Работа в сферата на строителството – опасности на обектите и трудови злополуки

-

Инцидентите, които може да получи един строителен работник на работното място могат да окажат много негативно влияние на неговото бъдеще. Нараняването и евентуалната травма могат да осакатят работника, така че той да няма възможност повече да работи, да не може да води нормален начин на живот и разбира се да не може да изкарва пари. Голяма част от инцидентите на строителните обекти могат да бъдат избегнати ако отговорниците и ръководството вземат необходимите мерки и спазват правилата за безопасност.

Строителната индустрия на Острова се счита за една от най-безопасните в световен мащаб, но все пак годишно над 30% от злополуките стават именно в тази сфера. Статистиката сочи, че строителните работници са застрашени цели 6 пъти повече от инциденти и смърт на работното място, в сравнение с останалите работници.

От гледна точка на физическо натоварване, работата на строителите отново е на първо място в класацията. Всеки ден те са подложени на сериозно физическо напрежение и преумора, което също крие своите рискове за здравето им. Младите хора, които работят в сферата на строителството са най-застрашени, защото са неопитни и не могат да се предпазват добре. Освен това те не познават правата си и най-често именно на тях се възлага най-тежката и рискова работа.

Трудови злополуки заради повредено оборудване

Инцидентите на работното място при строителите не се получават само при човешка грешка или при неправилно предпазване. Голяма част от тях стават заради повредено оборудване.

Преди всичко производителите на техниката и оборудването са отговорни за своите продукти, както и за възможността за добрата поддръжка след това. Ако оборудването излиза със заводски дефект, производителят рискува то да причини трудова злополука и дори смъртта на човек.

Оборудването и техниката трябва да се проверяват редовно и да се поддържат, за да се избегнат подобни инциденти. Работниците имат правото да изискат от работодателя си подмяна на оборудването или закупуване на ново, ако забележат, че има нещо нередно с настоящето. Когато работата им е изключително тежка или работят с тежко оборудване, те имат правото да искат почивки, за да не се пренатоварват физически.

Злополуки в строителството

Инцидентите могат да бъдат причинени от:

 • Падане от стълба или скеле;
 • Скъсани предпазни колани;
 • Падане от покриви;
 • Падане от кранове;
 • Токови удари;
 • Повредени машини и оборудване;
 • Токсични материали;
 • Падане в асансьорни шахти;
 • Пожари и експлозии;
 • Изгаряния и химически обгаряния;
 • Пропадане в пода;
 • Падащи предмети и др.

Освен строителните работници, понякога и здравето на случайните минувачи е застрашено, защото когато минават около строителен обект винаги има опасност от падащи обекти.