Смърт

-

Даряване на органи за трансплантация или на тялото за медицинско проучване

Даряване на органи
Човекът, който е умрял, може да е пожелал да дари органите си за трансплантация. Това ще стане по-лесно ако хората са в NHS Organ Donor Register (0845 6060 400; www.uktransplant.org.uk), ако е направена донорска карта и ако са дискутирали донорството със семействата си. Все пак роднините ще бъдат попитани за съгласие преди донорството. Повечето дарявания на органи идват от хора, които са умрели в болницата и след това са поддържани на специална апаратура.

Даряване на тялото за медицинско обучение или проучване
Някои хора искат да оставят телата си за медицинско обучение или проучване след смъртта, но всеки, който желае да направи това ще трябва да направи някои предварителни разпоредби и да осведоми роднините си. Когато човекът умре, роднините трябва да се свържат с HM Inspector of Anatomy (020 7972 4551), който ще ги посъветва какво да направят. Ако тялото се приеме (много тела не са подходящи), медицинското училище ще се разпореди за евентуално кремиране или погребение.

 Дознания

Дознанието е законно разследване на смъртния случай. Осъществява се открито (понякога със съдебни заседатели) от следовател, в случаите когато смъртта е била насилствена или неестествена, или се е случила в затвор, или при арест, или когато смъртния случай е неясен дори и след аутопсия. Разследването трябва да осигури повече информация за това как и защо е настъпила смъртта, и дали има някой друг отговорен. В някои случаи може да се предприеме криминално разследване на по-късен етап.

 Регистриране на смъртен случай

Регистрацията на смъртния случай е официален документ.
Ако някой умре в дома си, смъртта му трябва да бъде регистрирана в регистрационното бюро за областта, където е живял. Ако смъртният случай е в болница или частна клиника, трябва да бъде регистриран в регистрационното бюро за областта, където е разположена болницата или клиниката.
Един смъртен случай трябва да бъде регистриран в рамките на 5 дена, но регистрацията може да бъде отложена за още 9 дена, ако регистратора е осведомен, че в момента се издава медицинско свидетелство. Ако смъртният случай е бил докладван на следовател, не можете да го регистрирате, докато не приключи разследването.
Да не се регистрира смъртен случай е криминална проява.
След като сте регистрирали смъртния случай, регистраторът ще ви издаде зелено свидетелство (за което не се заплаща), което трябва да дадете на погребалния ръководител. Това свидетелство позволява или погребване, или кремиране. Обикновено, регистраторът може да издаде свидетелство единствено за погребване (но никога за кремиране), ако все още никой не е имал възможност да регистрира смъртния случай.
Регистраторът ще ви даде също един формуляр, който да изпратите до Department for Work and Pension. Това ще им позволи да се разпоредят с личната пенсия и помощите на умрелия.

Следователи при смъртни случаи

Следователи от този вид са лекари или адвокати, упълномощени от местните власти за разследване на определени смъртни случаи. Следователят е напълно независим във властта си и има самостоятелен кабинет и състав.
Всеки, който има някакви съмнения относно причината за смъртта, може да се обърне към следователя, но в повечето случаи смъртния случай може да бъде бъде докладван на следовател от лекар или от полицията.
Смъртният случай не може да бъде регистриран докато следствието не приключи и не се издаде сертификат, който позволява регистрация на смъртния случай. Обикновено, това означава, че и погребението ще бъде отложено. В случай на аутопсия, следователят трябва да разреши кремиране.

 Смъртен акт

Смърният акт е копие на декларацията, направена от регистратора в смъртния регистър. Сертификатът е необходим за разпореждане с парите или имуществото, които е оставил умрелия, включително и разпореждане със завещанието. Ще имате нужда от няколко копия на сертификата, за които се заплаща такса.

Смъртни случаи в чужбина

Ако смъртта е настъпила в чужбина, тя трябва да бъде регистрирана според законите на страната. Смъртният случай трябва също да бъде докладван на Британското консулство, което може да успее да се разпореди смъртта да бъде регистрирана и във Великобритания.
Връщането на тялото във Великобритания може да бъде скъпо, но може и да бъде покрито от някаква пътна застраховка, направена от умрелия. Ако смъртта е настъпила по време на почивка, тур-операторът би трябвало да помогне.
Когато тялото се върне във Великобритания трябва да се информира Registrar of Births Deaths and Funerals в областта, където ще се състои погребението, след което да се издаде сертификат преди самото погребение. Ако тялото ще се кремира, Home Office също трябва да даде разрешение.
Ако причината за смъртта не е естествена, следователят за областта също трябва да бъде информиран, след което може да се проведе разследване.

Категория: