Ремонт и поддръжка на общински жилища под наем

-

Съветникът или наемодателят от жилищна асоциация обикновено е този, който отговаря за отдаването под наем на приличен дом за вас и за извършване на ремонтните работи в него.

Условия на живот в дома

Когато се премествате в общинско жилище или такова на жилищна асоциация:

 • домът трябва да бъде чист и годен за живеене
 • необходимите ремонти трябва да бъдат завършени
 • газовите, електрическите и всички водопроводни инсталации трябва да бъдат в изправност – безопасни и работещи
 • прозорците и вратите трябва да са здрави, функциониращи и сигурни
 • градината трябва да бъде чиста, да няма боклуци

Ако в новият ви дом няма работещи аларми за дим, попитайте собственика дали би могъл да достави и монтира такива.

Домакински уреди, мебели и килими

Повечето общински домове или тези на жилищни асоциации са необзаведени. Обикновено от вас се очаква да обзаведете дома със собствени уреди, мебели, килими и други подови настилки.

Вие сте отговорни за поправянето и замяната им.

Обикновено в тези жилища са предвидени изходи за пералня, хладилник и готварска печка.

За да си помогнете за разходите за обзавеждане на дома си, консултирайте се с общината дали бихте могли да кандидатствате за бюджетен заем.

Ремонти, за които е отговорен наемодателят

Вашият хазяин е отговорен за ремонти по:

 • структурата и външността на сградата – включително покрив, стени, прозорци и външни врати
 • централното отопление, газови и противопожарни инсталации, камини, вентилация и комини
 • тръби, басейни, мивки, тоалетни и бани
 • канализация и улуци
 • газови тръби, електрическото окабеляване и всички предоставени уреди
 • общи части като асансьори и входове за общо ползване

Съветникът или жилищната асоциация могат да имат и други задължения, в зависимост от това какво е включено в договора.

Как да докладвате за проблеми или при нужда от ремонт

Съветниците и жилищните асоциации трябва да имат система за докладване на проблеми и при нужда от ремонтни дейности. Те трябва да ви предоставят информация за това, когато наемате жилището.

Колко дълго би трябвало да продължат ремонтите

След като подадете сигнал за проблем, наемодателят трябва да ви каже как ще се справи с него и колко време ще отнеме това.

От наръчника за наематели или договора за наем можете да разберете колко дълго трябва да продължи определения вид ремонт, за да бъде отстранен проблема.

За наемателите на общински жилища, някои малки ремонти могат да бъдат обезпечени от схемата за право на ремонт (right to repair scheme).

Ако вашият наемодател отлага твърде дълго ремонтните дейности или не спазва споразуменията по договора относно това, което трябва да бъде ремонтирано, свържете се с него отново.

Например, ако наемодателят ви каже, че трябва да платите, за да ремонтирате дома си след повреда, причинена от някаква неизправност, което всъщност е част от неговите отговорности.

Случайни или преднамерени щети

Наемодателите не са длъжни да уреждат щети, причинени от наематели или техни гости или посетители.

Ако наемодателят поправи щета, за която отговорност носите вие, обикновено ще бъдете таксувани за това.

Проблеми по време на ремонтните дейности, извършвани от хазяина ви

Ако вашият дом е повреден вследствие на ремонт или поддръжка, организирани от наемодателя, той трябва да поправи щетите.

Това включва различни повреди след козметични ремонти или щети, вследствие на ремонтни дейности.

Можете да поискате намаление на наема, ако не можете да използвате дома си или част от него поради ремонтни работи.

Ако собственикът откаже да ви намали наема, можете да се обърнете към съда, за да поискате обезщетение.

Ако вашият хазяин не извърши необходимия ремонт

Ако вашият наемодател отлага твърде дълго ремонтните дейности или не спазва споразуменията по договора относно това, което трябва да бъде ремонтирано, свържете се с него отново.

Стандарти за здраве и безопасност

Вашият дом трябва да е безопасен и годен да живеене, в началото и по време на наемането.

Вашият хазяин е отговорен за:

 • сигурността при снабдяването с газ и газовите уреди, които предоставя
 • електрическото окабеляване и всички електрически уреди, които той предоставя

Общи части

Общите части са тези, които се споделят с други хора, като коридори, стълби или асансьори в сградата.

Вашият хазяин е отговорен за ремонта и поддръжката на тези площи. Това важи дори ако според вашия договор за наем трябва да помагате за поддържането на общите части чисти и подредени.

Градини и външни пространства

Обикновено наемателят е отговорен за грижите по градината си. Това означава, че трябва да я поддържате спретната и чиста, но не значи, че трябва да правите някакви подобрения.

Помолете своя наемодател за разрешение, ако искате да направите каквито и да е промени в градината ви, като например да построите навес или да обособите вътрешен двор.

Ако в договорът ви за наем не е споменато нищо за градината, тогава от вас се очаква поне да я запазите в състоянието, в което се намира, когато се нанасяте.

Когато ползвате градината заедно с други наематели, отговорността по поддръжката и може да бъде или на хазяина ви или ваша и на другите наематели.

Декориране и подобрения на дома

Обикновено се нуждаете от разрешението на наемодателя ви, за да направите свои собствени подобрения в общинско жилище или такова на жилищна асоциация, наето от вас.

Подобренията в дома могат да включват:

 • монтаж на душ, ако няма такъв в жилището
 • нови кухненски уреди
 • купуване на газова печка

Подобренията биха могли да включват и боядисване на външната страна на къщата, поставяне на парник или навес или разширение.

Наемателите на общински жилища могат да подадат молба за обезщетение за някои подобрения в края на наема. Свържете се с отдела за жилищно настаняване на вашата община за повече информация.

Декориране / обзавждане на вашия дом

Обикновено, за обзавеждането на общинските жилища и тези на жилищните асоциации, отговорност носят наемателите.

Вашият хазяин може да бъде отговорен:

 • ако влажността или липсата на ремонт повреждат дома ви
 • при повреди, причинени от ремонтни работи

Поискайте от наемодателя си да плати част от разходите за обзавеждане, ако то е в лошо състояние още при наемането на жилището.

Някои общини и жилищни асоциации предоставят ваучери за обзавеждане или пребоядисване, които бихте могли да използвате.

Адаптиращи приспособления поради увреждания

Попитайте своя наемодател дали подобренията, които искате, могат да бъдат класифицирани като адаптиращи приспособления, от които се нуждаете поради увреждане.

Категория: