Съдебна практика в Северна Ирландия

-

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Северна Ирландия е достъпна за обществеността. Публикува се съдебната практика на Кралския съд (Crown Court), Висшия съд (High Court), Апелативния съд (Court of Appeal) и Апелативната комисия (Appellate Committee) на Камарата на лордовете (House of Lords), чиито функции от 2009 година бяха поети от Върховния съд (Supreme Court). Решенията по семейните и някои от наказателните дела могат да бъдат анонимни.

На територията на Северна Ирландия се публикува съдебна практика от 1999 година насам. След като излезе решение по дело, то се публикува в срок от 2 седмици.

Бази данни с правна информация

Съдебната служба на Северна Ирландия публикува на своя уебсайт решения на Кралския съд, Висшия съд и Апелативния съд от 1999 г. насам. Достъпът до тези решения е свободен и напълно безплатен.

Съществуват редица национални архиви с данни и бази данни с правна информация.

Базата данни на Британския и ирландски институт за правна информация (British and Irish Legal Information Institute) съдържа решения на Кралския съд, на Канцлерското отделение на Висшия съд (High Court Chancery Division), решения на Семейното отделение на Висшия съд (High Court Family), на Отделението на кралската скамейка на Висшия съд (High Court Queen’s Bench), решения на главния съдия във Висшия съд, на Апелативния съд от ноември 1998 г. насам, а на Камарата на лордовете от 1838 г. насам. Достъпът до тези решения също е безплатен.

Уебсайтът на Bailii (www.bailii.org) също така съдържа подробна информация за решения на различни трибунали в Обединеното кралство:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по обжалване на административни спорове, Administrative Appeals Chamber);
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax);
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber);
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ, Health Education and Social Care Chamber);
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове);
 • Трибунал по обжалване на спорове във връзка с конкуренцията (Competition Appeals Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Служба за решаване на спорове Nominet на UK (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • Специална комисия по обжалване във връзка с имиграцията (Special Immigrations Appeals Commission);
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals) на Обединеното кралство;
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel);
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство;
 • Решения на Комисарите по социална сигурност и подкрепа на децата (Social Security and Child Support Commissioners) на Обединеното кралство;
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство.

Полезни връзки: