Счетоводни услуги в Обединеното кралство

-

Счетоводното обслужване на големи и малки фирми, както и на частни лица е точно това, с което се занимават счетоводителите. Най-търсените счетоводни услуги в Обединеното кралство са:

  • Payroll – пресмятане на удръжки и заплати за служителите “PAYE”.

Payroll е термин, който се използва за документацията и смятането на заплатите и удръжките, които получават служителите, работещи по системата “PAYE”. Често работодателите наемат счетоводители, които да предоставят услугите си именно за поддържането на документацията и пресмятането на удръжките и заплатите на работниците.

  • Обработка на счетоводните документи.

Според изискванията на HMRC за всеки бизнес трябва да се води и съхранява точна счетоводна документация, включително и документация за продажби, покупки и разходи. Счетоводителите обработват счетоводните документи като ги проверяват, класират, архивират и съхраняват. Добрият счетоводител обработва документацията и поддържа нещата в ред, а това ви позволява да се концентрирате повече върху ръководенето и разрастването на бизнеса ви.

  • Помощ и съвети относно финансите.

Счетоводителите също могат да следят вашите финанси и по всяко време да ви съобщят дали бизнеса ви е печеливш или търпите загуби. Освен това може да ви дадат съвет дали може да си позволите определена инвестиция или не. Да следите сами финансовия поток на бизнеса е доста трудно и този аспект е от изключителна важност, затова е препоръчително да се доверите на вашия счетоводител по този въпрос.

  • Изчисляване на корпоративния данък.

Корпоративният данък е данък, с който се облага печалбата на юридическите лица. Счетоводителите могат да помогнат и изчислят корпоративния данък, който ще трябва да заплатите, както и да подготвят необходимата документация.

  • Помощ в края на данъчната година.

В края на данъчната година трябва да се оправи документация и да се изчислят данъците, които трябва да заплатите. По това време на годината се отваря най-много работа за счетоводителите. Те могат да изчислят данъците ви и да подготвят документацията за пред HMRC, както и за вас и вашите съдружници и акционери, ако имате такива.

  • Изчисляване и възвръщане на VAT.

VAT е сходен данък на нашето ДДС – данък добавена стойност. Всяко юридическо лице може да си възвърне VAT, за стоки, които са закупени за бизнеса, а не за лично ползване. Изчисляването и възвръщането на VAT понякога може да бъде доста трудно, заради различните проценти и изключения, затова е добре да се възползвате от услугите на счетоводителите.

  • Подаване на данъчна декларация.

Данъчната декларация е формуляр, който от HMRC ви изпращат в края на всяка данъчна година и трябва да го попълните и препратите. В декларацията вие трябва да декларирате вашите приходи (от бизнеса ви и др. приходи, които се облагат с данък) за изминалата данъчна година. Понякога попълването на този формуляр може да се окаже досадно и трябва да сте си водили счетоводство и да сте пазили подробна документация много добре през периода, за да не пропуснете нещо. Счетоводителите могат да извършат и тази услуга вместо вас и да ви спестят много време и главоболия.

Категория: