Расово и религиозно отежнени криминални престъпления

-

Ако дадено криминално престъпление е расово или религиозно отежнено, съдът може да наложи по-голяма присъда. Престъпленията, които могат да бъдат расово или религиозно отежнени, са:

 • криминална щета;
 • действителна телесна повреда;
 • нараняване;
 • нападение;
 • заплашително поведение или умишлено измъчване, тревога или безпокойство;
 • поведение, което всява смут;
 • безпокойство.
  Дадено престъпление е расово или религиозно отежнено ако, по време на неговото осъществяване, нарушителят е обидил отношенията (или предполагаемите отношения) на жертвата с расова или религиозна група, или ако престъплението е мотивирано от враждебност срещу членовете на определена расова или религиозна група.
  Може да е имало и предишни подобни нападки в областта, които да помогнат при определянето на дадена нападка за расово или религиозно отежнена. Може да има и местна организация, например, обществена група или Citizens Advice Bureau, която може да потвърди историята на подобни нападки в областта. Местното Racial Equality Council също може да има подобна информация. Доказателство за историята на нападките в областта може да ви помогне да докажете на полицията, че престъплението е било расово или религиозно отежнено.
Категория: