Смяна на името

-

Как да си смените името
Ако искате да бъдете известен/а под различно име, можете да го смените по всяко време, при условие че не възнамерявате да мамите или заблуждавате друг човек.

Не съществува законна процедура, която да се следва при промяна на името. Просто започвате да използвате новото име. Можете да смените собственото или фамилното си име, да прибавяте или да пренареждате вашите съществуващи имена.

Въпреки че няма законен начин за смяна на име, вие можете да поискате доказателство, че това е станало. Обаче, обикновено не можете да променяте детайлите от вашия акт за раждане, с изключение на ограничени обстоятелства – например, ако сте си сменили пола. Смяната на детайлите от вашия акт за раждане е сложна процедура и ако искате да я извършите ще трябва да се консултирате с опитен адвокат.

При условие че сте решил/а да си смените името, можете да използвате новото си име за всякакви цели, например: да съобщите имената си при встъпване в брак, да заведете дело за придобиване на нови детайли, или промяна на съществуващите от шофьорската ви книжка или паспорта.

Промяна името на дете
По същият начин, името на детето може да се промени по всяко време, при условие че промяната не е предназначена за измама или заблуда на друг човек. Няма законна процедура, която трябва да се следва при промяна името на детето, при условие че необходимите хора са си дали съгласието. Родителят просто започва да използва новото име. Може да се промени собственото или фамилното име на детето, да се прибавят или пренареждат имена.

Също така, данните от акта за раждане на детето не могат да бъдат променяни, с изключение на ограничени обстоятелства, така че ако желаете да направите нещо по този въпрос, ще трябва да се консултирате с опитен адвокат.

Ако вие сте дете или млад човек на възраст по-малка от 16 години, вашето съгласие не е нужно за промяна на името ви. Обаче, ако не сте съгласен/а с промяната на вашето име, можете по съдебен път да предотвратите промяната, при условие че убедите съда, че сте наясно с фактите по делото.

Дете или млад човек на възраст под 16 години не могат да променят фамилното си име без съгласието на родителите си.

Щом като името на детето вече е променено, то може да бъде използвано за всякакви цели, като: започване на училище, регистрация при личния лекар (GP). Обаче, могат да бъдат изискани доказателства.

Кой може да промени името на дете?
Ако само един родител, или човек, е попечител на детето, той има законното право да смени името на детето. Ако попечителите са двама или повече, един от тях може законно да смени името на детето, ако останалите са съгласни. Такива съгласия не е необходимо да бъдат в писмена форма.

Ако е установена процедура по местожителство, името на детето не може да бъде променено без писменото съгласие на всеки от попечителите, или без изричното съгласие на съда.

Това означава, че там където родителите са, или били, сключили брак, никой от тях не може да промени името на детето без съгласието на другия родител. Ако родителите нямат брак, майката може да промени името на детето без съгласието на бащата, при условие че той не е поискал попечителство.

Доказателство за смяна на име
Нямате нужда от законно доказателство, че сте си сменили името, при положение че можете да установявате личността си под новото си име. Обаче, има определени обстоятелства – например: подаване на документи за паспорт – където се изисква допълнително доказателство за смяната на името. Необходимите доказателства варират, в зависимост от целта, за която са нужни и могат да включват:
· Писмо от отговорен човек;
· Публично известие;
· Установена със закон искова молба;
· Едностранен акт.

Писмо
Писмото от отговорен човек, като: личен лекар (GP), адвокат, министър, свещенник или член на Парламента, обикновено ще е достатъчно доказателство, че сте си сменили името. Писмото трябва да подчертава, че този човек ви познава и под двете имена и че промяната на името ще се използва за всякакви цели.

Публично известие
Може да желаете да оповестите вашето променено име чрез обява в местен или национален вестник. Тя трябва да подчертава, че вие сте спрял/а да използвате предишното си име и сте придобил/а ново. В последствие, копие от обявата може да послужи като доказателство, че сте сменили името си.

Установена със закон искова молба
Установената със закон искова молба се използва за голяма част от целите като доказателство за промяна на името.
Установената със закон искова молба представлява изявление, съдържащо вашето намерение да изоставите старото си име и да придобиете ново. Подготовката на такава искова молба може да бъде сложна. Ако искате да докажете промяната на вашето име чрез установена със закон искова молба ще трябва да се консултирате с опитен адвокат.

Едностранен акт
Едностранният акт е официално изявление, което доказва, че вашето име е било сменено. За повечето хора не е необходимо предоставянето на едностранен акт като доказателство за промяната на тяхното име. Обаче, има случаи, в които се изисква едностранен акт. Например, някои професионални организации изискват от техните членове да предоставят едностранен акт като доказателство за всякаква промяна на име.

Като дете или млад човек под 18 години, промяната на вашето име може да бъде документирана в едностранен акт единствено от вашия попечител. Обаче, ако сте над 16 годишна възраст това може да бъде направено единствено с вашето съгласие.

Промяната на името чрез едностранен акт може да бъде сложна, така че ако желаете да използвате такъв документ като доказателство за промяна на вашето име, ще трябва да потърсите съвет от опитен адвокат