Съобщителни средства

-

Телевизионни лицензи. 

Всеки, който използва телевизор или видео, трябва да има телевизионен лиценз. Ще се нуждаете от лиценз и ако използвате компютър, който може да предава оторизирани програми (като BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, кабелна или сателитна телевизия).
Телевизионният лиценз позволява на човека, чието име е поместено в него, както и на всеки член от неговото домакинство, да използват един или повече телевизионен или видео приемник. Ако имате черно-бял телевизор, ще изискате лиценз за черно-бяла телевизия. Това ще важи и когато видео приемника се използва с черно-бял телевизор.
Има фиксирани такси за лицензите на цветните и черно-бели телевизори. Те се увеличават всяка година. Увеличението влиза в сила от полунощ на денонощието, в което е провъзгласено. Информация за текущите такси можете да получите от местната пощенска служба или от TV Licensing (0870 576 3763; www.tvlicensing.co.uk).

Правила, отнасящи се за определени групи от хора
Хората на 75 годишна възраст
Лицензите за хората на или над 75 години са безплатни. В TV license reminder има информация за това как да подадете документи за подобен лиценз. Има специална линия за помощ, която отговаря на запитвания: 0845 603 6999.
Ако сте на 74 години можете да подадете молба за специален краткосрочен лиценз, който важи до 75-тата ви годишнина. За подробности около цената на този лиценз, можете да се свържете с вашата местна пощенска служба или с TV Licensing (0870 576 3763; www.tvlicensing.co.uk).

Хората, които са регистрирани като слепи
Ако сте регистриран(а) със слепота от местните власти, ще получите отстъпка от цената на вашия телевизионен лиценз, ако при покупката на лиценза предоставите сертификат от местните власти или медицинско свидетелство. Отстъпката е 50% от цената на лиценза за цветна или черно-бяла телевизия.
Ако сте регистриран(а) като човек с увредено зрение, не можете да получите отстъпка. За повече информация относно отстъпката, можете да се свържете с TV Licensing (0870 576 3763; www.tvlicensing.co.uk).
Телевизионният лиценз не е необходим за инсталирането само на звуков предавател. Подобни предаватели се правят за слепите хора и се произвеждат от името на Royal National Institute for the Blind. Звуковите предаватели могат да се ползват под наем от British Wireless for the Blind (01634 832 501).

Хората, които живеят в дом за възрастни или в хоспис
Ако живеете в дом за възрастни или в хоспис, може да имате право на отстъпка от цената на телевизионния лиценз, ако сте:
• сте пенсиониран(а) и сте на възраст на или над 60 години; или
• имате физическо увреждане, затруднения с обучението или психическо увреждане.
Този вид лиценз се нарича лиценз за Accommodation for Residential Care (ARC). Става въпрос за групов лиценз, за който трябва да се подадат документи от доставчиците на жилищното настаняване. Може да бъде получен единствено от TV Licensing (0870 576 3763; www.tvlicensing.co.uk). Доставчика на жилищното настаняване е отговорен за събирането на таксата по лиценза от всеки човек, покрит от ARC.

Студенти
Ако сте студент редовно обучение, който живее далеч от дома си, по всяка вероятност ще ви е необходим телевизионен лиценз. Ако живеете в общежитие и използвате телевизор в стаята си, ще ви е необходим самостоятелен лиценз. Ще ви е необходим самостоятелен лиценз и ако споделяте жилището си с други хора, но имате телевизор в стаята си, за която стая имате отделен договор за наем. Ако имате отделен договор за наем, но има само един телевизор в общата зона, ще ви е необходим само един лиценз. Ако споделяте жилището си с други хора и имате общ договор за наем, ще ви е необходим само един лиценз, независимо от това къде е разположен телевизорът.
Студентите могат да поискат обратно част от дадената от тях сума, ако не са оползотворили дела си от лиценза. Ако сте си купил(а) лиценз в началото на есенния период и не останете в университетското общежитие или квартира през лятото, вие можете да си поискате парите за всяко неизползвано тримесечие.

Купуване на телевизионен лиценз
Веднага щом се сдобиете с телевизор или видео приемник, за които е необходим лиценз, вие сте длъжен(длъжна) да си набавите такъв. Това може да стане като попълните формуляр и си платите таксата от 147 паунда за цветен и 49,50 паунда за черно бял телевизор в пощата, или като изпратите писмо до TV Licensing (0870 576 3763; www.tvlicensing.co.uk), за да ви изпратят формуляр. Няма да получите покритие докато не се издаде лиценза, дори и да сте изпратил(а) попълнен формуляр и платена такса на TV Licensing. Лиценза може да ви бъде издаден незабавно ако отидете в пощенската служба. Лиценз, издаден за първи път, има валидност една година от началната дата на месеца на издаване.
Можете да обновите лиценза си във всяка една пощенска служба, или по пощата до TV Licensing. Можете да подадете документи за обновяване на лиценз до един месец предварително. Новият лиценз ще има валидност една година от първоначалната крайна дата, а не от датата, на която е обновен лиценза.
Само при ограничени обстоятелства можете да си получите обратно парите за телевизионен лиценз.

Ако нямате лиценз
Можете да бъдете съден(а), ако използвате телевизионен или видео приемник и нямате лиценз за него. Могат да ви съдят дори и да не сте собственика на квартирата или помещението. Ако TV Licensing решат да заведат съдебно производство, делото ще се отнесе във Върховния съд. Ако ви сметнат за виновен(виновна), максималната глоба е £1,000. Съда не може да ви конфискува телевизора или да ви нареди да изплатите неизплатените си дългове по лиценза.

Употреба на телевизионен или видео приемник извън дома ви.Ако имате телевизионен или видео приемник, които употребявате временно на друго местоположение – например, през почивните или празничните дни – ще ви е необходим отделен лиценз. Случаят е такъв дори и вече да си имате лиценз за жилището ви.

Телевизионни или видео приемници в жилище под наем (включително къщи за гости и легло, и закуска)
В жилището под наем, наемателят е отговорен за предоставянето на лиценза, освен ако наемодателят не е инсталирал приемника, в който случай той ще е отговорен за лиценза. Все пак, този, който употребява телевизионния или видео приемника, винаги трябва да е сигурен, че има лиценз, защото е отговорен за това пред съда. Ако сте наемател, уверете се, че има лиценз – или като се уверите, че наемодателят го е купил, или като го купите вие.
На наемодател, който отдава под наем повече от едно помещение в сградата с телевизионен или видео приемник, което е счетено за дългосрочно, може да му е необходим лиценз за хотел. Ако сградата е разделена на легла или апартаменти, всяка от тези единици се счита за жилищно помещение. Това означава, че всяко жилищно помещение се нуждае от отделен приемник. Квартиранти, гости, които си плащат и други обитатели, включително и роднини, които обитават отделно помещение на един и същи адрес, се считат за отделни домакинства и се нуждаят от отделен лиценз, за да използват телевизор.
Когато хората съвместно наемат апартамент или къща е необходим само един лиценз, при условие че всички живеят заедно като част от едно домакинство, споделяйки всички удобства и сметки. Хората, които живеят по силата на подобно споразумение, може да се наложи да предоставят доказателство за това, например, общия договор за наем. Лиценза ще трябва да е с името на едно лице и ако този човек напусне жилището, той има право да вземе лиценза със себе си и да го прехвърли на новото си жилище. Даден лиценз не може да се прехвърля от едно на друго лице, освен в случаите на безплатен лиценз за над 75 години.
Ако наемателят инсталира телевизионен приемник, неговия наемодател не е длъжен да се уверява, че наемателя има лиценз.

Телевизионни или видео приемници във ваканционни жилища (включително и каравани)
Телевизионните и видео приемниците, инсталирани от наемодател за употреба от временни гости, които са на почивка, трябва да бъдат лицензирани. За всяко отделно помещение с телевизионен или видео приемник, трябва да има отделен лиценз. Обаче, на един къмпинг, собственика на караваните трябва да се сдобие с лиценз за хотел. Ако сте почиващ и имате приемник в туристическата си каравана, приемника ще бъде покрит от лиценза за домашния ви адрес. Ако караваната е неподвижна, лиценза за домашния ви адрес също може да я покрие, при условие че приемниците в дома и караваната ви не се употребяват по едно и също време.

Телевизионни или видео приемници в хотели
Хотелиерите могат да се сдобият със специален широко обхватен лиценз (лиценз за хотел). Изисква се само една такса за лиценз за телевизионните и видео приемниците, осигурени от хотелиера в максимум 15 стаи. Всяка допълнителна такса ще покрива допълнителни 5 стаи. В една стая може да има повече от един телевизионен или видео приемник, без това правило да се нарушава. Гостите и персонала, които временно пребивават в сградата, ще изискат отделни лицензи, за да използват приемниците в стаите си. Повече информация относно лицензите за хотелите можете да получите от TV Licensing.

Ако не използвате телевизионния или видео приемника си, за да гледате или записвате оторизирани предавания
Ако не използвате телевизионния или видео приемника си, за да гледате или записвате оторизирани предавания (такива са BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, кабелна или сателитна телевизия) няма да ви е необходим лиценз. Това означава, че няма да ви е необходим лиценз, ако използвате приемника си само за, например:
• монитор за компютъра;
• игра на електронни игри;
• гледане на презаписани видео филми, при условие че те са закупени или записани от някой друг, който притежава лицензиран видео приемник.
Обаче, телевизионния или видео приемника трябва да е неспособен да приема оторизираните предавания. Това може да бъде направено, например, като се уверите че нито телевизионния, нито видео приемника са настроени на даден канал и не са свързани към антената.

Скоро отивам в университета и искам да си взема телевизора. Необходим ли ми е отделен лиценз?
На повечето студенти е необходим телевизионен лиценз. Има няколко изключения – например, ако телевизора не може да приема телевизионни програми и го използвате като компютърен монитор. Ако живеете в общежитие и използвате телевизор в стаята си, ще ви е необходим отделен лиценз. Ако живеете в жилище други хора, ще ви е необходим само един лиценз, асо всички сте едно домакинство, например, споделяте сметки, кухнята и други удобства.
Ако вашето жилище е разделено на легла и апартаменти със свои собствени удобства, тогава всяка отделна единица ще се нуждае от собствен лиценз.

Пощенски услуги

Royal Mail работи според практически кодекс и стандарти на обслужване, които са описани в техния уебсайт (www.royalmail.com). Освен това, информация за стандартите на обслужване на Royal Mail можете да получите във вашата местна пощенска служба. За загубена, закъсняла или повредена пощенска пратка, можете да се обърнете към Post Office Customer Services (08457 740740), или да подадете жалба. Можете и да изпратите жалбата си чрез e-mail от уебсайта.
Ако сте подал(а) жалба, но сте удовлетворен(а) от отговора, който сте получил(а) от Royal Mail, можете да се свържете с Postwatch (08456 013 265; www.postwatch.co.uk), независимият инспекторат за пощенските услуги.

Категория: