Според новите правила за защита на длъжниците, вашата кредитна карта може да бъде блокирана, ако извършвате само минимални погасявания за дълъг период от време

-

Според новите правила, въведени от регулатора на финансовите институции във Великобритания Организацията за финансов контрол (FCA), на клиентите с кредитни карти, които се борят с перманентни дългове трябва да се предлага допълнителна помощ от страна на кредиторите.

Финансовият регулатор  представи правила, които фирмите трябва да спазват, считано от 1 септември 2018 г. и мерките, които  трябва да бъдат предприети, след като един клиент е „перманентно задлъжнял“ за повече от 18 месеца.

Кредиторите  трябва да подтикнат своите  клиенти към промяна на погасителния план, да ги предупредят, че тяхната карта  може да бъде блокирана и за улесняване на процеса, в някои случаи, да се откажат от лихви и такси.

Организацията за финансов контрол (FCA) определя нечий дълг като „перманентен“, в случаи че в продължение на 18 месеца, платените лихви и такси са по-големи от сумата на възстановената главница.

Организацията предупреждава, че в момента съществуват четири милиона притежатели на кредитни карти с постоянни дългове, които плащат средно по £2.50 на лихви и такси за всеки £1, който са заели.

Очаква се, че благодарение на новите правила и намалените лихви потребителите ще спестят между £310 милиона и 1.3 млрд. паунда годишно.

Какво представляват  новите правила?

Досега, кредитните компании и банките нямаха практиката да следят дали клиентите им правят само минималното плащане или не, защото за тях е изгодно клиентите им да правят именно такива плащания за колкото се може по-дълго време.

Новите правила изискват от кредитните компании и банките не само да следят поведението на клиентите, но и да се опитат да им помогнат да излязат от състоянието на перманентна задлъжнялост.

Нови правила са създадени благодарение на пазарно  проучване на Организацията за финансов контрол (FCA), което анализира сметките 34 милиона клиенти с кредитни карти, в продължение на пет години и изследва почти 40 000 потребители.

От 1 септември фирмите ще бъдат задължени и да предприемат оздравителни мерки за подпомагане на клиенти, които притежават „перманентен дълг“ повече от  18 месеца:

Ако даден клиент има перманентен дълг за 18 и повече месеца, кредиторите трябва да се свържат с него,  за да се опитат да го убедят да промени погасителния си план и да предупредят, че картата му може да бъде блокирана,  ако следва същия модел на погасяване.

Ако перманентните задължения  продължават да съществуват повече от 27 месеца, ще  бъде изпратено напомняне за промяна в погасителния план.

Ако клиентите са перманентно задължени повече от 36 месеца, кредиторите трябва да предложат  разумен начин за връщане на дълга (например преминаването му от дълг по кредитна карта към дълг по личен заем). При положение, че не се постигне съгласие или не постъпят плащания, според правилата на Организацията за финансов контрол (FCA),  кредитната институция трябва да покаже „търпение“ и може да се наложи да намали/отмени лихви, разноски или такси. Не съществува безусловен  и бърз начин за блокирането на картата на клиент, но това може да се случи, ако след 36 месеца той не предприеме мерки за по-бързо изплащане,  не успява да поддържа погасителния си план, или твърди, че  плащането е невъзможно.

Докато новите правила са предназначени да подпомогнат онези, които се борят с перманентен дълг, един от начините да намалите лихвата по кредитна карта, без да се кандидатства за нова е това, което наричаме „разбъркването на кредитни карти“.  Това означава прехвърляне на дълга към карти  с по-ниски лихвени проценти, минимални погасявания по тези карти и насочване на възможно най-много средства за изплащане на най-скъпия дълг.

Организацията за финансов контрол (FCA) твърди, че не е разписано безусловно правило, според което фирмите да вземат под внимание останалите дългове на клиента, но все пак преди изготвянето на погасителен план, се очаква тази информация да бъде изискана.

Банките и кредитните институции  са се съгласили доброволно да позволят на клиентите си да се откажат от получаването на автоматично увеличение на кредитния лимит и са се договорили да не предлагат увеличение на кредитен лимит на клиенти с  12-месечен перманентен дълг. Това действие ще бъде в  полза на притежателите на 1,4 милиона сметки годишно.

Фирмите, които нарушават новите правила могат да бъдат санкционирани от Организацията за финансов контрол (FCA).

Какво съобщава FCA?

Кристофър Уолард, директор в отдел „Стратегии и конкуренция“, заявява:

„С въвеждане на новите правила се очаква значително намаляване на  броя на клиентите с проблемни дългове. Кредитните карти предлагат гъвкавост при плащанията и управлението на финансите, но те водят и до риск  от натрупване на задължения за дълъг период от време, без възможности за погасяване. Съгласно новите правила,  фирмите ще трябва да подпомагат клиентите си при преодоляване на цикъла на устойчив дълг и да гарантират, че за онези от тях, които не могат да си позволят да плащат, ще бъдат разработени стратегии за помощи.“

Категория: