С колко пари трябва да разполагаме, ако искаме ипотека?

-

Покупката на едно жилище е свързана не само с кандидатстване и получаване на ипотека за него. Всъщност има доста допълнителни разходи и те трябва да се вземат предвид, за да планираме добре средствата си. Купуването на жилище като цяло е една голяма стъпка в живота на човек, защото жилищата не са евтини, а ако нямаме спестени пари, с които изцяло да купим жилището, ще поемем финансови ангажименти, които ще ни обвързват с години напред.

Първите такси, с които бихте се сблъскали, са таксите по организирането на самата ипотека (Mortgage fees)

Таксата за започване на ипотечния процес (Booking fee), която се дължи на банката и е в рамките на 100-250 паунда, се плаща в началото, независимо дали ще получите ипотеката или не.

Следва такса, която е пак на банката, за отпускане на самата ипотека (Arrangement fee) – тя се плаща само при одобрение и може да достигне до 2000 паунда. В повечето случаи когато лихвата е по-ниска, таксата е по-висока.

Друга такса е тази за оценка на жилището (Mortgage valuation fee). При нея банката изпраща хора, които да проверят дали жилището, което искате да купите, отговаря на стандартите и на сумата, която продавачът иска. Тя започва от 150 паунда и може да достигне до 200-300 паунда, според тарифата на оценителя, който е наела или одобрила банката, към която сте се обърнали за ипотеката. Тя също се заплаща в началото и съответно, ако не получите ипотека, също я губите. Някои банки могат да ви предложат и оферта, при която няма да платите подобна такса.

Най-добрият вариант за вас е да добавите към ипотеката си таксата за отпускане, за са не ви се налага да я плащате на един път, защото примерната сума от 2000 паунда не са малко пари.   Останалите такси обаче ще трябва да платите сами предварително, преди получаването на ипотеката.

Идва ред на такса за държавата – Данък за покупка на жилище (Stamp Duty)

Данъкът за покупка на жилище е за жилища с цена над 125 001 паунда. Т.е. ако жилището ви струва до 125 000 паунда, вие не сте длъжни да плащате нищо. Ако обаче е над тази сума, тази сума се дължи. За да разберете колко точно ще бъде този данък, можете да използвате някой от множеството калкулатори в интернет с търсене „Stamp duty calculator”.

Един пример: ако купувате първо жилище с цена от 400 000 паунда, то данъкът за покупка ще бъде в размер на 10 000 паунда.

От април 2016 година държавата въведе и нов вид такса за покупка на второ или следващо жилище, които ще се отдават под наем. Таксата е в размер на допълнителни 3% за жилища над 40 000 паунда. Така ако вземем горния пример – жилище за 400 000 паунда, но то е второ или следващо, данъкът за покупка няма да бъде 10 000 паунда, а цели 22 000 паунда. Това е една не малка разлика от 12 000 паунда.

Депозит (Deposit)

Друг разход по ипотека, който всеки трябва да плати, е депозитът. Сумата му може да започне от 5%, но тази цифра може да се постигне само чрез специални правителствени програми, които не са препоръчителни, ако имате възможност да ги избегнете, защото често имат високи лихви и други неизгодни условия.

Ако жилището, което искате да купите е 400 000 паунда и вие имате 20% депозит, то тогава трябва да платите около 80 000 паунда от джоба си. Минимумът на депозита е 10% или 40 000 паунда, които да платите.

Следва такса за ипотечния брокер (Mortgage broker fee)

Различните ипотечни брокери имат различни такси. Брокерите към банките не изискват такси. Някои брокери работят с всички банки на пазара и могат да намерят най-добра сделка за ипотека. Понякога добрият ипотечен брокер, който е независим и работи с почти всички банки и финансови институции, може да ви намери ипотека, която иначе няма да ви отпуснат, ако се ползва посредствен или безплатен такъв. Някои платени брокери взимат процент от сумата на сделката, други предпочитат фиксирана сума.

Плащат се и такси за адвокатите (Solicitor fees)

За да се направи законна сделка за покупка на жилище, са необходими адвокати. На тях също се дължи такса, , като най-често първоначално клиентът дава част от нея във вид на депозит, а след това и останалата сума. Таксите за адвокати започват от 850 паунда и могат да достигнат 1500 паунда. За покупка на апартамент таксите са по-високи. В таксите влизат и разходите, които се плащат за различни проучвания на жилището.

И накрая – такса за електронен трансфер (Electronic transfer fee)

Това е таксата за прехвърляне на парите за покупката на жилището по електронен път. Тя е в размер на около 40-50 паунда. Плаща се накрая и не е много голяма в сравнение с останалите такси.

Трябва да се отбележи и това, че когато се купува жилище чрез агенция, купувачът не плаща такса на агенцията, обикновено таксата плаща продавачът и тя обикновено е между 1-3%.  

Ако се пренасяте в ново жилище и имате мебели за превоз, вземете предвид и тези разходи. Средно превозът ще ви струва между 300 и 600 паунда.

Също така си предвидете и разходи за ремонти по новото ви жилище. Статистиките показват, че новодомците харчат средно около 5750 паунда за ремонти при нанасяне.

Като обобщение, за първо жилище с цена 400 000 паунда и 10% депозит, за да започнете, ще ви е необходима сума от приблизително 70 000 паунда, с включена средна сума за ремонти. Тя в формирана от следните разходи:

До 250 паунда такса за започване на ипотека;

До 2000 паунда такса за отпускане на ипотека;

До 300 паунда за оценка на жилището;

10 000 паунда данък за държавата за покупката;

40 000 паунда депозит;

500 паунда такса за ипотечен брокер;

Около 1200 паунда такси за адвокати;

50 паунда такса за електронен трансфер;

Около 300 паунда за преместване;

5750 паунда за ремонт на жилището.

Обща сума: 69 150 паунда.

Категория: