeli.doc (29.5 КБ, 31 разглеждания)
Тип файл: docdeclaracia dete s pridruj.doc (27.5 КБ, 32 разглеждания)
Тип файл: docdeclaracia samost. pytuvane na dete.doc (28.5 КБ, 22 разглеждания)