Съгласие за медицинско лечение

-

Експерименти, медицински проучвания и обучение

Като цяло, ако лекарят желае да участвате в проучване, вие трябва да дадете съгласието си. Трябва да ви бъде дадена пълна информация за включените процедури и рискове. Трябва да ви бъде ясно, че можете да се откажете от проучването по всяко време. Необходимите предпазни мерки от конфиденциален характер трябва винаги да са налице.
Никой не може да даде съгласие за проучване, в което ще участва друг човек. Ако съгласието ви не може да бъде взето, проучването не може да се състои. Обаче, ако дете под 16 години не е компетентно да реши, родител или съда могат да дадат съгласие от негово име.
Имате право да откажете участие в дадено обучение, без да бъде повлияно лечението ви. Ако не желаете да участвате в дадено обучение, препоръчително е предварително да информирате болницата.

Премахване на органи след смъртта

Освен ако не сте казал/а, че не желаете части от тялото ви да бъдат използвани за проучване или дарение на други хора след смъртта ви, този, който е законно отговорен за тялото, може да даде съгласие за даряване на органите ви. Това обикновено ще бъде вашият личен представител. Преди органите да бъдат премахнати от тялото, медицинският състав трябва да бъде сигурен, че мозъчната смърт е настъпила и трябва да бъде издаден смъртен акт.

СЪГЛАСИЕ ЗА МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ

Не трябва да ви преглеждат, лекуват или оперират без вашето съгласие, освен ако:
 имате болест, за която трябва да се съобщи на здравните власти, или сте преносител на такава болест;
 поради определени обстоятелства сте бил задържан/а от Mental Health Act;
 животът ви е в опасност, не сте в съзнание и не можете ясно да изразите желанията си;
 вие сте дете, което е под съдебна опека, и съдът решава, че определено лечение ще ви е от полза;
 съдът, или някой с родителска отговорност, разрешава лечението. На човек, чието лечение е разрешено от съда, трябва да бъде дадена възможност да се противопостави на лечението по съдебен ред.
Понякога е препоръчително да се поиска от пациента да подпише формуляр за съгласие, но понякога съгласието може да бъде дадено устно. Например, препоръчително е да се поиска писмено съгласие, ако дадена процедура или лечение водят до потенциален риск или странични ефекти. Ако сте способен, е добре да дадете писменото си съгласие за обща упойка, операция или друг вид упойваща терапия. Устното или писмено съгласие трябва да бъде записано във вашите лични бележки, заедно със съответните детайли и обяснения от медицинските професионалисти.
Дори и да подпишете формуляр за съгласие, подписът ви може да не е валидна форма за съгласие, ако информацията, необходима за вашето съгласие, е била неточна. По същият начин, съгласието за дадена процедура не означава съгласие и за следващи процедури и форми на лечение.
Преди да дадете съгласието си, лекарят трябва да ви информира за същността, последствията и някакви съществени рискове от лечението или операцията. От лекарят зависи какво точно ще каже на пациента.

Право да откажете лечение

Можете да откажете каквото и да е лечение. Лекарят не може да се противопостави на определени инструкции, така че трябва да уведомите лекарят за видовете лечения, които не желаете да ви се прилагат.

Ако има няколко алтернативни лечения, които могат да ви се приложат, трябва да бъдете информиран/а за тях. Обаче, не можете да настоявате за определено лечение, ако лекарят или консултантът смятат, че то не е подходящо.
Насилственото лечение е престъпление срещу вашата личност. Ако случаят е такъв, можете да подадете жалба. Също така, можете да се обърнете и към полицията.

Имам неизлечима болест, чиито симптоми означават, че ще дойде време , когато вече няма да мога комуникирам. Ако, на този етап, искам да откажа по-нататъшно лечение, как да представя желанията си?
Имате право да откажете или да спрете лечението по всяко време, дори и това да доведе до смъртта ви. Незаконно е лекарят съзнателно да причини смърт, например, чрез увеличаване дозата на лекарствата, което може да доведе до по-ранна смърт. Ако смятате, че няма да можете да изразите желанията си в по-късен стадий от болестта ви, може би ще е разумно да кажете на лекаря си в кой стадий да ви се прекрати лечението. Това се нарича “съставяне на живо завещание”.
В повечето случаи, имате право да откажете медицинско лечение. Обаче, съгласие не се изисква за болест, за която здравните власти трябва да се уведомят, или ако сте бил/а задържан/а поради определени псиатрични обстоятелства (обикновено се казва, че сте бил/а в отделение), или ако сте бил/а в безсъзнание, при което се предприема животоспасяващо лечение, за което не може да ви се вземе съгласието. В същност, съгласието ви е необходимо за повечето медицински дейности, но самото посещение при лекар може да бъде разтълкувано като съгласие за преглед или лечение. Ако се притеснявате за определен вид лечение, лекарят е длъжен да ви предложи други съществуващи видове лечения. Насилственото налагане на лечение, което вече е отказано от пациента, може да бъде сметнато за престъпление.

Отказване на детско лечение

Ако родител, настойник или дете откажат да дадат съгласието си за лечение, което лекарят смята за необходимо, лекарят все още е длъжен да лекува детето. Мерките, които лекарят ще предприеме, ще зависят от това колко е спешно лечението.
Ако животът на детето е в опасност, лекарят има право да направи всичко необходимо, за да спаси животът на детето, въпреки че лекарят може да се нуждае от съдебно разрешение. Ако родител или настойник не окажат медицинска помощ на детето, или неоснователно откажат лечение, те могат да бъдат съдени за небрежност.

Деца

Младите хора на възраст между 16 и 17 години могат да дадат самостоятелно съгласие за собственото си лечение. Не е необходимо съгласието на родител или настойник. Един млад човек може да бъде опроверган по съдебен ред.
Обаче, ако младият човек не е способен да даде съгласието си – например, ако има трайно физическо увреждане – трябва да бъде поискано съгласието на родител или настойник.
Децата под 16 години могат да дадат съгласието си за лечение, ако лекарят или Primary Care Trust (PCT) са убедени, че детето разбира за какво става въпрос. Няма точно определен начин това да се разбере, така че всеки отделен случай се преценя сам за себе си.
Ако дете под 16 години не разбира за какво точно става въпрос, ще бъде поискано родителско (или съдебно) съгласие, при условие че случаят не е спешен. Ако дете под 16 години, което не разбира за какво става въпрос, откаже лечение, лечението все още може да бъде приложено ако бъде дадено съгласие от родител или настойник, или от съда.
Деца или млади хора под 18 годишна възраст не могат да дават съгласие за експериментални операции или даряване на кръв, ако не разбират същността на тази дейност.