Свидетелства за управление на МПС

-

Ще ви е необходимо свидетелство за управление на МПС, за да можете да шофирате по-голяма част от превозните средства по обществените пътища. Не ви е необходимо свидетелство за частните пътища. Частният път е път, до който обществото няма достъп, например, път в частен имот.
Обаче, има определени превозни средства, за които не се изисква свидетелство за управление, независимо дали е на обществен или частен път. Най-често срещаните примери са колелата и каруците.

Възрастови граници за шофиране
14 години:
• колело с електрически *****и

16 години:
• мотопед;
• лека кола. Това се отнася и за хората, които получават висока степен на Disability Living Allowance;
• малък селскостопански трактор;
• малка косачка или други малки превозни средства, които се бутат.

17 години:
• мотор до 125 м3;
• лека кола;
• голям селскостопански трактор;
• малък валяк.

18 години:
• среден камион;
• ван или камион, ако сте член на младежка шофьорска програма.

21 години:
• голям валяк;
• всички останали превозни средства.

70 години:
• временното или постоянно свидетелство за управление на МПС важи до 70-тия ви рожден ден. След като сте на 70 години, трябва да подадете молба, за да подновите свидетелството си. Обикновено свидетелството ви ще бъде подновено за 3 години, след което ще трябва отново да подадете молба за подновяване.

Младежка шофьорска програма
Младежката шофьорска програма дава възможност на младите хора на възраст 18, а не 21 години, да се сдобият със свидетелство за управление на МПС за големи превозни средства. Програмата се организира от Road Haulage and Distribution Training Council (01908 313360).

Видове превозни средства за съответното свидетелство за управление на МПС
За най-често срещаните превозни средства се изисква свидетелство за управление на МПС. За пълна информация относно всички категории превозни средства, за които е необходимо свидетелство, можете да се свържете с Driving Standart Agency (DVLA) (www.dvla.gov.uk).

Превозни средства и категории:
Леки коли (включително и леки коли с ремарке до 750 кг.) – кат. В;
Мотори – кат. А;
Мотопеди – кат. Р;
Ванове и камиони до 3,500 кг. (включително и превозни средства с ремарке до 750 кг.) – кат. В;
Ванове и камиони от 3,500 до 7,500 кг. (включително и превозни средства с ремарке до 750 кг.) – кат. С1;
Автобуси с по-малко от 9 места (включително и превозни средства с ремарке до 750 кг.) – кат. В;
Автобуси с повече от 8, но с по-малко от 17 места (включително и превозни средства с ремарке до 750 кг.), при условие че не се отдават под наем или като награда – кат. D1;
Леки коли за инвалиди – кат. В1.

Ванове, камиони и пътнически превозни средства
Тези превозни средства не изискват специална шофьорска книжка, но изискват да имате допълнителна квалификация, например, за шофиране на ванове, камиони или пътнически превозни средства. Ако не сте сигурен(сигурна) от какъв вид лиценз имате нужда, можете да се свържете с DVLA (0870 240 0009; www.dvla.gov.uk).

Видове свидетелства за управление на МПС
Свидетелството за управление е или временно, или постоянно.

Временно свидетелство за управление на МПС
Трябва да подадете документи за временно свидетелство ако:
• никога не сте имал(а) постоянно свидетелство; или
• не можете да докажете, че имате право на постоянно свидетелство.
Ако искате да карате мотор и подавате молба за временно свидетелство, трябва да го отбележите във формуляра. Ако вече имате постоянно свидетелство за мотопед, лека кола или определени видове ванове или автобуси, можете автоматично да го използвате като временно свидетелство за управление за мотор.
Временното свидетелство за управление на МПС има определени ограничения върху употребата си. Ако имате временно свидетелство за управление на лека кола или друг вид превозно средство (с изключение на мотор):
• трябва да сложите табели с буквата “L” отпред и отзад на превозното средство (или “D” в Уелс);
• не трябва да шофирате по магистрали;
• ако превозното средство има повече от едно място за сядане, трябва да има придружител с вас, когато шофирате. Придружителят ви трябва да седи на предната седалка до вас и да е в състояние да шофира превозното средство – например, не трябва да е консумирал повече от определено количество алкохол. Освен това, придружителят трябва да е на или над 21 години и да притежава постоянно свидетелство за управление на МПС в продължение на най-малко 3 години.
Обаче, ако сте издържал(а) шофьорския изпит и чакате, за да си получите свидетелството, не сте подложен(а) на горепосочените ограничения.

Постоянно свидетелство за управление на МПС
Имате право да подадете документи за постоянно свидетелство за управление на МПС ако успешно сте издържал(а) шофьорския изпит във Великобритания през последните 2 години.

Ограничения върху употребата на постоянно свидетелство за управление на МПС
Постоянното свидетелство за управление на МПС няма ограничения върху употребата си, освен ако ограниченията не са свързани с:
• възрастта на шофьора;
• наблюдение на учащи се шофьори;
• вида на превозното средство, за което се отнася свидетелството;
• медицинското състояние на шофьора – например, увредено зрение, което не може да бъде коригирано с очила.

Как се подават документи за свидетелство за управление на МПС
Документи за свидетелство за управление на МПС се подават чрез попълването на формуляр D1, който можете да получите от пощенската служба. Този формуляр се използва и за временно, и за постоянно свидетелство. Трябва да изпратите сумата на таксата с попълнения формуляр, актуална цветна снимка и:
• валиден паспорт (това е предпочитания документ, който ще увеличи скоростта, с която молбата ви ще бъде разгледана); или
• вашият акт за раждане/ осиновяване или друг подобен официален документ.
Ако не изпратите UK, EU или EEA (European Economic Area) паспорт с молбата си, ще трябва да заверите снимката си при лекар, адвокат, учител, полицай, парламентарен член, магистрат, свещеник или друг човек с подобна професионална квалификация. Ако сте чужденец и не желаете да изпращате паспорта си, а и не познавате някой, който да ви завери снимката, можете да занесете молбата, снимката и паспорта си във вашата местна транспортна служба (vehicle registration office) (VRO) (подробности можете да получите от DVLA: 0870 240 0009; www.dvla.gov.uk), тъй като някои VRO действат като посреднически служби за проверка на лични данни. Молбата ви ще бъде проверена, а паспорта – върнат.
Трябва да уведомите DVLA за евентуално здравословно състояние, което влияе на, или може да повлияе на, шофьорските ви способности – например, замайване, сърдечен удар или умствено увреждане. Ако имате физическо увреждане, трябва да обясните на DVLA какво точно е то. Те може да поискат да се подложите на медицински преглед.
Ако DVLA откажат да ви издадат свидетелство за управление на МПС поради медицински причини, можете да обжалвате във Върховния съд.
Свидетелствата се издават в две части. Едната е с големината на кредитна карта с вашата снимка и съдържа информация за категориите превозни средства, които имате право да шофирате. Този документ се нарича photocard licence. Другата част представлява хартиен документ, който описва на какви лицензи и допълнителни клаузи имате право, включително и наказателни точки и периоди на дисквалификация.
Книжните документи (талони), издадени преди photocard licence са валидни докато не им изтече срока или данните върху тях трябва да бъдат променени.
Photocard licence трябва да се обновяват на всеки 10 години, за да може снимката да е актуална.

Кога можете да започнете да шофирате
Ако сте подал(а) документи за временно свидетелство за управление на МПС, не трябва да шофирате преди да го получите. Това обикновено отнема най-малко три седмици. Ако имате медицинско състояние, може да се наложи да чакате по-дълго, понеже може да бъде необходима повече информация, преди свидетелството да бъде издадено.

Задължително основно обучение за мотори и мотопеди
Всички обучаващи се водачи на мотопеди и мотори (с изключение на посочените по-долу), трябва да преминат курс за задължително основно обучение.
Следните хора не трябва да преминават през курс за задължително основно обучение:
• хората, които се учат да управляват мотор и, които вече имат постоянно свидетелство за управление на мотопед, в резултат на успешното преминаване през изпит за мотопеди на или след 01.12.1990г.;
• водачи на мотопеди с постоянно свидетелство, издадено автоматично с постоянно свидетелство да управление на кола.

Дисквалификации и допълнителни клаузи
Дисквалификации
Ако ви е отнето свидетелството за управление, можете пак да имате свидетелство или:
• в края на периода на дисквалификация; или
• по-рано, ако дисквалификацията се отмени.
Ако възнамерявате да чакате до края на периода на дисквалификация, обикновено DVLA ще ви напомнят да подадете документи за ново свидетелство за управление на МПС 8 седмици преди края на периода на дисквалификация. Ако не получите предупреждение, трябва да попълните формуляр D1, с който можете да се сдобиете от пощенската служба, и да го изпратите на DVLA. Можете да подадете молба до съда, където се разглежда вашия случай, за да ви бъде отменен периода на дисквалификация, ако сте бил(а) дисквалифициран(а) за повече от 2 години.

Допълнителни клаузи
Може да се сблъскате с клаузите за наказателни точки върху свидетелството ви за управление, ако ви обвинят в определени нарушения. След определено време, можете да подадете молба до DVLA чрез формуляр D1 да ви бъде премахната клаузата (срещу малка такса). Периодът на изчакване за премахването на клаузата от свидетелството ви ще зависи от вида на вашето нарушение.

Загубени, откраднати или обезобразени свидетелства за управление на МПС
Ако свидетелството ви и откраднато или изгубено, трябва да уведомите колкото си може по-скоро полицията. Трябва и да подадете документи за дубликат като използвате формуляр D1. Този формуляр можете да намерите от пощенската служба и да го изпратите на DVLA. За дубликат на свидетелството се заплаща такса. Дубликат можете да получите и като се обадите на DVLA.
Ако свидетелството ви е унищожено или обезобразено по някакъв начин, така че информацията, която съдържа не е ясна, трябва да подадете документи за дубликат. При тази ситуация не е необходимо да уведомявате полицията.

Промяна на име и адрес
Книжно свидетелство (талон)
Ако имате талон и трябва да отразите промяна на име или адрес, трябва да попълните формуляр D1, който можете да намерите в пощенската станция.

Photocard licence
Ако имате photocard licence и трябва да отразите промяна на име или адрес, трябва да попълните секцията „промени” от книжния дубликат и да го изпратите на DVLA (0870 240 0009; www.dvla.gov.uk) заедно с photocard licence. Ако е необходимо да отразите промяна на име, трябва да използвате формуляр D1.
И за двете части на свидетелството, книжния документ и photocard licence, се изисква документирано свидетелство за промяна на името – например, акт за раждане, паспорт или едностранен акт. Можете да продължите да шофирате докато чакате да ви бъде върнато свидетелството. DVLA нямат такса за промяна на данните по вашето име и адрес. Обаче, ще ви бъде наложена глоба, ако не уведомите DVLA относно промените по вашето име или адрес.