Спешни случаи

-

Ако се нуждаете от спешна медицинска помощ, веднага можете да отидете в спешното отделение (A&E) на дадена болница, без да ви трябва направление от личния лекар (GP). Не всички болници имат спешно отделение.
Ако спешно се нуждаете от линейка, която да ви закара в болницата, тя трябва да пристигне в рамките на 5 минути. Схемите на NHS посочват максималното време за пристигането на линейката, което се различава в градските и селски райони.
Болницата, която осигурява спешното лечение, е отговорна за покриването на разходите по него. Ако е необходимо приемането по спешност на вътрешен пациент, разходите ще се покрият от PCT, намиращи се в района където живеете.

Часове за чакане
Ако отидете в спешното отделение (A&E), трябва незабавно да ви приемат.
Възможно най-скоро трябва да ви бъде осигурено легло. Персоналът ще се опита да ви убеди, че няма да чакате повече от 4 часа за времето от вашето отиване и приемане в спешното отделение до лечението или изписването ви от болницата, но това не винаги е така. Ако използвате отделението като приходящ пациент, трябва да ви бъде определен приемен час.