Работник пакетиране (храни и напитки)

-

За работата:
Работниците пакетиране работят на машинните или продуктивни линии, като поставят завършения вариант на храните и напитките (като бисквити, чипс, сапун, безалкохолни напитки и шоколад) в контейнери, консерви или пакети. След това, продуктите се пакетират в по-големи кутии или кафези.
Производствата на хранителни продукти е високо механизиран процес, така че най-вероятно към работата на работника пакетиране ще се включва:
• настройка на машината, за да се имат предвид промените от един към друг продукт, форма и размер на контейнера;
• идентифициране на грешки в работата на машините;
• коригиране на машината, веднага щом се появи грешката.
В големите фабрики, работниците пакетиране се уверяват, че машините са заредени с продукти и работят нормално. Те премахват повредените стоки и почистват машините, за да са готови за всяка следваща партида.

Работно време:
Работниците от този вид обикновено работят 37 до 40 часа седмично на смени, които често включват почивните дни. Извънредният труд се среща често по време на натоварените периоди. Като работник пакетиране, работата ви ще се състои във фабрика. Работната среда може да бъде гореща или студена, а понякога и шумна, в зависимост от производствата на съответния продукт. Ще носите предпазно облекло и може да се наложи да вдигате, носите и зареждате продукти в машините или превозните средства. Трябва да спазвате здравните и безопасни правила.

Умения и интереси:
За да сте работник пакетиране на храни и напитки, ще ви е необходимо:
• добро ниво на физически фитнес;
• да бъдете наблюдателен(наблюда телна) със способност за забелязване на грешките;
• търпение в извършването на повторяеми действия;
• способност за бърза работа, за да се изпълняват посочените задачи;
• способност за самостоятелна и работа в екип;
• способност за следване на стриктни здравни и безопасни стандарти и процедури за качество;
• добър стандарт на лична хигиена;
• да сте подготвен(а) за работа в шумна, а понякога и миризлива среда.

Назначаване:
Не са ви необходими някакви официални квалификации, за да започнете работа като работник пакетиране, въпреки че може да ви е от полза ако имате някои GCSE степени. Предишен опит в производството също може да ви е полезен. Може да навлезете в професията и чрез програма за чиракуване (apprenticeship). Субсидирането на apprenticeship е възможно за 16-24 годишните кандидати, както и за някои над 25 години. За повече информация, посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship в други части на Великобритания, посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Обучение:
Като стажант, дейността ви в една нова компания ще се състои в обучение по време на работа сред опитен в дейността си състав. Обучението може да включва:
• производствен процес;
• сигурност на машините;
• здравни и безопасни процедури.
Може да придобиете основен сертификат по хранителна хигиена, провеждан от организации, като Chartered Institute of Environmental Health, Royal Society for the Promotion of Health и Royal Environmental Health Institute of Scotland. Обикновено курсовете се състоят в местни образователни центрове или колежи. Много работодатели имат собствени курсове в областта на здравето, безопасността и хигиената.
Като изпълнител, може да се подготвите за квалификации като:
• NVQ/SVQ level 1, 2 и 3 в областта Food and Drink Manufacturing Operations;
• NVQ/SVQ level 1 и 2 в областта Performing Manufacturing Operations;
• NVQ/SVQ level 1 и 2 за Packaging Operators.

Възможности:
Храните и напитките са най-големия производствен сектор на Великобритания, в който са наети над половин милион хора. Някои фабрики са големи, в които са наети над 500 души състав, докато други са малки, семейни компании. Броят на възможностите за работа може да се променя в зависимост от сезона. Като опитен изпълнител е възможно да ви повишат до супервайзор или мениджър. Набирането за тези позиции обикновено е вътрешен.

Годишен доход:
Стартовите заплати са между £9,500 и £11,000 годишно. С придобиването на опит, работниците могат да печелят между £16,000 и £18,000.
Заплатите могат да се повишат със заплащането на нощните смени.

Повече информация:
Seafish Training
Sea Fish Industry Authority
St Andrew’s Dock
Hull
HU3 4QE
Tel: 01482 327837
http://www.seafish.org

Improve Ltd
Providence House
2 Innovation Close
York
YO10 5ZF
Tel: 0845 644 0448
http://www.improveltd.co.uk

Категория: