Случаи, в които може да работите като наети от работодател във Великобритания

-

Голяма част от нас си мислят, че след като България е в Европейския съюз, може да се движим навсякъде свободно и да работим където и каквото си искаме. За съжаление, това не е точно така! Според  договорното право, което имаме, може да се движим свободно и да пребиваваме в срок до 3 месеца във Великобритания. Обаче, до края на 2013, все още важат ограниченията за работа на българи и румънци, което значи, че след това ние можем свободно да се движим и работим из страната без ограничения. Дотогава, обаче, ограниченията, които имаме са факт и затова сега ще изброим случаите, в които вие имате право да работите като наети от работодател законно.

Синята карта (син регистрационен сертификат) доказва пред работодателя и други институции, че имате пълен достъп до трудовия пазар и може да работите законно навсякъде. Вие трябва да имате синя карта. Тогава се казва, че вие сте изключение (exempt) от ограниченията, наложени върху правата за работа върху българите и румънците.  Право да работите като нает от работодател получавате, ако сте работили законно за работодател в продължение на 1 година (като учащ/студент, с работно разрешително, Au-Pair и т.н.) или ако сте съпруг/съпруга на британски гражданин, на гражданин на ЕС или на лице с право на постоянно жителство във Великобритания.

Работа като учащ/студент – за да работите законно при работодател, в качеството си на учащ/студент, трябва да си извадите жълта студентска карта (жълт регистрационен сертификат). Тя ви дава правото да работите като нает до 20 часа седмично през учебно време и на пълно работно време през ваканциите. Проблем може да настъпи, ако се запишете на някакъв курс, само за да се възползвате от жълтата карта и да работите с нея, защото за съжаление, тези 20 работни часа седмично са крайно недостатъчни за да ви осигурят доходи за живеене. Друга пречка може да се окаже това, че учебното заведение, в което сте записали курса може да не е сред одобрените в списъка от Home Office и да не ви бъде издадена жълта карта.

Право да се работи на пълно работно време дават курсовете  QCF (известни още като NVQ или SVQ за Шотландия), те са нещо като обучение „без откъсване от работа“.  По време на такова обучение може да работите на пълно работно време, но ограничението тук е да работите само по специалността, по която е и обучението ви.

Програма за висококвалифицирани кадри – за да влезете в програмата и да ви се даде синя карта, вие трябва да подадете документи, което може да стане и от България. Трябва да съберете определен брой точки, които зависят от възраст, опит, диплома, завършена степен и т.н. и тогава ви се издава синя карта. Чак след това можете да започнете работа.

Работно разрешително –  за да вземете такова разрешително, вашият работодател трябва да кандидатства за вас, като попълни формуляр и го изпрати до Home Office. Ако получи одобрително писмо, тогава трябва да кандидатства за вас, като попълни формуляр и го изпрати обратно заедно с писмото. Работодателят заплаща такса и трябва да докаже, че точно вие сте най-подходящия кандидат за неговото свободно работно място, и че не е имало подходящ кандидат-британец или от страна в ЕС, която няма наложени ограничения върху достъпа на трудовия пазар. Работни разрешителни се издават за висококвалифицирани и мениджърски длъжности.

Sector Based Scheme – позволява ви да работите законно нискоквалифицирана работа в сектора за производство на храни – ферми и фабрики. Работодателите могат да наемат българи и румънци по тази програма, ако не могат да намерят и наемат британски работници. Преди да започнете работа, ще трябва да ви бъде издадено работно разрешително (SBS permit) за което кандидатства работодателят ви.и след това вие кандидатствате за работна карта (accession worker card – AWC). Секторите, за които се отнася тази програма, са обработка на риба, месо и гъби.

Сезонна работа във ферми – тази програма ви позволява да работите сезонна работа във ферма като нискоквалифициран персонал. За да е законно всичко, трябва да работите за един от деветте оператора, одобрени от Home Office, който ви издава разрешително за работа. Разрешителното е за не повече от 6 месеца и след това трябва да има поне 3 месеца пауза, преди да се издаде следващо такова разрешително.

Au-Pair – програма, при която хора на възраст до 27 години имат право да пребивават във Великобритания, за да изучават езика и културата на страната. Настанявате се при британско семейство, като работата ви е да гледате деца и да  помагате с домакинската работа (според договорката със семейството) . В замяна получавате безплатно квартира, храна, но не получавате заплата, а джобни за седмицата и имате 2 почивни дни. Работа може да се започне, след като се получи съответното работно разрешително.

Съпруг/съпруга на британски граждани или такива с пълни права – ако имате сключен брак с такъв човек, може да кандидатствате за синя карта и след като ви бъде издадена такава ще може да работите законно навсякъде.

Внимание! Ако работите като наети от работодател без изпълнено някое от по-горните условия, това значи, че работите незаконно и престоят в страната ви няма да бъде зачетен като легален, при което след време няма да можете да получите постоянно жителство или британско гражданство, както и да кандидатствате за синя карта. 

Категория: