Съдебна практика в Шотландия

-

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата в Шотландия, подобно и на другите страни от Обединеното кралство, е достъпна за обществеността.

Граждански съдилища

Публикува се съдебната практика на Върховния съд на Шотландия (Court of Session) и на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords), които от 2009 година са заменени от новия Върховен съд на Обединеното Кралство (Supreme Court of the United Kingdom). Съдебните решения на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts), които представляват особен интерес, също се публикуват.

Наказателни съдилища

Публикува се съдебната практика на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts) и на Върховния съд по правораздаване (High Court of Justiciary), който е Върховният наказателен съд (Supreme Criminal Court) за Шотландия. Решенията по семейни дела и някои наказателни дела могат да бъдат анонимни.

Съдебната практика в Шотландия се публикува от 1998 година. След постановяване на решение по дело, то се публикува до 2 седмици.

Бази данни с правна информация

Съдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service) публикува съдебните решения на съдилищата на шерифа, Върховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване на своя уебсайт от септември 1998 година насам. Възможни са два отделни начина на търсене, които обхващат Върховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване и съдилищата на шерифа. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Съдебни решения от Апелативната комисия на Камарата на лордовете за периода от 14 ноември 1996 година до 30 юли 2009 година също са достъпни. Достъпът до тези съдебни решения също е безплатен.

Съществуват редица национални архиви с данни и бази данни с правна информация. Базата данни на Британски и ирландски институт за правна информация (British and Irish Legal Information Institute – Bailii) съдържа сбoр от решенията от Върховния съд на Шотландия от 1879 година, Върховния съд по правораздаване от 1914 година насам, Съда на Шерифа от 1998 година насам и Камарата на лордовете (House of Lords) от 1838 година до сега. Достъпът на обществеността до тези решения е безплатен.

Уебсайтът Bailii (www.bailii.org) също съдържа подробна информация относно решения от различни трибунали на Обединеното кралство:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата за административни обжалвания, Administrative Appeals Chamber);
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax);
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber);
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ, Health Education and Social Care Chamber Health Education and Social Care Chamber);
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове);
 • Апелативен трибунал на Обединеното кралство по въпроси, свързани с конкуренцията (United Kingdom Competition Appeals Tribunal);
 • Служба за разрешаване на спорове  Nominet на Обединеното кралство (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • Специална апелативна комисия по имиграционни въпроси (Special Immigrations Appeals Commission);
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals Decisions) на Обединеното кралство;
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство;
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel);
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство;
 • Решения на Комисарите по социална сигурност и подкрепа на децата (Social Security and Child Support Commissioners) на Обединеното кралство;
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство.

Полезни връзки: