Работя през агенция. Ще получавам ли законно установено обезщетение по майчинство?

-

Да, но само ако отговаряте на условията. Като служител на агенция, за да отговаряте на условията за получаване на законно установено обезщетение по майчинство (Statutory Maternity Pay – SMP), трябва:

  •         да сте бременна в 11-та седмица преди седмицата, в която се очаква раждането на бебето ви;
  •         да сте били наети от същата агенция в продължение на 26 последователни седмици до началото на 14-та седмица преди седмицата, в която бебето ви се очаква да се роди („т.нар. квалифицираща седмица“) и все още да сте ангажирани от агенцията през тази седмица (дори и да не сте работили за агенцията през всяка от 26-те седмици, приключващи с “квалифициращата седмица”, все пак можете да получите SMP, ако причината, поради която не работите, е, че агенцията няма работа, която да ви предложи или защото сте били болни или в платен годишен отпуск).
  •         доходите ви да достигат поне, или да са над нивото на долната граница на доходите, понастоящем 113 британски лири на седмица (бруто, преди облагането с данъци) през осемте седмици (ако се плащат ежеседмично) или два месеца (ако са платени месечно) преди края на квалифициращата седмица; и
  •         да сте уведомили агенцията за вашата бременност и датата, на която очаквате SMP да започне.

Обезщетението по майчинство (SMP) се изплаща в продължение на 39 седмици. През първите шест седмици обезщетението се изплаща в размер на 90% от средната брутна седмична заработка; за останалото време то се изплаща при по-ниската, или стандартна ставка (£140,98 на седмица от април 2017 г.), или от 90% от средната брутна седмична заработка.

Ако не отговаряте на условията за получаване на законно установено обезщетение по майчинство, може да имате право на помощ за майчинство (Maternity Allowance – MA). Подробности за това как да кандидатствате за помощ за майчинство можете да намерите на уебсайта на GOV.UK (тук – https://www.gov.uk/maternity-allowance).

За да отговаряте на условията за МА, трябва да сте работили 26 седмици по време на 66-те седмици преди седмицата, в която се очаква да се роди бебето ви. Доходите ви трябва да са били средно поне £30 на седмица през това време, за период от 13 седмици. Плащането на МА не зависи от Националните осигурителни вноски (National Insurance).

Работещите през агенция бременни жени или майки на новородени и, които са работили за същия работодател, на същата позиция за 12-седмичен квалификационен период, също имат право:

  •         на разумен платен отпуск, за да провеждат гинекологични прегледи; и
  •         да им бъде предложена алтернативна позиция по причини, свързани с бременността, или да прекратят работа и да получават пълно заплащане, ако не е налице подходящо алтернативно назначение.

Вие също имате право на неплатен отпуск, за да придружите бременната си партньорка на два гинекологични прегледа, или за да проведете срещи, свързани с процес на осиновяване, отново след 12-седмичния квалификационен период.

Ако сте наети от агенция, ще можете да се възползвате от тези права от първия ден на вашето назначение.

Макар квалифицираните работници на агенции за временна заетост да могат да получават SMA или MA, те не могат да ползват отпуск по майчинство, отпуск за осиновяване или споделен родителски отпуск. Само служители (включително директни служители на агенцията) могат да вземат отпуск.

Въпреки че не можете да ползвате споделен родителски отпуск като агент, ако вашият партньор е директно нает, той или тя може да е в състояние да ползва споделен родителски отпуск. За повече информация посетете уеб портала SPLASH (http://www.sharedparentalleave.org.uk/), разработен от благотворителни организации и специализирани юридически съветници.

Категория: