Разрешаване на расово или религиозно мотивирани атаки/Докладване за атаката в полицията

-

Разрешаване на расово или религиозно мотивирани атаки
Ако сте бил(а) жертва на атака, ще ви е от помощ ако при докладването й успеете да предоставите следната информация:
• как сте бил(а) нападнат(а);
• самоличността на нападателя, ако ви е известна, и местоживеенето му, или как е изглеждал и/ или с какво е бил облечен;
• какво ви е казал нападателя, ако е казал нещо, особено нещо обидно относно вашата раса или религия;
• с какво друго определяте атаката като расово или религиозно отежнена;
• ако сте бил(а) нападнат(а) и друг път – кога и от кого;
• къде ви е отправена атаката;
• кога ви е отправена атаката (дата и час, през деня или нощта);
• вид на евентуални телесни повреди (препоръчително е да предоставите медицинска експертиза);
• дали някой друг е бил нападнат;
• имена и адреси на евентуални свидетели.

Докладване за атаката в полицията
Ако търсите подкрепа или помощ при свързване с полицията, можете да се обърнете към Citizens Advice Bureau. Винаги търсете съвет ако сте бил(а) нападнат(а) от член или членове на полицията.
Според собственото ръководство на Правителството, расов инцидент е „всеки инцидент, който е расистки според жертвата или според друга личност”. Това означава, че ако или жертвата, или някой друг, например, свидетел или полицейски служител, смята атаката за расово мотивирана, полицията трябва да я счете за такава. В тази дефиниция не се имат предвид религиозно мотивираните атаки.
Когато се свържете с полицията, можете да поискате да ви бъде проведен разпит в полицейското управление, в дома ви или на друго място по взаимно споразумение, например, Citizens Advice Bureau (ако го позволят). При всички случаи е препоръчително да отидете с придружител, например, адвокат, специализирал в подобна област, CAB съветник или приятел.
Ако сте затруднен(а) с говоренето или писането на английски език, препоръчително е да ви придружи преводач. Можете да поискате полицията да ви осигури преводач, да помолите приятел или роднина, или да се обърнете към местна организация, например CAB.

Категория: