Съдебна практика в Англия и Уелс

-

В тази статия ще ви представим описание на съдебната практика в Обединеното кралство и по-специално в Англия и Уелс. Описанието е фокусирано върху съдебната практика, която се намира в базите данни , достъпни за обществеността.

Съдебна практика

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата  под юрисдикцията на Англия и Уелс е достъпна за обществеността.

Публикува се пълната съдебна практика от Апелативния съд по граждански дела (Civil Court of Appeal), административните съдилища и Върховния съд (Supreme Court). Подбрани случаи от съдебната практика на Апелативния съд по наказателни дела и други решения на Висшия съд (High Court) се публикуват, когато делата са от особен правен или обществен интерес. Решенията по семейните и някои наказателни дела могат да бъдат анонимни.

Съдебната практика в Англия и Уелс се публикува публично от 1997 година насам, но има и достъпни случаи от периоди преди това. След като съдът постанови решение по дело, то се публикува в срок до 2 седмици.

Решенията на гражданските и наказателните отделения (Civil and Criminal Divisions) на Апелативния съд, както и на Административния съд, подбрани от съответния съдия, са достъпни безплатно в базата данни на Британски и ирландски институт за правна информация (British and Irish Legal Information Institute – Bailii). Ако решение на Висшия съд не е достъпно в базата данни на Bailii, свържете се директно със съда, за да получите копие от него.

Бази данни с правна информация

Базата данни на Bailii съдържа решения на гражданските и наказателните отделения на Апелативния съд и подбрани решения на Административния съд. Достъпът до тези решения е безплатен. Базата данни на Bailii също така включва решения на Камарата на лордовете от 1838 г. насам.

Следните подбрани решения са достъпни чрез уебсайта на Bailii (www.bailii.org):

 • Решения на Апелативния съд на Англия и Уелс (Гражданско отделение, Civil Division);
 • Решения на Апелативния съд на Англия и Уелс (Наказателно отделение, Criminal Division);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Административен съд, Administrative Court);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Адмиралтейско отделение, Admiralty Division);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Канцлерско отделение, Chancery Division);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Търговски съд, Commercial Court);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Служба по съдебните разходи към Върховния съд, Supreme Court Cost Office);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Съд към Министерство на финансите, Exchequer Court);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Семейно отделение, Family Division);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Отделение на кралската скамейка, King’s Bench Division);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Съд по търговски въпроси, Mercantile Court);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Патентен съд, Patents Court);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Отделение на кралската скамейка, Queen’s Bench Division);
 • Решения на Висшия съд на Англия и Уелс (Съд по технологии и строителна дейност, Technology and Construction Court);
 • Решения на Патентния окръжен съд (Patents County Court) на Англия и Уелс.

На уебсайта на Bailii (www.bailii.org) можете да намерите и подробна информация за решенията на различните трибунали, като например:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по обжалване на административни спорове, Administrative Appeals Chamber);
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax);
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber);
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалното осигуряване, Health Education and Social Care Chamber);
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове);
 • Трибунал по обжалване на спорове във връзка с конкуренцията (Competition Appeals Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Служба за решаване на спорове за имена на интернет домейни, управлявани от службата Nominet на Обединеното кралство (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • Специална апелативна комисия по въпросите на имиграцията (Special Immigrations Appeals Commission);
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals) на Обединеното кралство;
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel);
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство;
 • Решения на Комисарите по социалната сигурност и детската издръжката (Social Security and Child Support Commissioners’) на Обединеното кралство;
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство.

Полезни връзки: