Специални приготовления за специфични групи от хора при регистрация за гласуване

-

Специални приготовления за специфични групи от хора при регистрация за гласуване
Съществуват специални приготовления за определени групи от хора при регистрация за гласуване. Такива групи са:
• бездомни хора;
• пациенти в психиатрични клиники;
• хора, жители на повече от един избирателен район.
Бездомните хора и пациентите на психиатрични клиники трябва да направят “декларация за местна връзка”. Тя трябва да бъде използвана ако принадлежите към една от горепосочените групи и не отговаряте на обикновените граждански изисквания, но иначе имате право да гласувате.
Декларацията трябва:
• да съдържа вашето име; и
• да осигурява адрес на кореспонденция, или гаранция за събиране на кореспонденцията от избирателната регистрационна служба; и
• да съдържа дата на декларацията; и
• да потвърждава, че спадате към една от категориите, според които имате право да направите подобна декларация, която да посочва съответната категория, към която спадате; и
• да потвърждава, че отговаряте на националните изисквания; и
• да потвърждава, че сте минимум на 18 години, или, ако не е така, да съдържа датата ви на раждане.
Декларацията ви дава право да се регистрирате за гласуване. Трябва да предоставите декларацията на регистрационния служител в рамките на три месеца от нейната дата и от този момент нататък на вас ще се гледа като на жител, обитаващ посочения от вас адрес. Тази регистрация ще важи в продължение на 12 месеца, освен ако не се анулира или преустанови.

Бездомни хора
Ако сте бездомен, трябва да направите декларация, като посочите адрес, на който прекарвате значителна част от живота си, или възможно най-близкия адрес. Това може да бъде кафене или център.

Пациенти в психиатрични клиники
Ако сте временен пациент на психиатрична клиника, можете да се регистрирате за гласуване като попълните обикновения регистрационен формуляр. Като местожителство трябва да посочите постоянния ви адрес извън клиниката.
Ако сте постоянен пациент на психиатрична клиника, при съставянето на всеки следващ регистър, вие имате право да се регистрирате за гласуване. Можете да се регистрирате с постоянния си адрес извън клиниката. Все пак, можете да се регистрирате и с адреса на клиниката, ако регистрационния служител реши, че сте бил(а), или ще бъдете, в клиниката за достатъчно дълъг период от време, за да бъде счетена за ваше местожителство.
Ако постоянния ви адрес е адреса на клиниката, можете да направите декларация за местна връзка. Декларацията трябва да посочва и адреса на клиниката, и евентуалния ви адрес, ако не сте в клиниката. Ако не можете да осигурите най-скорошния си домашен адрес, трябва да осигурите адрес във Великобритания, където някога сте живял(а).
Ако сте задържан(а) по силата на Mental Health Act 1983, може да не гласувате лично, а по пощата.

Жители на повече от един избирателен район
Ако имате повече от един дом, позицията, в който се намирате, е сложна. Правото ви да бъдете включен(а) в определен регистър и да гласувате в определен избирателен район, зависи от обстоятелствата около вас. При тази ситуация е препоръчително да се консултирате с избирателния регистрационен служител. Незаконно е да гласувате два пъти на избори.
Може да бъдете вписан(а) в повече от един регистър, ако сте жител на повече от един избирателен район. Например, ако сте студент, може да сте регистриран(а) на един адрес от вашите родители/ попечители, но може да се регистрирате и на адреса на вашия колеж/ университет, ако живеете далеч от дома си.
Обаче, при определени ситуации, избирателния регистрационен служител може да не ви разреши да се регистрирате на две места. Например, ако имате място за почивка, но прекарвате там само няколко дена в годината – тогава може да не бъдете счетен(а) за “жител” на това място. Все пак, ако прекарвате по-голяма част от почивните си дни там, регистрационният служител може да сметне, че имате право да бъдете включен(а) в регистъра.
Въпреки че не е незаконно да бъдете регистриран(а) на повече от едно място, незаконно е да се гласува два пъти на едни избори. Например, в изборния ден вие можете да изберете в кой избирателен район да гласувате.
Ако не се намирате в избирателния район, в който желаете да гласувате в изборния ден, и искате да гласувате чрез пълномощно, трябва да убедите регистрационния служител, че сте подходящ(а) за това. Ако ви се откаже гласуване чрез пълномощно, имате право да обжалвате в окръжния съд. Можете да гласувате по пощата без да е необходимо да отговаряте на някакви специални критерии.

Категория: