Строители

-

Всеки от нас, все някога има нужда да наеме строители, така че е най-добре да сте запознат(а) с нещата от самото начало.
Когато се извършва дадена строителна работа, според закона тя трябва да бъде извършена с необходимата грижа и умения, в рамките на разумен период, и на разумна цена. Всички стоки и материали, осигурени като част от работата, трябва да отговарят на описанието си и да са с удовлетворително качество. Това покрива нормалната употреба на тези стоки и материали. Например, ако кажете на строителя, че искате паветирана алея, която да може да издържи на тежестта на превозните средства, това трябва да бъде точно така.

С кого се сключва договора?
Преди да се заемете със строителния проблем, ще трябва да сте наясно с кого ще сключвате договор. Това може да бъде:
• строител, ако имате споразумение със строителна фирма, която е приела да извърши дейността, или са се съгласили да преотстъпят част от работата на други строители;
• архитект или строителен инженер, които са поели отговорността да наемат строители;
• индивидуален предприемач, ако лично сте наел(а) всеки отделен работник;
• подизпълнител, ако имате споразумение да бъде извършена допълнителна работа. Например, ако поискате от определен водопроводчик, който има договорни отношения с вашия строител, да поддържа вашата централна отоплителна система, тогава вие ще имате договор с подизпълнител.
Ако не сте сигурен(сигурна) с кого точно имате договорни отношения, имайте предвид, че всяко действие от ваша страна ще бъде срещу всички строители и подизпълнители, замесени в работата.

Общоприети съвети при работа със строители
• обикновено не можете да преустановите дейността, просто защото сте размислил(а) или понеже сте намерил(а) друг строител, който ще ви поиска по-малка сума;
• изплатете крайната сума единствено, когато работата е завършена и то при удовлетворително за вас качество;
• не подписвайте документи, според които сте удовлетворен(а) от работата, докато не получите достатъчно време да се уверите в това;
• ако сте си използвал(а) кредитната карта, или търговеца ви е осигурил финансиране, а цената на услугата и повече от £100 и по-малко от £30,000, кредитната компания може да бъде също толкова отговорна при евентуално нарушение на договора – например, ако е причинена някаква имуществена вреда по време на монтажа.

Какво да направите ако работата е зле изпълнена или ако доставените материали са с неудовлетворително качество
Всичко е завършено, двойното остъкление е поставено, но прозорците не могат да се отварят както трябва. Какво можете да направите? Първо трябва да разберете дали самите прозорци са дефектни или търговеца ги е поставил неправилно.
Ако купите дадени продукти от търговец, който ви ги инсталира, ако има дефект, или ако инсталацията не е била извършена с необходимата грижа и умения, вие може да поискате безплатна замяна или поправка.
Ако не е възможна замяна или поправка, или ако разходите по тях са неразумно високи, или ако търговеца не се вмести в разумното време за тяхното извършване, или ако ви бъде причинено значително неудобство, тогава можете да си поискате обратно част или цялата заплатена от вас сума.
Може да имате право на компенсация:
• ако работата не е извършена с необходимата грижа, или е изминало неразумно много време за изпълнението й;
• ако търговеца се е отнесъл небрежно – например, ако новия ви прозорец пропуска влагата и се е наложило да измазвате наново;
• ако стоките или услугите не са обезопасени и някой е пострадал. Винаги търсете професионален съвет преди да приемете някаква компенсация за телесна повреда;
• ако сте извършил(а) допълнителни разходи, като разходите по наемането на някой друг, който да коригира дефектите.

На строителят, който наех, за да ни построи градинска стена, му отне прекалено много време за извършването на работата. Има ли начин да го накарам да я завърши?
Когато наемете строител, вие купувате услуга и имате право да очаквате тя да бъде извършена с грижите и уменията, които трябва да очаквате от всеки търговец. Това означава, че построените стени не трябва да се рушат, а покривите – да нямат течове.
Не необходимо да уговаряте време за изпълнение, преди започване на работата, но можете да очаквате работата да бъде извършена в рамките на „разумен“ период. Няма законно определение за „благоразумен“, но опредено няма да бъде благоразумно да очаквате от определен строител да ви построи цяла къща за две седмици, или пък за построяването на едно барбекю да отнеме 3 месеца.
Ако смятате, че строителя ви отнема прекалено много време, като начало можете да започнете да си водите записки за неговите работни часове и да направите снимки на стадиите извършена работа. Това може да бъде използвано като доказателство, ако решите да предприемете законни действия. Ако се обърнете към строителя относно вашите притеснения, но вашите усилия не доведат до някакъв резултат, ще бъде препоръчително да му изпратите писмо (като запазите копие за себе си), като опишете изискванията си. Ако все още резултатът е нулев, тогава можете да се обърнете към съда.
Ако сте се споразумели със строителя, че работата ще започне на определен ден, платил(а) сте депозит, а датата е отминала, вие може да имате право да си получите парите обратно. Това е така, защото не е било изпълнено условие от договора.
Ако смятате, че е било извършено престъпление – например, ако търговеца е описал прозореца като обезопасен, но вие не смятате така – трябва да се свържете с вашия местен Trading Standarts Department, преди да позволите на търговеца да извърши някакви поправки. Съществуват стриктни правила при извършването на строителни/ разширителни дейности, така че трябва да обсъдите притесненията си с вашия местен Building Regulations Department.

Стъпки, през които трябва да преминете
1. След като осъзнаете позицията си, съберете всички налични документи и се свържете колкото си може по-скоро с търговеца, или по телефона, или като го посетите лично. Обяснете спокойно, но настоятелно проблема и си поискайте парите обратно, поправка, замяна или компенсация. Поставете срок на изпълнение. Ако не можете да постигнете съгласие относно това кой е отговорен за проблема, опитайте да убедите търговеца да посети дома ви, за да инспектира работата си;
2. Ако все пак не сте удовлетворен(а) и не можете да постигнете взаимно съгласие, опитайте се да разберете дали търговеца е член на търговска асоциация, която да успее да извърши арбитраж;
3. Ако все още проблемът не е разрешен, или няма търговска асоциация, която да помогне, изпратете писмо до търговеца (или до кредитната компания), като повторите оплакванията си и посочите мерките, предприети от вас до момента. Посочете 14-дневен срок за разрешаването на проблема, или че ще наемете друг търговец, който да свърши работата и, че възнамерявате в последствие да си възстановите разходите. Може да прибавите, че възнамерявате да предприемете законни действия. Изпратете писмото с препоръчана доставка, с копие до главното управление, и не забравяйте да запазите копие и за себе си;
4. Ако в последствие търговеца ви направи алтернативна оферта, вие може или да приемете, или да продължите с преговорите. Бъдете реалистичен(реалисти чна) относно това какво приемате – може да не получите по-добра оферта, ако отидете в съда.

Съдът – последна алтернатива
Ако не получите отговор на писмата си, или търговеца откаже да предприеме каквото и да е, или ако ви отправи неприемлива оферта, ще трябва да се обърнете към съда. Преди да отидете в съда, ще трябва да помислите дали имате достатъчно доказателства. В съда ще трябва да докажете, че търговеца е отговорен за проблема и може да се наложи да осигурите експертни доказателства. Ще трябва да разберете и дали търговеца е в състоятелност, тъй като няма смисъл да съдите дадена личност или компания, които нямат пари. Ако сте загубил(а) пари поради зле свършена строителна работа, не пилейте повече пари за дело, което не можете да спечелите.

Кой може да помогне?
Architecrs’ Registration Board (020 7580 5861) се занимава с жалби срещу архитекти.
Royal Institute of British Architects (020 7580 5533) има вътрешна програма за постигане на съгласие и арбитражна програма за жалбите срещу вътрешни членове.
Federation of Master Builders (FMB: 020 7242 7583) има процедура за оплаквания, която се занимава с неразрешени противоречия.

Категория: