Пътуване с домашен любимец

-

След 1 януари 2012 г. всички предишни схеми за пътуване с домашни любимци до Обединеното кралство вече не важат. Обединеното кралство изравни законодателството си с това с Европейския съюз. Пътуването с котка, куче или пор вече е много по-лесно.

Всички кучета, котки и порове трябва да имат паспорт (издава се от ветеринар) и електронен микрочип. За някои други страни при определени условия се приемат и микрочипове, но за Ирландия, Малта и Обединеното кралство не приемат татуировки, а само животни с микрочип.

Всички животни трябва да бъдат ваксинирани против бяс, а данните за това трябва да бъдат вписани в техния паспорт. Ваксинацията трябва да се извърши след поставянето на татуировката или микрочипа.

От януари 2012 г. всички кучета трябва да бъдат вътрешно обезпаразитени от ветеринар, преди да пътуват до Ирландия, Малта, Обединеното кралство и Финландия. Данните за процедурата трябва да бъдат вписани в паспорта на кучето. То може да пътува между един и пет дни след третирането.

Във Великобритания въпросите, свързани с домашните любимци, се регулират от Defra – Department for Environment, Food and Rural Affairs.

Правилата при пътуване зависят от това, от коя страна се пътува за Обединеното кралство.

За държави от Европейския съюз и някои одобрени държави извън европейския съюз:

За да може домашният ви любимец да влезе в Обединеното кралство, идвайки от тези страни, трябва да отговорите с „да“ на следните въпроси:

• Има ли домашният любимец микрочип (1)?
• Има ли актуална ваксина против бяс?
• Ваксинирането направено ли е след поставянето на микрочипа и слагането на ваксината против бяс, както е в документацията на производителя на ваксината?
• Имате ли паспорт за домашния любимец от Европейския съюз или Официален Ветеринарно-здравен сертификат (2) от вашия ветеринар, доказващ поставянето на микрочип и ваксинация?
• Минали ли са поне 21 дена от ваксинацията?
• Пътувате ли за Обединеното кралство с домашния си любимец по одобрен маршрут с одобрена транспортна компания? (5)
• Обезпаразитено ли е вътрешно от ветеринар вашето куче 1 до 5 дена преди пристигането в Обединеното кралство и записано ли е обезпаразитяването (с точния час) в паспорта или в Официалния здравен сертификат на домашния любимец?

______

1 Татуировка е приемлива вместо микрочип, като идентификация, в определени обстоятелства. Вижте уебсайта на Defra за повече инфомация.
2 Официалният ветеринарен здравен сертификат се издава само от страни извън ЕС..
3 Кръвната проба трябва да се изпрати в одобрена от ЕС лаборатория за изследване..
4 Ако е направен успешен кръвен тест на вашия любимец и е издаден паспорт за домашен любимец от ЕС, преди животното да е напуснало Обединеното кралство или друга страна от ЕС, за да може животното да отиде в не-одобрена страна, тримесечния период на изчакване преди влизане в Обединеното кралство няма да важи (но всички други правила важат, независимо от това, включително и изискването за кръвната проба да бъде взета най-малко 30 дена след ваксинирането).
5 Собствениците на кучета-водачи може да използват всеки одобрен маршрут по въздух, вода или с влак. Вижте уебсайта на Defra за повече информация.

Defra.gov.uk|Bringing pets into UK