Споразумения при раздяла

-

Споразумението е писмено съгласие между двама души, които възнамеряват да прекратят съжителството си, като се подчертава как те желаят да разрешат проблеми като пари, собственост и деца. Обикновено това се прави от семейни двойки, но по принцип всяка двойка може да подготви споразумение, за да разреши и потвърди съглласията, до които се е стигнало.

Примери, за това какво може да бъде включено в едно споразумение, са:
· Да се живее отделно. Това освобождава и двамата партньори от задължението да съжителстват, което е част от семейния контакт. Ако не сте съгласен/а с раздялата, не трябва да правите споразумение, тъй като това няма да ви даде право да напуснете партньора си при едно бъдещо дело за развод.

· Да не безпокоите, дразните или притеснявате партньора си;
· Да осигурите издръжка за партньора си, обикновено за жената. Обикновено издръжката се спира, ако жената започне съжителство с друг мъж. Всяко споразумение, според което не трябва да се обръщате към съда за издръжка, е невалидно.

· Да осигурите издръжка за децата. Всяко споразумение, според което не трябва да се обръщате към съда или към Държавната служба (CSA), е невалидно.

· С кого децата трябва да живеят и контактуват.

Предимството на писменото споразумение е, че и двамата сте наясно относно това, за което сте се споразумели. Това означава, че за в бъдеще всеки един от вас може да с обърне към съда. Препоръчително е да се посъветвате с адвокат при съставяне на споразумението, но преди това трябва да обмислите основните въпроси, които желаете да засегнете. Това ще намали правните разходи.

 Раздяла на съпрузи без развод

Раздялата на съпрузи без развод е съдебна процедура, която освобождава семейните партньори от задължението да живеят заедно, както това се случва при развод. Тази раздяла се среща сравнително рядко, но може да бъде използвана от двойки, които съзнателно се противопоставят на развода. Тази процедура не разтрогва брака, така че нито един от партньорите не е свободен да сключи повторен брак.

 Развод

Не можете да подадете молба за развод, докато не измине една година откакто сте сключил/а брак. Няма изключения от това правило. За да се разведете в Англия или Уелс, бракът ви трябва да е признат за валиден от законите на Великобритания, а вие трябва да се съобразите с държавните правила.

Ако нито един от партньорите не се противопоставя на развода, става въпрос за неоспорван развод. Той се постига чрез недвусмислена процедура, при която не винаги се изисква участието на адвокат. Ако един от партньорите не е съгласен с развода, става въпрос за оспорван развод, който ще изисква помощта на адвокат.

 Безвъзвратен провал

Разводът ще бъде официално разрешен от държавата, ако вие и партньорът ви покажете, че бракът ви вече не съществува. От законна гледна точка това е известно като безвъзвратен провал на брака.

За да бъде определен един брак за безвъзвратно провален, едно от следните неща трябва да бъде доказано:
· Изневяра;
· Недопустимо поведение;
· Напускане;
· Две годишна раздяла по взаимно съгласие;
· Пет годишна раздяла.

Изневяра

Съдът може да разреши раздяла, ако един от вас е извършил прелюбодеяние, и другият партньор смята, че е недопустимо да продължите да живеете заедно. Подобно решение трябва да бъде взето в рамките на шест месеца след изневярата. Жена, която е била изнасилена, не е извършила прелюбодеяние, но ако мъж извърши изнасилване, това се счита за изневяра.

Съдът ще се нуждае от даказателства за изневярата – например, ходене на срещи – и ще позволи развод, ако е убеден, че изневярата е извършена и другия партньор не може повече да живее с партньора, който му е изневерил.

Ако разводът е неоспорван, обикновено съдът ще се нуждае само от изявления и детайли. Ако разводът е оспорван, ще е необходимо доказателство, а това може да бъде трудно и скъпо.

Недопустимо поведение

Съдът може да разреши развод ако вие или вашият партньор сте се държали толкова зле, че другия партньор да не може повече да търпи съвместния ви живот. Недопустимото поведение може да включва психическа или физическа жестокост, включително и насилие или малтретиране, и не толкова очевидни неща като: да се доминира над партньора и да не му се позволява да напуска къщата, или да разговаря със съседи и приятели, или отказ на единия партньор да плаща разноски по поддръжката на жилището.

Ако разводът е оспорван, ще са нужни много доказателства – например, доказателства от свидетели, които могат да бъдат приятели, или медицинска експертиза.

Напускане

Партньор, който е бил изоставен за две от последните две и половина години, може да подаде молба за развод без съгласието на другия партньор. Съвместно съжителство за общо до 6 месеца през разглеждания период, не променя продължителността на изоставянето. Съдът ще иска доказателство за напускането и, ако разводът е спорен, е възможно да има диспути над това кой кого е напуснал.

Две годишна раздяла

Ако сте живeли отделно в продължение на 2 години и двамата сте съгласни да се разведете, съдът ще приеме този факт като безвъзвратен провал на брака ви. Две годишната раздяла няма да промени продължителността си ако междувременно сте живели заедно до 6 месеца.

Петгодишна раздяла

Ако сте живeли отделно в продължение на 5 години и вие, и вашият партньор можете да подадете молба за развод без съгласието на другия. Другият партньор може да се противопостави на развода под предлог, че това ще причини неоснователни трудности, но обикновено съдът разрешава развод, когато сте били разделени за 5 години.

Подаване на молба за развод

Партньорът, който подава молба за развод е известен като ищец. Другият партньор е ответник.

Ако искате да започнете бракоразводно преследване, ще трябва да поискате необходимите формуляри от съда. В съдебната кантора ще ви кажат от кои формуляри се нуждаете, но на съдебния състав не е позволено да дава законен съвет на когото и да е било от партньорите, или да помага с попълването на формулярите.

Ако подавате моба за развод и искате помощ при попълването на формулярите, ще трябва да се консултирате с опитен адвокат.

Неоспорван развод

Неоспорваният развод се разрешава в окръжния съд или в бракоразводната регистратура в Лондон. Партньорът, който иска да се разведе, може да отиде във всеки окръжен съд. Адресът може да се намери в местия телефонен указател. При неоспорван развод, обикновено не е необходимо да се използва адвокат за самата бракоразводна процедура. Обаче, е препоръчително да с консултирате с адвокат, който да ви даде общи насоки при започване на бракоразводното преследване. Съветът от адвокат може да бъде полезен, за да се реши дали има достатъчно основателни причини и какви доказателства ще са необходими. Ако има диспути относно деца, имущество и пари, които вие и партньорът ви не можете да разрешите, е препоръчително да се консултирате с адвокат.

Оспорван развод

Един оспорван развод обикновено ще бъде отнесен във Върховния съд, въпреки че съдебните процедури могат да бъдат прехвърлени в окръжния съд.

При оспорван развод и двамата партньори трябва да се консултират с адвокат. Когато делото се отнесе в съда, ще е необходимо да се наемат и адвокати, които имат право да пледират във висши съдебни инстанции. Хонорарът на адвокатите може доста да се покачи, ако диспутите са с голяма продължителност. Препоръчително за двамата партньори е да постигнат съгласие, където е възможно, преди да отидат в съда.

Какво ще направи съда

Ако ответникът по делото не възнамерява да се противопоставя на развода, съдът ще проучи жалбата и ще издаде условен указ. Не е необходимо разглеждане на делото. На този етап бракът все още съществува.

Съдът, обаче, може да поиска да се постигнат споразумения относно децата и вероятно ще иска да се срещне с тях, ако са на необходимата възраст (на или над 9 години). Един неоспорван развод може да отнеме максимум 6 месеца, ако не са намесени въпроси като деца и пари. Периодът може да се удължи, ако има деца и съдът не е удовлетворен от направените споразумения, касаещи децата.

Ако ответникът по делото не възнамерява да се противопоставя на развода, ще бъде насрочена дата за разглеждане на делото и след това съдът ще реши дали да издаде условен указ.

Шест месеца след като съдът е издал условен указ, партньорът, който е подал молба за развод, може да подаде молба до съда за издаване на пълен указ. Пълният указ е последната фаза, която ще потвърди развода. Той ще бъде издаден, при условие че съдът одобри направените споразумения, касаещи децата.

Държавни юридически услуги

Държавната правна подкрепа не е валидна за неоспорвания развод, но се отнася за области, касаещи деца, пари и собственост, свързана с тях. Все пак е препоръчително да се опитате колкото си може повече да разрешите подобни проблеми преди да отидете в съда, тъй като това ще намали правните разноски, които ще трябва да платите.

Държавната правна подкрепа може да се окаже подходяща за оспорвания развод. Всеки, който получи правна помощ относно имуществени въпроси, може да се наложи да плати част от „печалбата” по отношение на разходите, а това може да бъде доста скъпо. Адвокатът трябва да ви разясни този въпрос и да се опита да намали тези разходи колкото си може повече.

Финансови споразумения в края на една връзка.

В края на връзката и двамата партньори са отговорни за финансовата издръжка на децата си, независимо от това къде двойката е сключила брак и независимо от това къде ще живеят децата.

Ако не са семейни, никой от партньорите не е длъжен да издържа другия в края на връзката. Ако все пак сте били семейни, всеки партньор може да претендира за издръжка от другия партньор. Това може да се направи независимо дали имате или нямате деца и независимо от това дали сте в процес на развод.

Има 3 възможни начина да си осигурите издръжка:
· Чрез доброволно споразумение;
· Чрез Агенцията за защита на детето; или
· Чрез съда.