Съвети за поддържане на добър кредитен рейтинг (Credit score)

-

Кредитите са неотменна част от съвременния живот. Почти всеки човек в някакъв момент от живота си е прибягвал до заем, бил той от банка, кредитор, кредитна карта и т.н. Навременният заем може да ни помогне за наистина важни цели, така че е добре да се стремим към чиста кредитна история, за да е по-голяма вероятността при нужда да получим такъв.

Заемодателите са все по-придирчиви към клиентите си, но изчистването на вашата кредитна история и подобряването на рейтинга ви може да засили шансовете ви за получаване на необходимия заем.

Банки, строителни дружества и кредитори стават много по-придирчиви относно това на кого ще дадат пари, заради което те често предлагат своите изгодни оферти само за тези с наистина чиста кредитна история.

Подобно на най-отговорните и строги съдии, те си позволяват да дадат своето одобрение само на тези, които могат да се превърнат в безупречни изпълненители на задълженията си след това, т.е. хората с добър кредитен рейтинг.

Преди да кандидатствате за ипотечен кредит, кредитна карта или личен заем има стъпки, които можете да предприемете, за да подобрите кредитния си рейтинг и по този начин да насърчите заемодателите да погледнат по-благосклонно на вашата кандидатура.

Дори онези, които смятат, че имат добра кредитна история трябва да поискат копие от кредитния си доклад, за да си гарантират, че цялата информация, съхранявана за вас, е точна и актуална. Кредитните доклади могат да бъдат на ваше разположение само срещу 2 паунда от две основни агенции за кредитен рейтинг -Experian (www.experian.co.uk) и Equifax (www.equifax.co.uk), като освен първия път, не забравяйте да проверявате състоянието си редовно след това.

Има и друга причина, поради която кредитополучателите трябва да проверят техния доклад за кредит и да го правят редовно – за да си гарантират, че техните данни не се използват от трето лице при кражба на самоличност. Ако го направите и установите някакви несъответствия, предупредете засегнатите кредитори при първа възможност.

Що се отнася до кредитния рейтинг, следните съвети могат да ви помогнат за подобряването му, което както споменахме вече, ще повиши възможността да получите желания заем:

Актуализирайте данните си. Ако например не сте включени в избирателния списък или просто не обновите своите данни, когато сменяте жилището си, кредиторите може да ви отбягват. Те използват този регистър, за да се защитят срещу измами и да проверят дали сте тези, за които се представяте. Можете да разберете как да се регистрирате в избирателния лист на сайта www.aboutmyvote.co.uk.

Преразгледайте старите си взаимоотношения с банки и кредитори, когато кандидатствате за нов заем. Кредиторите ще проверят не само актуалните ви данни, но и предишни такива, включително стари задължения. Освен на потенциалния кредитополучател, данните на други хора също могат да бъдат разглеждани, например кредитната история на вашия партньор или някой друг, с когото имате обща банкова сметка или кредит. Понякога се проверява и историята на тези, които живеят на същия адрес, или може да са живели там в миналото. Ето защо е важно да се сдобиете с копие на файла за кредитната ви история, за да си гарантирате, че лошата банкова история на някой друг, с който дори може би нямате нищо общо, няма да окаже влияние върху резултатите ви. Ако сте разведени или разделени, уверете се, че вече бившият ви партньор не фигурира и историята му няма да ви повлияе.

Закрийте кредитните карти, които не ползвате. Повечето от нас имат много кредитни карти, от които реално ползваме една или две. Но тези много на брой кредитни линии се появяват в доклада, което може да направи кредиторите предпазливи относно потенциалния размер на дълга ви. Уверете се, че погасените кредити и дългове по кредитни карти са прекратени и закрийте картите, които не ползвате.

Повишете кредитния си рейтинг. Кредиторите искат да видят, че ще се отнасяте с кредитите си разумно и отговорно. Така че, ако искате да получите ипотечен кредит, но не сте имали банкови заеми преди това, извадете си кредитна карта няколко месеца, преди да кандидатствате за кредит в по-голям размер. Погасявайте дължимото в срок, за да покажете, че сте лоялен и кредитния ви рейтинг ще започне да се повишава.

Уверете се, че обстойно сте се запознали с цялата информация във вашето кредитно досие, за да си гарантирате, че текущите обстоятелства са правилно отразени. Кредиторите не винаги могат да информират кредитната агенция за всички промени в досието ви веднага, така че ако забележите, че информацията е остаряла или неточна, помолете вашия кредитор да информира кредитните агенции веднага или самите вие се свържете с тях. Следете доклада си за сметки и такси, причинени от кражба на самоличност или измама, както и за дублиране на записи на неплатени баланси.

Никога не пропускайте плащане по ипотека. Това е кардинален грях в очите на кредиторите и се разглежда много по-сериозно от пропуск по вноска за кредитна карта или заем. Ако се стигне до момент, в който вноската по ипотеката да ви затрудни, незабавно се свържете със заемодателя, за да го обсъдите. Възможно е да договорите например удължаване на срока или намаляване на вноската, което да се компенсира чрез плащане за по-дълъг период.

Осигурете точна и достоверна информация относно финансовото ви състояние. Уверете се, че информацията, която предоставяте при искането за заем, е точна и вярна. Несъответствията може да имат отрицателен ефект върху вашия кредитен рейтинг и може да се считат за измама.

Кандидатствайте за заем чак след като вече сте проучили нещата и сте решили къде ще го направите. В противен случай при всяко кандидатствате и отказване в последствие, това се отразява в кредитното ви досие и при бъдещи проверки кредиторите могат да интерпретират множеството кредитни проверки като доказателство, че отчаяно търсите пари или че се планира измамна дейност.

Включете допълнителна финансова информация, когато е необходимо. Добавете допълнителна информация за предишни кредитни проблеми. Ако тези проблеми са след съкращения или развод например, а финансовата ви ситуация се е подобрила значително от тогава, можете да добавите бележка, обясняваща това. Също така, ако сте били жертва на кредитни измами в миналото се уверете, че всички кредитни проблеми, причинени от това са отстранени. Ако вие нямате вина, информацията не трябва да фигурира там.

Не забравяйте, че промени по кредитния ви доклад може да настъпват постоянно, така че е важно да го проверявате редовно, за да сте сигурни, че информацията е точна и никой друг да не се възползва от данните ви, за да тегли кредити на ваше име.

Като обобщение може да кажем, че кредитното досие и рейтинг играят ключова роля в моментите, когато искате да вземете пари на заем, лизинг, ипотека и т.н. Именно тогава повечето хора се изнервят, защото не са наясно с нещата около кредитния си рейтинг или просто защото са се доверили на някои митове, свързани с него. Ето и три от тези митове, които са и най-често срещаните:

Лошият кредитен рейтинг не може да се оправи и си остава доживот

Това е може би най-разпространеният мит, на който вярват много хора, но, разбира се, това е напълно невярно. Дори да имате ужасен кредитен рейтинг, с времето той може да бъде повишен и след години да стане добър. Не очаквайте това да стане за един ден, но ако вземете финансите си в ръце и бъдете редовен платец, рано или късно кредитният ви рейтинг ще се оправи.

Честите проверки на кредитното ви досие понижават кредитния ви рейтинг

Този мит отново не е верен. Можете да проверявате кредитното си досие колкото искате, все пак то си е ваше. Това няма да се отрази по никакъв начин на рейтинга ви, но имайте предвид, че ако кандидатствате често за заеми или го правите на няколко места едновременно, това ще бъде отразено в досието ви и ще остане видимо занапред. Ето това вече може да се отрази върху кредитния ви рейтинг или поне да накара кредиторите да се замислят преди да ви отпуснат заем.

Можете да попаднете в черния списък на кредиторите

Вероятно сте чували за „черното тефтерче“ на Дядо Коледа, в което той вписва непослушните деца и след това не им дава подаръци? Колкото истинско е то и белобрадия старец, толкова верен е и този мит. Няма такова нещо като „черен списък“ на кредиторите и колкото и лош кандидат да сте, не можете да попаднете в него.

Различните заемодатели имат различни критерии, според които решават дали да отпуснат кредит на кандидатите, но всичките взимат насериозно кредитния рейтинг. Затова, ако сте наясно, че вашият е лош, не бързайте да кандидатствате за заем. Преди това оправете финансите си, повишете или изградете кредитния си рейтинг и тогава ще видите колко по-лесно става всичко. И въпреки, че няма черен списък, това не значи, че трябва да бъдете нередовен платец, защото колкото по-лош е кредитния ви рейтинг, толкова по-трудно и бавно се оправя след това.

Категория: