Само с развод ли мога да се защитя от семейния тормоз?

-

Да се живее в постоянен страх и стрес от домашни заплахи и тормоз, е трудно и силно депресиращо. Идва момент, когато не може да се поеме повече и тогава настъпва неочакван и често пъти опасен обрат на нещата. Жертвата става внезапен агресор. Добре е да се предотврати стигането до подобен момент и насилникът в семейството да бъде възпрян по абсолютно легален път, избягвайки саморазправата. Важно е да се знае, че трезвият разсъдък не трябва да се губи нито за миг. И още – последователността на вашите правилни действия ще даде траен резултат за отстраняване на насилието и неговия източник.

Ако дълго време сте били подложени на тормоз от страна на съпруга/та ви, неизбежно идва моментът, когато решавате да се обърнете към адвокат и да подадете документи за развод.

При консултациите обаче нерядко излиза на преден план проблемът за реакцията на другата страна при получаването на документите за развод и последващото съвместно жителство с нея, в междинния период, докато текат процедурите по развода. А положението особено се усложнява, когато има деца в тази връзка.

Едно от най-често срещаните опасения е страхът от насилие и тормоз след подаване на документите за развода, докато двете страни все още обитават един и същи адрес.

Много важен и недостатъчно известен на хората момент е, че съдебната система във Великобритания ви предлага реална възможност да се предпазите от насилника преди, по време и след развода, без да рискувате своето спокойствие и сигурност в рамките на общото ви жилищно и семейно пространство.

Има две форми на съдебно ограничение и забрана, с които съдът задължава агресивната страна в конфликта да предприеме определени действия или да не прави нищо. Това са форми на ограничителни заповеди, целящи предпазване на здравето и сигурността на застрашеното в тази ситуация лице.

Можете да потърсите съдействието на съда за издаването на:

1. A non-molestation order

2. An occupation order

Първата заповед има за цел да ви предпази от вашия сегашен или бивш партньор/ка или съпруг/а и да предотврати използването на физическо и психическо насилие срещу вас: заплахи, предупреждения, заплашителни закани, тормоз чрез трети лица и пр. Другата цел на тази мярка е гарантирането на вашата сигурност като страна по делото при наличието на деца в тази връзка.

Тази заповед е много сериозен акт от страна на съда и гарантира вашето спокойствие в съвместното съжителство, дори и когато не сте подали молба за развод, забранявайки на лицето да продължава да ви тормози под заплахата от незабавни полицейски действия и последващи тежки наказания.

Втората заповед е свързана с това кой ще остане да живее в семейното жилище или в жилището, което е взето под наем, като заповедта се простира върху адреса и околната му площ в радиус от 100 метра.

Една особеност при иска за издаването на тези заповеди е, че за тях се подава една молба и последващата заповед присъжда двете ограничения едновременно – забрана на физическо и психическо насилие и заповед за напускане на жилището от насилника.

От началото на 2014 г. в съдебната практика се въведе разграничение на тези две съдебни решения и издаването на заповедта за забрана на насилие (non-molestation order) не означава и директно издаване на occupation order (заповед за напускане на жилището). Това се направи с цел да се предотврати изваждането от жилището на лица, които впоследствие могат да се окажат невинни.

Ето защо при подаването на такъв иск е добре да прецените мотивите и аргументите, които ще представите на съда.

Второто нововъведение през тази година бе това, че нарушаването на non-molestation order вече ще се счита за криминално престъпление, при което полицията ще предприеме мерки, съответстващи на извършването на криминално престъпление.

Важна особеност за ищеца по такъв вид дело е, че може да продължи и с иск по гражданско дело за издаване на ограничителна заповед и впоследствие да има второ гражданско дело с отделно решение, независимо от развоя на събитията в живота на общия адрес.

Като резултат от тези две заповеди към тях най-често се прикачва и разрешение за арестуване (power of arrest), която да даде възможност на полицията да арестува въпросното лице в случай на нарушаване на една от двете заповеди. Казано накратко: ако имате такъв вид заповед срещу ваш настоящ или бивш съпруг/а, той/тя няма правото да ви заплашва, да ви изпраща заплашителни съобщения или да ангажира трето лице да направи това. Ако тази заповед бъде нарушена, просто се обадете на полицията, която ще има правото да извърши арест на място и да заведе криминално дело.

За да имате легална възможност да поискате такъв вид ограничителна заповед, трябва да сте женен/а за лицето, което ви тормози или да сте били в дългогодишна връзка.

Добре е да имате доказателства за съответния вид насилие, които могат да са регистрирано оплакване в полицията за насилие, снимки от синини или други белези от насилие, рапорт от вашето GP, съобщения, получени на мобилния телефон, или пък свидетели, които могат да дадат показания.

Според новите изменения на закона, няма да ви бъдат необходими всички тези доказателства или няколко от тях. Достатъчни са само едно или две, които да могат да убедят съда за съществуваща реална заплаха за вашето здраве и живот или тези на децата ви.

Със скорошните промени в Domestic Violence Crime and Victim Act се направи и нововъведение, отнасящо се и за двойките от същия пол, които също могат легитимно да поискат издаването на подобни ограничителни заповеди, ако живеят или са живели заедно.

Тези ограничителни заповеди важат за определен период

До началото на 2014 те обикновено се издаваха за период от една година, като сега режимът претърпя промени и заповедите се издават най- често за период от 6 месеца. Разрешено е удължаването им след изтичането на този срок, като специално non-molestation orders могат да удължават неограничено.

За подаването на иск за подобна заповед няма съдебна такса – можете да го подадете по всяко време със или без адвокат. Ако решите да си спестите разходите по адвокат, можете да се обърнете към вашето местно Citizen Advice Bureau, които са достатъчно компетентни и биха ви оказали нужната помощ.

Една от новите промени, която е добре да се отбележи, е, че е силно намалена или почти отпаднала възможността за получаването на спонсорирана от правителството правна помощ (т.нар. legal aid) за граждански дела за издаването на ограничителна заповед.

Така че е добре да имате ясна представа дали отговаряте на изискванията за получаването на такъв вид безплатна услуга, за да не се окажете с подадени документи, незавършено дело и висока сметка за плащане, без да имате реална съдебна заповед, която да влиза в сила и да ви защитава.

Много често причината потърпевшата страна да не може да събере смелост и да внесе документи за издаването на такъв вид заповед, е излагането на много факти и подробности от живота на семейството и личния живот, които могат да ви поставят в неудобно положение.

Пълната конфиденциалност обаче е гарантирана по време на тези дела. Те се водят при закрити врати и както вие, така и другата страна не може да вземете със себе си свой приятел или близък. Можете да имате придружители, но те трябва да ви изчакат отвън, докато съдебното дело е в ход.

Ако вие се страхувате за вашата сигурност преди делото или докато чакате за явяването ви пред съда, можете предварително да поискате съдействие от съда за осигуряване на вашата безопасност. В този случай може да ви се предостави отделна стая, в която да изчакате завършването на съдебното заседание.

Още едно предимство по отношение на сигурността ви е възможността да запазите в тайна информацията за вашия нов адрес. Ако сте стигнали до решението да напуснете лицето, което ви тормози и по-късно сте се осмелили да заведете дело срещу него, съдът и адвокатите ви са длъжни да държат секретна информацията за вашето местоживеене.

Ефективността на non- molestation order има и още едно проявление, и то е, че имате възможността да се явите в деня на инцидента или на следващия ден и да получите незабавно заповедта. Единствено е необходимо вие или вашият адвокат да сте в състояние да убедите съдията, че сте в непосредствена опасност. Заповедта важи от момента на издаването й. Ако след този момент вашият насилник се опита да ви застраши или заплаши по някакъв начин, физически или вербално, следва незабавна намеса на полицията.

Ето защо, когато получите решението на съда за издаването на тази заповед, трябва незабавно да уведомите местната полиция, към която да се обърнете в случай на нарушение.

Ако след връчването на заповедта има нарушение, полицията ще извърши арест, след който до 24 часа ще има заведено второ, криминално, дело срещу лицето. Този път то ще се гледа от т.нар. Magistrate Сourt и последващото наказание ще е съответно като за криминално дело.

Това не спира правото ви да продължите своето гражданско дело за  occupation order (ограничителна заповед) пред County Court.