Регистриране на новородено във Великобритания

-

Всяко раждане в Англия, Уелс и Северна Ирландия трябва да се регистрира в рамките на 42 дни от появата на детето (за Шотландия срокът е по-кратък – 21 дни и правилата са по-различни  – вижте по-долу).

Регистрацията трябва да се направи в местния регистър за района (справка за регистрационните офиси можете да направите на адрес: www.gov.uk/register-offices) , в който бебето е родено или в болницата, преди майката да напусне. От болницата обикновено дават информация дали раждането може да се регистрира там.

В случай, че нямате възможност да регистрирате раждането в района, където е родено бебето, можете да отидете в друг регистрационен офис и оттам ще изпратят вашите данни към правилния офис.

Информацията, от която се нуждаете, когато регистрирате раждане

Когато регистрирате раждане, трябва да знаете:

 •         Мястото и дата на раждане
 •         Име, фамилия и пол на бебето
 •         Имената на родителите, фамилните имена и адреси
 •         Местата и датите на раждане на родителите
 •         Датата на брака или гражданското съжителство на родителите
 •         Месторабота на родителите
 •         Майчино фамилно име

Може да не се налага да давате цялата тази информация, в зависимост от това кой регистрира раждането.

Необходими документи

Трябва да вземете със себе си поне един документ за самоличност, когато отидете в регистрационния офис. Можете да използвате:

 •         Паспорт
 •         Акт за раждане
 •         Документ за смяна на име
 •         Шофьорска книжка
 •         Документ за доказване на адрес (например битова сметка за комунални услуги)
 •         Сметка от платен общински данък
 •         Сертификат за брак или гражданско партньорство

Трябва също така да вземете личния здравен картон на бебето или т. нар. “червена книжка”, тъй като някои регистратори може да поискат да го видят.

Ако отидете в регистрационния офис сами, може да се нуждаете от доказателство за майчинство или бащинство от другия родител.

Организации, с които трябва да се свържете

Това, че имате новородено, може да повлияе на вашите данъци и социални помощи, ако получавате такива. За да известите съответните институции, че имате дете, може да използвате услугата “Tell Us Once”, която ще съобщи това на няколко правителствени организации наведнъж. Регистраторът ще ви уведоми дали тази услуга е налична за вашия район.

Информация, която ви е необходима при ползване на услугата “Tell us Once”

 •         Датата на раждане, адрес, телефонен номер и национален осигурителен номер на хората, които ще бъдат посочени в регистъра за раждане, или на всеки партньор, който живее в това домакинство.
 •         Подробности за социални помощи, които всеки, който ще бъде посочен в регистъра за раждане, получава или за които е подал заявление.
 •         Подробности за помощите, които всеки партньор, живеещ в това домакинство, получава или е кандидатствал.

Ако услугата “Tell Us Once” не е налице във вашия район, можете да:

 • кандидатствате за детски надбавки (Child Benefit)
 •         Кандидатствате за данъчен кредит за дете (Child Tax Credit)
 •         Да се свържете с Бюрото по труда (JobCentre Plus).

Социални помощи за деца

Не можете да кандидатствате за помощи за деца чрез услугата ”Tell us Once”, но може да сте в състояние да потвърдите искането си по време на срещата с представител на услугата. Това означава, че няма да ви се налага да плащате втори сертификат за раждане, за да изпратите формуляра си за кандидатстване. Попитайте местния си регистратор дали това е възможно във вашия случай.

Кой има право да регистрира раждане

Двойки от противоположен пол

 •         Женени родители

Всеки родител може да регистрира раждането самостоятелно. В удостоверението за раждане могат да бъдат включени данните и на двамата родители, ако те са били женени по времето, когато бебето е родено или заченато.

 •         Неженени родители

В удостоверението за раждане могат да бъдат включени подробности за двамата родители, ако e налице едно от следните обстоятелства:

–  Родителите подписват заедно регистрацията за раждане.

–  Единият родител попълва задължителна декларация за родителска форма, а другият взема подписания формуляр, за да регистрира раждането.

–  Единият родител отива да регистрира раждането с документ от съда (напр. съдебно решение), който му дава родителски права.

Майката може да избере да регистрира сама раждането, ако не е омъжена за бащата на детето.  В този случай, данните на бащата няма да бъдат включени в удостоверението за раждане.

Възможно е да се добавят данните на бащата на по-късна дата, като се попълни заявление за пререгистрация на раждането на детето.

Еднополови женски двойки

При еднополовите двойки, съставени от две жени, в свидетелството за раждане на детето могат да фигурират имената и на двете жени.

 •         Женени родители и такива в гражданско партньорство

Всеки родител може самостоятелно да регистрира раждането, ако е изпълнено всяко от условията по-долу:

–  Майката има дете вследствие на осеменяване от донор или лечение на фертилитет.

–  Тя е била женена или в гражданско партньорство по време на процедурата / лечението.

 •         Неженени родители и такива, които не са в гражданско партньорство

Когато една майка не е женена или в гражданско партньорство, нейният партньор може да се разглежда като втори родител на детето, ако и двете жени:

–  се лекуват заедно в Обединеното кралство, в лицензирана клиника.

–  са сключили “споразумение за родителски права”.

Все пак, за да бъдат записани в удостоверението за раждане данните и на двамата родители, те трябва да направят едно от следните:

 •         Да регистрират заедно раждането.
 •         Да попълнят формуляр за “Заверена декларация за признаване на родителски права” и един от родителите взема подписания формуляр, когато регистрира раждането.
 •         Да получат документ от съда (напр. съдебно разпореждане), който дава на втория родител (втората жена) родителски права и един от родителите показва документа, когато регистрира раждането

Еднополови мъжки двойки

Двойките, състоящи се от двама мъже, трябва да получат родителска заповед от съда, преди да могат да бъдат регистрирани като родители.

Други хора, които могат да регистрират раждане

Ако родителите не могат да регистрират раждането (например по здравословни причини), други хора могат да го направят вместо тях. Това са:

 •         хора, присъствали на раждането
 •         човек, който отговаря за бебето
 •         член на административния персонал в болницата, където е родено детето

Свидетелства за раждане

Има два вида свидетелство за раждане:

 •         Кратко свидетелство, което съдържа само данните за детето
 •         Пълно свидетелство, което съдържа и данните за родителите

След като регистрирате раждането, ще можете да купите кратък или пълен сертификат за раждане за вашето бебе. И двата вида струват по 4 паунда.

Ако регистрирате раждането в района, в който се е състояло, веднага ще получите сертификат. Ако регистрирате раждането в друг район, ще го получите след няколко дни.

Можете да закупите допълнителни копия от удостоверението за раждане от офиса за регистрация по всяко време.

Регистриране на раждане в Шотландия

Всяко новородено в Шотландия трябва да бъде регистрирано в рамките на 21 дни от регистратор по раждания, смъртни случаи и брак. Родителят/-ите трябва да си запазят час за регистрацията, като позвънят на телефона, записан на синята карта, която получават от болницата при раждането на детето.

Законът позволява раждането да бъде регистрирано във всеки район за регистрация в Шотландия. Можете да получите адреса на местния регистратор от болницата, лекаря, от телефонния указател и Регистъра на регистраторите в Шотландия (https://www.nrscotland.gov.uk/files/registration/reglist.pdf).

Какви документи трябва да предоставим на регистратора?

Трябва да вземете със себе си:

 •         картата, издадена от болницата;
 •         свидетелство за брак или гражданско партньорство на родителите на детето.

Когато регистрацията е завършена, регистраторът ще ви даде безплатно кратко свидетелство за раждане. Можете да получите пълен вариант срещу допълнително заплащане.

Кой може да регистрира раждане в Шотландия?

Майката или бащата / родителят има задължението да регистрират раждането. В случай на смърт или невъзможност на майката или бащата / родителят, следните лица могат да регистрират раждането:

 •         всеки роднина на майката или бащата / родителя, ако е женен или е в гражданско партньорство с майката;
 •         Живущият в жилището/обитателят на имота/, в който е било родено детето, доколкото е известно на този човек.
 •         всяко лице, което присъства при раждането;
 •         всяко лице, което се грижи за детето.

Баща, който не е женен за майката, може да регистрира само раждането и да бъде посочен в регистъра като баща, ако:

 •         присъства на регистрацията и се подпише в регистъра съвместно с майката;
 •         той и майката подпишат декларации, че той е бащата; или
 •         съдът заяви, че той е бащата, а майката регистрира раждането.

Жена, която не е омъжена или в гражданско партньорство с майката, може да регистрира само раждането и да бъде включена в регистъра като родител, ако за тях се прилагат разпоредбите на Закона за човешкото оплождане и ембриология 2008 г. и:

 •         тя се подпише в регистъра съвместно с майката;
 •         тя и майката подпишат декларации, че тя е родител; или
 •         съдът заяви, че тя е родител, а майката регистрира раждането.

Информация за това, кой има родителски отговорности и права за детето, е достъпна в публикацията на шотландското правителство Семейни въпроси: семейното право и младите хора в Шотландия (http://www.gov.scot/publications/2006/04/27135509/1) на уебсайта на правителството на Шотландия.

Категория: