Съдебни Заседатели

-

Зает съм твърде много в работата си. Необходимо ли е да бъда съдебен заседател?
Професионалните задължение могат да бъдат много важни и трудни за пренебрегване. Да сте зает в работата си не е достатъчно извинение от задълженията ви на съдебен заседател, но можете да поискате задълженията ви да бъдат отложени за по-късна дата. Отлагането от този вид, поради лични причини е известно като отлагане на служба като съдебен заседател.
Професионалните ви задължения могат да ви попречат да изпълните задълженията си на съдебен заседател по време на призоваването ви като такъв, но не и на по-късна дата. Ако службата ви е отложена, от вас ще се поиска да посочите и други дати през годината, когато няма да имате възможност да се отзовете, така че да ви бъде посочена друга удобна за вас дата. Службата ви на съдебен заседател може да бъде отлагана само веднъж.
За да подадете документи за отлагане службата ви на съдебен заседател, трябва да попълните секцията от вашия повиквателен формуляр, наречена „Deferral and Excusal“. При приемане на молбата ви, вие ще получите писмо, потвърждаващо отлагането и посочващо новата дата за службата ви като съдебен заседател. Не можете да отлагате два пъти и трябва да се отзовете на следващото повикване.
Повече информация можете да получите от www.juror.cjsonline.org).
Службата като съдебен заседател е важно гражданско задължение. Не ви е необходимо някакво познание върху правната система, за да бъдете съдебен заседател, а опита и познанията на всеки отделен човек като съдебен заседател ще се различават. От всеки отделен съдебен заседател ще бъде поискано да разгледа представените доказателства и да реши дали ответника по делото е виновен или не.
Съдебните заседатели участват в по-сериозни криминални дела, като покушение, обир, измама или убийство, които са се състояли в Crown Court (наказателния съд). Може да се наложи съдебните заседатели да участват в граждански дела, като клевета, въпреки че това не се случва често. Ако нещо подобно се случи, съдебното производство ще се състои във Върховния съд или в окръжен съд. Може да се наложи да се отзовете и в следствие при смъртни случаи.
Съдебните заседатели се избират случайно от избирателния списък. Ако ви призоват, вие сте законно задължен(а) да се явите като съдебен заседател, освен ако не сте освободен(а) от подобно служба – например, ако сте бил(а) осъден(а) за определени криминални престъпления.
Призовката ще ви посочи в кой съд сте призован(а) и датата, и часа, в които вашата служба ще започне. Трябва да отговорите на призовката в рамките на 7 дена от получаването й.
Ако потвърдите, че имате възможност да изпълните службата си на датата, за която сте призован(а), вие ще получите подробности относно това как да стигнете до съда и какво да очаквате като пристигнете там.
Ако подадете молба за отлагане на службата ви на съдебен заседател, или изобщо да бъдете извинен(а) от подобна служба, вие ще получите потвърждение за това дали вашата молба е приета или не. Трябва да получите отговор в рамките на 10 дена от изпращането на вашето писмо.
Ако сте съдебен заседател, вие имате право на транспортни разходи, командировъчни и други средства за определени финансови загуби, които може да претърпите докато сте съдебен заседател. Разходите около грижите за децата ви също могат да бъдат възвърнат. Ако имате въпроси относно службата ви като съдебен заседател, можете да се свържете с Central Summoning Bureau (0845 3555567; www.juror.cjsonline).