Специализирани съдилища в Шотландия

-

Освен обикновените съдилища на територията на Шотландия, има и специализирани, които ще разгледаме по-подробно в тази статия.

Административни съдилища

Напоследък в Обединеното кралство имаше много промени, които доведоха до създаването на нова единна система за трибуналите.

  • Трибунал от първа инстанция (First-tier tribunal)

Трибуналът от първа инстанция е трибунал с обща юрисдикция, чиято основна функция е да се произнася по жалби срещу решения на правителството в области, които попадат в юрисдикцията му. За да постигне дадени цели, трибуналът от първа инстанция притежава юрисдикция на цялата територия на Великобритания.

Този трибунал е съставен от четири палати, които имат допълнителни отделения. Палатите са:

  • Палата по спорове във връзка със социални обезщетения (Social Entitlement Chamber);
  • Палата по спорове във връзка със здравеопазване, образование и социална помощ (The Health, Education and Social Care Chamber);
  • Палата по спорове във връзка с военни пенсии и компенсации за въоръжените сили (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
  • Палата по данъчни спорове (Tax chamber).
  •    Трибунал от по-горна инстанция (Upper tribunal)

Трибуналът от по-горна инстанция е създаден, за да се произнася по жалби от и за изпълнение на решенията на трибунала от първа инстанция. И този трибунал има юрисдикция на цялата територия на Великобритания и също е съставен от палати.

Процедурата в трибуналите е по-опростена, отколкото в другите съдилища. Членовете на трибуналите могат да бъдат експерти или специалисти без юридическо образование, въпреки, че председателстващият е почти винаги с юридическа квалификация.

В Шотландия административно-правните въпроси се разглеждат от Върховния съд. Поземленият трибунал на Шотландия (Lands Tribunal for Scotland) разглежда въпросите, които са свързани с освобождаване или изменение на задължения за поземлена собственост и въпроси, които са свързани с обезщетения за принудително отчуждаване.

Специализирани съдилища

В Шотландия, когато наказателно или гражданско дело породи конституционни въпроси, които са произлезли от споразуменията за делегиране на права във Великобритания, то може да бъде отнесено пред Юридическата комисия на Тайния съвет (Judicial Committee of the Privy Council), която е част от новия Върховен съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom).

Други специализирани съдилища са:

  • Съдът на лорд Лайън (Court of the Lord Lyon) — който разглежда въпроси, свързани с хералдиката;
  • Поземлен съд на Шотландия (Scottish Land Court) —урежда спорове между наемодатели и наематели.

Полезни връзки: